English version of this page

H.M. Kongens gullmedalje til Jon Magnus Haga

Jon Magnus Haga er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin avhandling om oppfølgning av foreldrenes behov for hjelp etter Utøyatragedien.

Jon Magnus Haga ved talerstolen

Jon Magnus Haga under sin disputas. Foto: Privat

Medaljen tildeles en yngre, fremragende forsker for arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

– Hele forskningsgruppen rundt Utøyaprosjektet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) setter stor pris på annerkjennelsen av Jon Magnus sitt arbeide og gratulerer med utnevnelsen, sier professor Grete Dyb, Hagas hovedveileder. – Utnevnelsen er en viktig annerkjennelse av et flott forskningsarbeid og en stor oppmuntring til Jon Magnus, veilederne, medforfatterene og alle forskerne i studien, fortsetter hun.

– Dette var en veldig hyggelig meddelelse, sier Jon Magnus Haga. Jeg vil takke mine veiledere og medforfattere for et konstruktivt samarbeid gjennom mange år, og min familie, kollegaer og venner for all den støtten jeg har fått underveis. Jeg vil også takke deltakerne i studien, som i en veldig vanskelig del av livene sine valgte å dele med oss av sine opplevelser og følelsesreaksjoner. Det er deltakernes bidrag gjennom flere år som gjorde denne studien mulig, sier han.

Stor betydning for beredskapsarbeid i mange land

Forskning på oppfølging etter terrorangrep er krevende. Terrorangrep er uforutsigbare hendelser, situasjonen etterpå kan være kaotisk og berørte befinner seg ofte i en svært sårbar situasjon. Internasjonalt finnes det få studier. Kun en håndfull har fulgt berørte over tid. Mye av dagens helseoppfølging etter terrorangrep er derfor basert på usystematiske erfaringer etter ulike hendelser, snarere enn forskningsbasert kunnskap. Dette gjør Utøyastudien ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) og Institutt for klinisk medisin ved UiO, viktig i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Jon Magnus Hagas doktorgradsarbeid vil derfor ha betydning for beredskapsarbeid i mange land.

Påvist sterke psykiske reaksjoner

Haga fulgte foreldrenes helseplager og helsetjenestebehov over tre år i etterkant av terrorangrepet på Utøya. På denne måten kunne han for første gang påvise vitenskapelig at mødre og fedre til barn og ungdom som utsettes for livsfare gjennom terrorangrep også selv kan utvikle sterke psykologiske reaksjoner og få behov for langvarig helseoppfølging.

Avhandlingen er del av flere studier om 22. juli

Hagas arbeid utgår fra Utøyastudien ved NKVTS. I tiden etter 22. juli har gjennomførte forskningsgruppen tre datainnsamlinger over tre år med kliniske intervjuer av de berørte etter terrorangrepet. Forskningsgruppen sluttfører i disse dager en fjerde innsamling. – Jon Magnus sitt arbeid baserer seg på data fra de tre første datainnsamlingene, samt registerdata vi fikk tilgang til i studien, forteller professor Dyb. Haga tok selv aktivt del i tredje datainnsamling gjennom planleggingsfasen, gjennomføring av kliniske intervjuer, kobling av kliniske data mot nasjonale registre, statistiske analyser og skriveprosess. – I lys av de mange metodiske og etiske utfordringene knyttet til denne typen forskning, mener jeg at arbeidet er særlig fortjenestefullt, forklarer den stolte veilederen.

Aktiv del av forskningslitteraturen

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, briller, hake.
Stolt veileder. Grete Dyb. Foto: UiO.

Hagas arbeid er i dag en aktiv del av forskningslitteraturen på feltet og står sentralt i utveksling av kunnskap og erfaring med forskere andre land som har opplevd terror og andre voldelige angrep som krever innsats fra myndighetene. For eksempel i pågående samarbeid om samfunnsberedskap i Frankrike, New Zealand og Storbritannia. Resultatene spiller således allerede en viktig rolle i utformingen av framtidens krise- og katastrofeberedskap, både i Norge og internasjonalt.

– Som leder av studien og Jon Magnus sin veileder er jeg både stolt og oppmuntret av at han opplever at arbeidet blir sett og satt pris på av forskersamfunnet på denne måten, sier Grete Dyb.

Forskningsdekan Jens Petter Berg stemmer i på vegne av hele Det medisinske fakultet:
– Gratulerer til Jon Magnus Haga med Hans Majestet Kongens gullmedalje for hans fremragende doktorgradsarbeid som ble bedømt i 2019. Jeg er stolt og glad over at hans forskningsinnsats blir verdsatt og at forskning som omhandler nære pårørendes reaksjoner på terrorhandlinger får oppmerksomhet.

Utdeling på årsfesten

Medaljen deles ut på Universitetets årsfest den 2. september.

Les mer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 26. juni 2020 14:27 - Sist endret 3. juli 2020 13:56