English version of this page

COMENTH - Collaboration in Higher Education in Mental Health between Nepal and Norway

Dette internasjonale samarbeidet har som mål å styrke kvaliteten på høyere utdanning innenfor psykisk helse i Nepal og Norge. Det vil foregå gjennom årlige samlinger, kursutvikling, og ved å tilby utvekslingsmuligheter til 51 master- og ph.d.-studenter.

Om prosjektet

Enhet voksenpsykiatri ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og enhet for psykiatri og psykisk helse ved Institutt for medisin ved Universitetet i Tribhuvan, har mottatt et stipend fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), til NORPART prosjektet “Collaboration in Higher Education in Mental Health between Nepal and Norway”.

Mål

Forskningen tar sikte på å styrke samarbeidet for utdanning og forskning mellom Universitetet i Tribhuvan og de samarbeidende universitetene i Norge, gjennom revisjon av masterprogrammet for klinisk psykiatri og klinisk psykologi, og utviklingen av et ph.d. program ved Universitetet i Tribhuvan.

Gjennom utvikling av felles kurs og forskerinitiativer, som kan påvirke klinisk praksis og forskningspraksis i begge land, ønsker prosjektet å øke kvaliteten og internasjonaliseringen av utdannelsesprogrammene innenfor psykisk helse gjennom felles utdanning og arbeidsseminar med fokus på kliniske, kulturelle og transnasjonale aspekter ved forebygging og behandling. 

Prosjektet har også som mål å øke mobiliteten for master- og ph.d.-studenter fra Nepal til Norge, og fra Norge til Nepal - hvor hospiteringsopphold i klinisk praksis er inkludert. Programmet vil tilby reisestipend og bidra med tilrettelegging for årlig utveksling. 

Du kan lese mer detaljert om COMENTHs studentmobilitet på engelsk side.

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

  • 2019-2023
Emneord: Global South, NORPART
Publisert 6. mai 2020 12:44 - Sist endret 6. mai 2020 12:57