Forskning på immunterapi og mentale lidelser til SFF-finalen

2 miljøer ved Klinmed står bak søknadene PRIMA og 4MENT, som begge er videre til siste runde om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF).

Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, kinn, hud.

Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus står bak søknaden til PRIMA, mens Ole Andreassen og Lars Tjelta Westlye søker om 4MENT. Foto: privat, Øystein Horgmo, Kirsten Sjøwall og privat.

– Det er stas at vi er kommet til finalen i hard konkurranse med mange gode senter-søknader, sier professor Johanna Olweus.

PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance

Sammen med professor Karl-Johan Malmberg står hun bak søknaden til senteret PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance. De er begge tiltenkt rollene som senterledere i en 5-årsperiode hver. Senteret skal se på presisjonsmedisin for å tilpasse immunterapi enda bedre til kreftpasienter.

– Til tross for at immunterapi representerer det største gjennombruddet innen kreftbehandling det siste tiåret, mangler vi fortsatt behandlingstilbud som kan kurere de fleste pasienter som har fått diagnosen kreft med spredning, forteller Olweus.

Målet med senteret er å utvikle en ny form for celle- og genterapi, som omgår toleransen som pasientens immunsystem har utviklet mot kreft med spredning.

– Dette skal vi gjøre ved å utnytte immunresponser fra friske givere, i kombinasjon med at vi modulerer mikromiljøet i kreftsvulsten, forklarer hun.

Celle- og genterapien skal rette seg mot nye kategorier av målmolekyler, som er felles for ulike pasientgrupper. Arbeidet vil innebære utvikling av nye teknologier for genetisk manipulering av celler for å bruke i behandling.

4MENT - Centre for Multi-Modal Models and Mental Illness 

Miljøet ved NORMENT, et eksisterende SFF ved UiO, står bak søknaden til 4MENT - Centre for Multi-Modal Models and Mental Illness. Senteret skal anvende et bredt spektrum av metoder og datakilder for å forstå hvordan samspillet mellom gener, miljø og sosiale faktorer gjør noen personer mer sårbare for psykiske lidelser.

– Årsakene til psykiske lidelser er sammensatte. ­Vi mener at det finnes store muligheter for ny kunnskap gjennom bruk av helt nye tilnærminger, sier professor Ole Andreassen.

– Ny kunnskap vil på sikt føre til mer effektiv og målrettet diagnostisering og behandling, påpeker professor Lars Tjelta Westlye.

Senterets mål er å lære mer om utvikling av mentale lidelser gjennom bruk av nye metoder for dataanalyser. Disse skal brukes på forskjellige typer data fra en serie med studier og modaliteter.

– ­­Vi vil i 4MENT utvide forskningsfronten blant annet ved å kartlegge hvordan risikofaktorer for sykdom påvirker hjernens utvikling og funksjon, før symptomene er målbare og plagsomme. Dette er avgjørende for å forstå sykdomsprosesser som kan behandles og utvikle metoder for forebygging, forklarer Westlye.

– Vi har et ungt team med tverrfaglig kompetanse, og vi har nå satt i gang prosessen for å finpusse søknaden til finalerunden. Gjennom multidisiplinært samarbeid på tvers av fakulteter på UiO og nært knyttet til OUS, har vi unike muligheter for å oppnå ny kunnskap, legger Andreassen til.

Sterke søkergrupper imponerer

Det var 161 søkere i første runde, og bare 36 av disse er gått videre til finalerunden.

Forskningsdekan ved fakultetet Jens Petter Berg, er stolt og imponert over miljøene som er kommet til SFF-finalen, i skarp konkurranse med mange andre sterke fagmiljøer:

– Jeg vil gjerne gratulere søkerne som har kommet videre i SFF-prosessen. Det er gledelig at Klinmed har to svært sterke søkergrupper med i finalen. De har en intens og krevende periode foran seg for å levere en endelig søknad innen fristen den 15. september. Jeg ønsker dem all mulig lykke til med innspurten!

Sentre for fremragende forskning ved Klinmed

Bildet kan inneholde: font, rektangel, håndskrift, kunst, magenta.Sentrene for fremragende forskning (SFF) finansieres av Norges Forskningsråd. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger på høyt internasjonalt nivå.

SFF-ene har mulighet for støtte i inntil 10 år (5 + 5).

Dette er den femte runden med utlysninger. Fra før har Institutt for klinisk medisin to sentre for fremragende forskning; Senter for kreftcellereprogrammering (CanCell), som ledes av professor Harald Stenmark, og NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser, ledet av Andreassen.

Les mer

Emneord: senter for fremragende forskning, SFF, Karl-Johan Malmberg, Johanna Olweus, Ole Andreassen, Lars Tjelta Westlye
Publisert 19. juni 2021 09:30