English version of this page

Enklere for forskere å dele biologiske og medisinske data

I dag har 11 biologiske og medisinske forskningsmiljøer startet BioMedData, et prosjektsamarbeid for at norske forskere enklere skal kunne dele forskningsdata.

Bildet kan inneholde: produkt.

– For oss i NALMIN forventer vi at samarbeidet med BioMedData vil gjøre det enklere å dele og analysere data oppnådd ved avansert lysmikroskopi, sier professor Harald Stenmark. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Et av miljøene som er med i samarbeidet er NALMIN (Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network) ved Det medisinske fakultet, UiO. Her forskes det på avansert lysmikroskopi.

– For oss i NALMIN forventer vi at samarbeidet med BioMedData vil gjøre det enklere å dele og analysere data oppnådd ved avansert lysmikroskopi, sier professor Harald Stenmark.

Avansert lysmikroskopi gir ultrahøyoppløselige bilder av molekyler i mikroorganismer og cellekulturer.

BioMedData og livsvitenskap

Livsvitenskapelig forskning har en direkte relevans for samfunnet, og ligger til grunn for store deler av økonomien i Norge, inkludert oppdrettsnæringen. Covid-19-krisen har vist oss nettopp hvorfor det må være mulig for forskere å nyttiggjøre seg forskningsdata fra andre forskere og at de må være mulige å finne og bruke i videre forskning, samtidig som juridiske- og personvernmessige forhold overholdes. Dette vil BioMedData bidra til.

I BioMedData skal forskningsinfrastrukturene utvikle prosedyrer som skal gjøre det enklere for forskere å publisere viktige funn. Det vil også bli enklere å gjenbruke bioinformatiske verktøy og arbeidsmetoder.

Forskningsmiljøene som deltar i BioMedData representerer store deler av de livsvitenskapelige miljøene i Norge og involverer et stort antall forskningsinstitusjoner. Samtidig er BioMedData åpent for å involvere nye partnere og nye forskningsprosjekt i løpet av prosjektperioden.

BioMedData koordineres av ELIXIR Norge, den norske noden av ELIXIR, den europeiske mellomstatlige forskningsinfrastrukturen for biologiske data. Flere av partnermiljøene støtter seg videre på sine respektive europeiske paraplyorganisasjoner.

Partnere i BioMedData

Prosjektets varighet er fra​ 1. juni 2020 til 1. mars 2024. 

Norske forskningsmiljøer:​ ELIXIR Norge,​ ​National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (Norseq), Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM), Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN), Biobank Norway, NOR-Openscreen, Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium (NORCRYST), National network for advanced proteomic-infrastructure (NAPI), Norwegian Mother and Child Cohort Study Infrastructure (I-MoBa), National Infrastructure for Microbial Genomics (NIMG), Norwegian Infrastructure for Biodiversity Genomics (NIBIGEN)

Involverte institusjoner: ​Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, ​N​orges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Universitet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Norsk senter for molekylærmedisin, SINTEF, Oslo Universitetssykehus, St Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Folkehelseinstituttet, e-helsedirektoratet, Regionale Helseforetak, Kreftregisteret, Norsk institutt for vannforskning.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 17. juni 2020 17:16 - Sist endret 3. juli 2020 15:35