Frank Becker tildeles LHL Hjerneslags ærespris

Han får prisen for ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslag og for slagrammede og deres pårørende.

Bildet kan inneholde: briller, hode, smil, frakk, talerstol.

Som vinner av LHL HJerneslags ærespris har Frank Becker mottat en portrettegning tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås. Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen.

– Jeg føler meg veldig beæret over å få tildelt denne prisen. Det er veldig hyggelig at det legges merke til arbeidet som jeg og de jeg jobber sammen med gjør, sier prisvinneren.

Frank Becker er førsteamanuensis ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved UiO og klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus.

En av landets fremste eksperter på rehabilitering etter slag

Det er LHL Hjerneslag som deler ut prisen. I begrunnelsen for æresprisen trekker de frem Beckers omfattende erfaring med rehabilitering av slagpasienter både som kliniker, forsker og underviser. I tillegg er han en av landets fremste eksperter på slagrehabilitering: 

”Han er en av våre tydeligste stemmer i debatten om hvordan vi med utgangspunkt i pasienten kan gjøre rehabiliteringen best mulig tilpasset de utfordringer og muligheter den enkelte slagrammede har. Frank Becker er en selvskreven mottaker av en pris som skal gå til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende”, står det i pressemeldingen.

Alvorlig skade og sykdom har store konsekvenser for den enkelte

Omtrent 12.000 nordmenn blir rammet av hjerneslag hvert år. Slag er en hyppig årsak til funksjonshemming og funksjonssvikt.

­– Alvorlig skade og sykdom kan føre til langvarige konsekvenser med nedsatt funksjon og livskvalitet, og redusert deltakelse i samfunnet. Dette har alvorlige konsekvenser for den enkelte, forklarer Becker og legger til:

– Derfor er det viktig at vi jobber for bedre tiltak som hjelper den enkelte. I tillegg må vi også finne ut av hvordan systemet best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte.

Hjerneskaderehabilitering

Prisvinneren forsker på rehabilitering etter hjerneskade. Det inkluderer også rehabilitering etter hjerneslag. Gjenopptrening og rehabilitering er avgjørende for hvordan livet blir videre for en person som en rammet av hjerneslag.

– Mitt faglige interessefelt er rehabilitering ved langvarige nedsettelse av funksjon,  hvordan redusere dem og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for dem, forteller han.

– Jeg er spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner og i språkvansker etter hjerneskade, kalt afasi. Jeg jobber også med rehabilitering av barn med ervervet skade.

Teknologisk utvikling gir store muligheter for rehabilitering

Forskeren er også interessert i hvilke muligheter teknologiutviklingen gir på dette feltet.

– Det er veldig spennende. Vi har nylig avsluttet et prosjekt om telemedisinsk språktrening. Her har vi funnet at denne innovative måten å gi rehabilitering på, kan bedre pasientenes språkfunksjon.

Om LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende og er en del av LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prisen består av et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås.

– Det er spesielt hyggelig at det er en forening som representerer de som er de aller viktigste for mitt arbeid – pasientene – som tildeler meg denne prisen, sier Becker.

Bildet kan inneholde: klær, bilderamme, fedora, tre, har.
Fra venstre: Tommy Skar, Generalsekretær LHL Hjerneslag, Frank Becker og Ove Hellvik, leder LHL Hjerneslag Oslo. Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen.

Kontakt

Emneord: Frank Becker, hjerneslag, rehabilitering, hjernehelse
Publisert 12. feb. 2021 15:19 - Sist endret 12. feb. 2021 15:19