Offisiell oppstart av ERC-prosjektet OUTSOURCE

Johanna Olweus skal videreutvikle immunterapi med cellebaserte teknikker i sitt ERC Consolidator Grant-prosjekt.

Bildet kan inneholde: foredrag, teknologi, presentasjon, tale, elektronisk apparat.

Professor Johanna Olweus presenterte sin karrierevei mot ERC Consolidator Grant, gjennom å takke alle samarbeidspartnere, støttespillere og sitt ”immune therapy dream team”. Foto: Barbra Noodt.

Johanna Olweus ble i desember 2019 tildelt det prestisjefylte ERC Consolidator Grant til forskningsprosjektet Outsourcing cancer immunity to healthy donors (OUTSOURCE). Prosjektet hadde offisiell oppstart 1. september, men grunnet covid-19 ble markeringen av prosjektet forsinket.

Olweus er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO og leder for Seksjon for kreftimmunologi ved Institutt for kreftforskning, OUS. 

Eneste norske forsker innen Life Science som har fått tildeling

ERC Consolidator Grant tildeles årlig til et lite utvalg av fremragende etablerte forskere i hele verden, uavhengig av fagområde. I skarp konkurranse med flere tusen søkere klarte Olweus å nå gjennom nåløyet på første forsøk. Hun var den eneste norske forskeren som klarte dette innen Life Science kategorien. 

– Johanna har en enestående evne til å skrive gode søknader som matcher utlysningene perfekt, skrøt avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Ole Johan Borge.

Olweus presenterte sin karrierevei mot ERC Consolidator Grant, gjennom å takke alle samarbeidspartnere, støttespillere og sitt ”immune therapy dream team”.

– Selv om ERC grants tildeles en enkelt forsker, er grunnlaget for prosjektet i høyeste grad resultatet av en laginnsats. Jeg har en fantastisk dyktig forskningsgruppe. I tillegg er jeg veldig takknemlig for den betydelige forskningsfinansieringen som har blitt meg til del nasjonalt gjennom mange år. Dette har også vært avgjørende for å lykkes internasjonalt, sa Olweus til de fremmøtte.

Kreftbehandling med ny teknologi

Sammen med forskergruppen skal Olweus videreutvikle immunterapi med cellebaserte teknikker. Dette gjør de ved å identifisere immunreseptorer fra immunforsvaret til en frisk donor som blir målrettet mot pasientens kreftceller.

Deretter skal de genetisk tilpasse pasientens egne immunceller i laboratoriet slik at de viser frem immunreseptorene. Så settes de genmodifiserte immuncellene tilbake i blodstrømmen til pasienten. Da vil de kunne finne og drepe kreftcellene til pasienten. 

– Dersom dette lykkes, vil langt flere pasienter enn i dag få nytte av immunterapi som en fjerde tilnærming i kreftbehandling, sier Olweus.

OUTSOURCE er forankret ved UiO med OUS som partner.

Gratulasjoner fra alle samarbeidspartnere

Olweus fikk hyggelige hilsener og lykkeønskinger fra sine samarbeidspartnere på den korona-tilpassede markeringen.

– Prosjektet handler om unik immunterapi for celler med stort kommersialiseringspotensiale, som snart skal inn i kliniske studier. Det har vært en interessant reise å følge Johanna og alt hun har fått til i sine innovative prosjekter. Kreftklinikken er meget stolt over at hun har fått ERC Consolidator Grant, sa Kjetil Taskén, da han ønsket velkommen.

Tilstede var også UiO ved viserektor Per Morten Sandset, OUS ved administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, Instituttleder Dag Kvale ved Institutt for klinisk medisin, samt representanter fra Forskningsrådet, Kreftforeningen, Helse Sør-Øst, og Must-stiftelsen som alle overbrakte sine gratulasjoner.

Emneord: Johanna Olweus, Consolidator Grant, ERC, immunterapi
Publisert 4. nov. 2020 12:50 - Sist endret 4. nov. 2020 12:50