Bedre diagnostikk og behandling for hjertepasienter

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning får forlenget støtten. Det gir muligheter for bedre diagnostikk og behandling av vanlig hjertelidelse.

Bildet kan inneholde: briller, briller, panne, hår, smil.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen forlenger støtten til K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ved UiO med to år. Senteret som startet i 2017, får dermed anledning til å fortsette viktige studier av hjertesvikt.

I vestlige land er hjertesvikt en av de hyppigste dødsårsakene, og den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse for pasienter over 65 år. K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning har som mål å bedre forstå mekanismene som fører til hjertesvikt for å bedre diagnostikk og behandling.

Bildet kan inneholde: klær, panne, briller, hode, øyenbryn.
Ivar Sjaastad. Foto: IEMR.

– Translasjonsforskning tar tid, og vi er derfor svært glade for at K.G. Jebsen gir oss denne forlengelsen, sier Ivar Sjaastad.

Han er senterleder for K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

– Forlengelsen gir oss mulighet til å satse mer på nye behandlingsstrategier. Støtten er av umåtelig betydning for å fremme norsk medisinsk forskning, sier han. 

 

Fra grunnforskning til klinikken

I lang tid har hjertesvikt vært primært knyttet til hjertets reduserte evne til å trekke seg sammen (systolisk dysfunksjon). Derimot har nesten halvparten av hjertesviktpasienter primært forstyrrelser i hvordan hjertet fylles med blod (diastolisk dysfunksjon). 

K. G. Jebsen-senter for hjerteforskning arbeider med å identifisere sentrale sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon, som vil ha stor innvirkning på vår evne til å forebygge og behandle tilstanden. 

– I senteret har vi flere prosjekter for å forstå mer om dette området som det har vært lite forskning på. Bevilgningen gjør det mulig for oss å ta lovende prosjekter fra grunnforskning inn i klinikken til pasientenes beste, forteller Sjaastad.

Topp karakter fra internasjonale fageksperter

K.G. Jebsen-sentrene i medisin er noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge. Virksomheten retter seg mot medisinske forskningsfelt som er prioritert av vertsinstitusjonene og har en tydelig forbindelse til pasientvirksomhet.

Bildet kan inneholde: briller, visjon omsorg, smil, gest, erme.
Sveinung Hole. Foto: Paul S. Amundsen

– Vi gleder oss over at internasjonale fageksperter gir sentret topp karakter. Fagmiljøet er ledende på sitt fagfelt og er kommet langt i arbeidet for bedre diagnostikk og behandling for hjertepasienter, sier Sveinung Hole, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Stiftelsen bevilger 9 millioner kroner til senteret og vertsinstitusjonen yter tilsvarende bidrag. For hele senterperioden beløper den felles satsingen på sentret seg til rundt 93 millioner kroner.

 – Senteret har dokumentert at de innen to år kan nå resultater som pasienter vil nyte godt av i fremtiden, sier Hole.

Stolt over å være vertskap

Bildet kan inneholde: Offisielt, Business.
Dag Kvale. Foto: UiO.

– Institutt for klinisk medisin er stolt av å være vertskap for K. G. Jebsen-sentre, som er et solid kvalitetsstempel for søkermiljøene. Ekstra hyggelig er det når et senter, som her, i tillegg driver svært godt og innvilges forlengelse. Det er nok et nåløye som senteret har passert og med strålende omtale, skryter instituttleder Dag Kvale

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning består av seks forskergrupper og er etablert med stødige ben både ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Tre av gruppene holder til ved Ullevål sykehus, to på Rikshospitalet og en på Radiumhospitalet. Det er ca 40 ansatte tilknyttet senteret.

Om Stiftelsen K. G. Jebsen

Bildet kan inneholde: rektangel, font, elektrisk blå, sirkel.Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 672 millioner kroner hvorav 476 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010.

Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser.

I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. Stiftelsen prioriterer pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet. 

Kontakt

Les mer

Emneord: K.G.Jebsen-senter, hjerteforskning, Ivar Sjaastad
Publisert 28. apr. 2021 09:30 - Sist endret 28. apr. 2021 09:31