Vaksineforskere starter blogg

Syv vaksineforskere bytter ut pipett med penn, og lanserer «Vaksinebloggen». Målet er å imøtegå vaksineskeptikere med forskningsbasert informasjon om vaksiner.

Syv forskere starter "Vaksinebloggen"

Syv vaksineforskere bytter ut pipett med penn, og starter blogg. F.v. Gunnveig Grødeland (UiO og OUS), Ranveig Braathen (OUS), Ane Marie Anderson (UiO), Arnar Gudjonsson (UiO), Louise Bjerkan (UiO) og Even Fossum (OUS). Tor Kristian Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Eli Synnøve Gjerde.

− Som vaksineforskere er vi opptatt av hvordan informasjon om vaksiner presenteres på TV, i aviser og på sosiale medier. Og ikke minst hvordan vaksineskepsis og feilinformasjon spres i disse kanalene. Mytene om at vaksiner er farligere enn sykdommene de forhindrer lever i beste velgående. Dette på tross av omfattende studier som viser at vaksiner er trygge og effektive, sier initiativtaker til bloggen, Even Fossum.

Med seg i teamet har han seks forskerkolleger med vaksiner og immunitet som sentrale forskningsområder. Bidragsyterne er Gunnveig Grødeland, Louise Bjerkan, Tor Kristian Andersen, Arnar Gudjonsson, Ranveig Braathen og Ane Marie Anderson. Gruppen er tilknyttet Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Bloggen ble lansert i lokalene til Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin på Rikshospitalet fredag 28. april.

Feilaktig vaksineinformasjon

− Vi vil ta for oss en rekke temaer som hvordan ulike vaksiner fungerer, hvordan de utvikles, ulike vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, anti-vaksine-myter og aktuelt innen vaksineforskning, sier Fossum.

Innholdet rettes mot vaksiner generelt, men gruppen vil også presentere egen forskning. Videre er det aktuelt å trekke inn relevante og nærliggende tema som immunsystemet og ulike infeksjonssykdommer.

− Vi mener det er nødvendig å etablere et motsvar til feilaktig vaksineinformasjon som spres på Facebook og i sosiale medier. Hvis ikke vi som fagpersoner går inn i det offentlige rom og justerer dette, er mitt inntrykk at vaksineskeptikere er mer enn villige til å ta den plassen. Vi vil bidra til folkeopplysning, og legge til rette for at leserne kan bruke bloggen som en ressurs.

Redusert vaksinedekning

Fossum viser til undersøkelser som bekrefter at vaksineopptaket i Norge fortsatt er veldig høyt. De aller fleste barn følger det anbefalte vaksineprogrammet. I 2018 var vaksinedekningen blant 2-åringer 96 prosent.

– Dette er svært gode tall, og viktig for å opprettholde flokkimmunitet. Likevel ser vi lavere vaksinedekning enkelte steder, noe som igjen kan føre til nye utbrudd av sykdommer som kikhoste og meslinger. Ser vi utenfor Norges grenser har det vært et enormt oppsving av meslinger de siste årene, sier han.

Med økt mobilitet mellom land og kontinenter er vi mer utsatt for ulike typer infeksjonssykdommer. For å forhindre at disse sykdommene kommer tilbake er det viktig å opprettholde en høy vaksinasjonsgrad.

Viktig insentiv

Fossum var spent på reaksjonene fra fagmiljøet da han presenterte sin idé til en blogg. Kollegene stilte seg gjennomgående positive. Leder ved Avdeling for immunologi og translasjonsmedisin ved UiO, John Torgils Vaage, støtter initiativet. Under lanseringen roste han forskergruppen for å tenke nytt i formidlingen av et viktig fagfelt.

– Bloggen er et viktig insentiv for å spre informasjon om vaksiner, og det er fortjenestefullt at forskerne tar tak i den delen som handler om å formidle vårt fag. Jeg er spent på å se hvordan innholdet blir mottatt, og tror bloggen vil bli lest av mange, sier han.

De første blogginnleggene som er publisert tar for seg historien rundt verdens første vaksine, samt hvordan vaksiner virker. Innleggene er skrevet av Gunnveig Grødeland og Ane Marie Anderson. De to forskerne ga de fremmøtte en smakebit på innholdet.

– Det er veldig annerledes å kommunisere ut til et bredt publikum enn å formidle til andre forskere. Vi blir utfordret på å legge fra oss detaljnivået, og fokusere på å gjøre innholdet forståelig. Bloggen gir mulighet til å utvise entusiasme for eget fagfelt, samt rom til å formidle mer personlig, sier Anderson.

Innleggene på Vaksinebloggen er skrevet av forskerne som privatpersoner, og representerer ikke arbeidsgivernes offisielle holdninger.

Kontakt

Mer informasjon

Emneord: Vaksinebloggen, vaksine, vaksiner, blogg, immunologi Av Eli Synnøve Gjerde
Publisert 30. apr. 2019 16:02 - Sist endret 22. mars 2022 15:01