Nasjonal ekspertgruppe får 15 millioner til forskning på pankreaskreft

Ekspertgruppen ledet av Caroline Verbeke gir håp til pasienter med en krefttype få kjenner til og altfor mange dør av.

Bildet kan inneholde: tildele.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på bukspyttkjertelkreft ledet av Caroline Verbeke ble idag tildelt 15 millioner kroner av Kreftforeningens leder Anne Lise Ryel (t.v). Foto: Øystein Horgmo.

I Norge dør det ca. 800 personer hvert år av pankreaskreft, eller bukspyttkjertelkreft som det også kalles. Pankreaskreft er vanskelig å diagnostisere ettersom symptomene ofte er uklare. I tillegg er det ofte vanskelig å operere ut kreftsvulster.

– Overlevelsen etter pankreaskreft har kun minimalt forbedret seg i det siste 20 årene. Samtidig har det vært betydelige fremskritt for andre kreftsykdommer, sier Caroline Verbeke, professor ved Institutt for klinisk medisin.

Sykdommen har den dårligste prognosen blant alle krefttyper. Den relative dødeligheten for pankreaskreft er 87%. Til sammenligning er den 39% for tarmkreft, og 19% for prostatakreft. Det er med andre ord en sykdom altfor mange dør av. Samtidig er det en kreftform som får mye mindre oppmerksomhet enn andre krefttyper, også når det gjelder forskningsfinansiering.

– Til tross for sykdommens alvor er forskningsmiljøet for pankreaskreft uforholdsmessig lite. Vi vet at fremskritt i pasientbehandling trenger fokusert forskning. Men forskningsfinansieringen på feltet har vært kronisk for lav over lang tid, både i Norge og globalt, sier hun.

Gir håp til pasientgruppen

I dag tildeles Verbeke og partnere 15 millioner kroner til prosjektet «Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på bukspyttkjertelkreft: ny innsikt i sykdomsmekanismer og forbedret diagnostikk, behandling og omsorg». 

– Først og fremst gir Kreftforeningens initiativ håp til en pasientgruppe hvis sykdom har blitt svært underprioritert, sier Verbeke.

Pankreaspasienter og deres behandlere møter mange utfordringer gjennom hele sykdomsforløpet, fra de første diagnostiske undersøkelser, frem til de siste sykdomsuker. Et mål med prosjektet er at behandlingen blir bedre tilpasset pasientens sykdomsforløp.

– Studiene i prosjektet vil blant annet bidra til at pasienter kan delta i kliniske studier som tilbyr nye medikamenter. I tillegg vil flere pasienter få muligheten til kirurgisk fjerning av svulster, og dermed øke overlevelsen. Så skal vi få bedre behandlingen av kakeksi, kreftrelatert avmagring som rammer svært mange pankreaspasienter, forklarer hun, og fortsetter:

– Så skal vi fremover i enda større grad kunne identifisere pasienter og individer med økt risiko for pankreaskreft på grunn av arvelig belastning.

Vil bruke samme pasientprøver på tvers av forskergruppene

Prosjektet er et konsortium forankret i UiO, og består av 9 forskergrupper tilknyttet Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Stavanger universitetssykehus.

– Blod- og vevsprøver fra de samme pasientene vil bli undersøkt og data utvekslet mellom de ulike forskergruppene, slik at vi kan koble resultatene opp mot hverandre. Slik får vi mest mulig informasjon og raskest fremskritt, forklarer Verbeke.

Hver forskergruppe arbeider på ett bestemt område av sykdommen. Det kan være klinisk med kirurgi, onkologi eller medisinsk genetikk. Noen av gruppen skal gjøre laboratoriearbeid som molekylær karakterisering av svulster, medikament-screening, patologi, metabolisme-relatert forskning, forskning på sirkulerende kreftceller og bruk av dyremodeller.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, team, begivenhet.
Fra venstre: Kjetil Tasken ved Institutt for kreftforskning UiO og OUS, Ivar Gladhaug ved UiO og OUS, Caroline Verbeke, Avdeling for patologi, Oddmund Nordgård ved Stavanger universitetssykehus, Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen, Anders Molven ved UiB, Lovise Mæhle ved Medisinsk genetikk på OUS, Elin Kure ved Institutt for kreftforskning ved OUS, pasientrepresentant Anne Marit Rødland og Knut Jørgen Labori, Avdeling for gastro- og barnekirurgi ved OUS. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Øremerkede midler til pankreasforskningen

Tildelingen kommer fra Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.

Med aksjonen vil de sette søkelys på et tema eller område hvor det er behov for mer forskning. I 2019 var midlene dedikert til kreftformer med lav overlevelse.

– Denne kreftformen er det bare én av ti som overlever og det er det ikke mange som er klar over. Vår oppgave i Kreftforeningen er kreft generelt, men særlig være med og gi et løft til de diagnosene som har dårlig overlevelse. Vi ønsker å forbedre overlevelsen for pankreaskreftpasienter ved å øremerke forskningsmidler til denne sykdommen og være med å bygge opp et forskningsmiljø og gjøre det enda sterkere, sa Anne Lise Ryel, leder av Kreftforeningen under tildelingen.

15 millioner er maksstøtten forskere kan få fra Kreftforeningen på denne utlysningen, og prosjektperioden er på fem år. Ifølge Verbeke betyr dette prosjektet svært mye for det norske forskningsmiljøet på pankreaskreft.

– Vi er utrolig takknemlige for denne rause forskningsstøtten fra Kreftforeningen, og for tilliten som følger med. Nå kan vi samle oss og bli mer slagkraftige. Prosjektet vårt gjør pankreaskreftforskning mer synlig, slik at det vil bli enklere å rekruttere gode yngre leger og forskere, som hittil har vært vanskelig, sier Verbeke.

Instituttleder Dag Kvale er svært stolt og forventningsfull til prosjektet:

– Vi er svært glade for slike fokuserte tildelinger som Kreftforeningen står for, og er veldig stolte i dag på prosjektets vegne. Forventingene er høye, men dette er en sterk gruppe, så det tror jeg går veldig bra. Vi ønsker dere masse lykke til!

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 30. jan. 2020 10:05 - Sist endret 3. feb. 2020 09:27