English version of this page

Fra utveksling og reiser til digitalt samarbeid i COMENTH

Utvekslinger og reiser mellom Nepal og Norge er en viktig del av COMENTH-prosjektet. Pandemien har satt en brems på det. Gjennom en delvis omdisponering av midler og digitale løsninger har forskerne likevel greid å gjennomføre noen av prosjektets aktiviteter.

Bilde av sentrale personer ved UiO og TU under et besøk ved UiO

I Nepal er det stor mangel på psykiatere, psykologer og forskere innen psykisk helse. COMENTH-prosjektet har som mål å styrke samarbeidet om utdanning og forskning innenfor psykisk helse mellom Nepal og Norge. Her et bilde av Kathmandu, hovedstaden i Nepal. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

COMENTH-prosjektet har som mål å styrke kvaliteten på høyere utdanning og forskning innenfor psykisk helse i Nepal og Norge. Gjennom utveksling, revisjon og utvikling av utdanningsprogrammer i Nepal, samt felles kurs og forskerinitiativer, skal prosjektet styrke samarbeidet for utdanning og forskning mellom landene.

Førsteamanuensis og prosjektleder Suraj Thapa mener at både Nepal og Norge vil ha stor nytte av samarbeidet.

–  I Nepal er det stor mangel på psykiatere, psykologer og forskere innen mental helse. De mangler et ph.d.-program i mental helse, og masterprogrammene og spesialistutdanningene deres trenger en oppdatering og modernisering. I Norge har vi behov for å lære mer om kulturelle forståelser av psykiske plager. Det er også bra at studentene våre får lære mer om helsetjenester og forskning innenfor mental helse i et utviklingsland som Nepal. I tillegg kan vi lære noe av hvor effektivt de bruker ressursene sine, forklarer han.

Suraj Thapa hadde hatt et ønske om å få til et prosjekt som dette i lang tid da NORPART-tildelingen fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, DIKU, ble kjent i 2016.

–  Jeg var utrolig glad. Det var andre gangen jeg hadde søkt på dette. Dagen jeg fikk vite om tildelingen var jeg i Kathmandu sammen med mine norske og nepalske kolleger, forteller Suraj Thapa.

Stoppet av pandemien

Nå har pandemien satt en brems på prosjektet. Rektor, dekan og instituttleder fra Tribhuvan University (TU), som er partneruniversitetet i Nepal, besøkte UiO i 2019 og hadde gode møter med dekan og assisterende rektor. Med unntak av dette besøket har alle reiser og utvekslinger blitt utsatt eller avlyst.

–  Prosjektet har blitt svært påvirket av pandemien. I 2020 skulle vi ha startet utveksling av studenter både på master- og ph.d.-nivå mellom UiO og TU. Det var også planer om besøk av noen fra Institutt for klinisk medisin og Det medisinske fakultet ved UiO til Nepal i 2020. Lærere fra UiO og TU skulle også ha besøkt og undervist for hverandre i 2020 og 2021. Alt ble stoppet av pandemien, sier prosjektlederen.

Omdisponering av midler

Takket være en omdisponering av midler har forskerne likevel klart å gjennomføre noen av prosjektets aktiviteter.

–  DIKU har innvilget søknaden om å omdisponere noen av midlene satt opp for reiser til å bygge opp og forbedre IT-tjenester i Nepal. Dette gjør at vi kan bruke digitale plattformer uten problemer, forteller Thapa.  

Ph.d.-kandidater fra Nepal har nå muligheten til å delta på obligatoriske kurs ved UiO digitalt, og forskere fra UiO og TU bruker Zoom til møter og veiledning. Dette har vært veldig positivt for begge parter.

–  Å planlegge korttidsbesøk for forskere innebærer mye arbeid, inkludert utfordringer med visum og bolig for korttidsopphold. Det har vi nå sluppet. Digital veiledning og digitale kurs har vist seg å være like effektive, forklarer prosjektlederen.

Bildet kan inneholde: fottøy, dressbukse, smil, bukse, sko.
Foran fra venstre: Anette Sørensen, administrativ leder ved PHA; prof. Andrea S. Winkler, Senter for global helse; prosjektleder og førsteamanuensis Suraj Thapa, UiO; prof. Prarap Prasad, kampussjef, Institute of Medicine, TU; prof. Jagadish P. Agrawal, dekan, Institute of Medicine, TU; prof. Tirtha Raj Khaniya, visekansler, TU; prof. Ivar Gladhaug, dekan, UiO; prof. Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering, UiO; prof. Saroj P. Ojha, avdelingsleder Phychiatry & Mental Health, TU. Bak fra venstre: Ingeborg K. Haavardsson, daglig leder, Senter for global helse, UiO; prof. Jens Petter Berg, prodekan for forskning, UiO. Foto: Privat.

Ambisjoner for tiden fremover

Prosjektleder Suraj Thapa håper at situasjonen vil bli noe bedre frem mot 2022 slik at utveksling og reiser kan finne sted. Han har også fått forlenget prosjektperioden med ett år, frem til 2024.

–  Dette vil hjelpe oss å fullføre de aktivitetene som vi ikke fikk fullført i fjor og i år, sier Thapa.

Og han har ikke gitt opp målsettingene for prosjektet. Han håper at COMENTH vil danne et grunnlag for videre samarbeid om utdanning og forskning innen psykisk helse mellom Nepal og Norge.

–  Jeg håper at samarbeidet mellom UiO og TU vil fortsette etter at prosjektet er faset ut, avslutter forskeren.

Kontakt

Emneord: Suraj Thapa, Psykisk helse og avhengighet, Psykisk helse, Internasjonalt samarbeid Av Elin Martine Doeland
Publisert 18. juni 2021 15:43 - Sist endret 8. juli 2021 08:37