English version of this page

Lager kunnskapsoppsummeringer om persontilpasset psykoterapi for unge

TREATme er et nettverk, med forskere fra 30 europeiske land, som ledes av professor Randi Ulberg. Det ble finansiert av EU gjennom COST-aksjonen under Horisont 2020.

Bilde av nettverkets medlemmer.

Bildet er tatt under nettverkets "Training School" og lederguppemøte i Nicosia i 2017. Nettverkets leder, professor Randi Ulberg, foran i midten. Foto: Privat. 

COST-aksjonen er et av EUs programmer for å stimulere til europeisk samarbeid innenfor forskning og innovasjon. Randi Ulberg er medlem i Society of Psychotherapy Research, og fikk idéen om å søke EU-midler i ett av gruppens møter.  

Portrettbilde av Randi Ulberg
Professor Randi Ulberg ønsker å styrke forskningen på persontilpasset psykoterapi for unge. Foto: Diakonhjemmet Sykehus.

– Jeg er veldig interessert i persontilpasset psykoterapi for unge. Der må vi som forskere og fagpersoner skjerpe oss, forteller professor Randi Ulberg.

Hun ville derfor gjøre noe som kunne være med på å styrke forskningen på feltet, og slik bidra til bedre behandlingstilbud til unge med psykiske lidelser.

– Målet var å etablere et nettverk og å lage systematiske oversikter over forskningen på feltet, sier hun.

Ulberg ble nettverkets leder og UiO ble såkalt Grant Holder Institution. 

Kunnskapsoppsummeringer, så vel som åpent tilgjengelige databaser

I tillegg til å danne nettverk for samarbeid, er formålet med COST-aksjonen å oppsummere kunnskap.

– Dette ville vi gjøre veldig grundig, og har derfor satt i gang med ulike forskningsprosjekter om persontilpasset behandling av unge med psykiske lidelser, forteller nettverkslederen.

I gjennomsnitt har alle godkjente behandlingsformer for ulike psykiske lidelser like god effekt.

– Likevel er det helt utenkelig at alle skal ha samme behandling. Terapien må tilpasses hver enkelt, understreker Ulberg.

Forskerne har derfor utviklet store kunnskapsdatabaser som gjør det mulig å oppsummere kunnskapen om hvilken behandling som kan tenkes å virke best for hver enkelt. Oppsummeringene er fordelt på blant annet ulike psykiske lidelser og andre pasientvariabler.  

Foreløpig brukes databasene kun av forskerne i TREATme, men planen er at de skal gjøres tilgjengelige for alle.

– Databasene og den oppsummerte kunnskapen vil ha betydning for klinikere, pasienters egne valg av terapi, avdelingers valg av terapitilnærminger, og politikeres valg ved strukturering av helsetilbudet, sier professoren.

Erfarne forskere skal lære opp nye forskere

Nettverket har eksistert siden 2017 og perioden med finansiering fra EU tok slutt i september i år. Men Ulberg er fast bestemt på å fortsette arbeidet innenfor det etablerte nettverket.

– Vi har lagt en god struktur for samarbeid. Nye forskningsprosjekter springer ut fra dette samarbeidet, forteller hun.

Nettverket samler forskere fra hele 30 europeiske land. Ett av målene er at erfarne forskere skal lære opp nye forskere.

Bilde av nettverksmedlemmene fra et av nettverkets mange digitale møter.
Bilde av nettverksmedlemmene fra ett av nettverkets mange digitale møter. Nettverkets leder, professor Randi Ulberg, er tredje fra venstre i øverste rekke. Foto: Privat.

– Dette har vært veldig givende og inspirerende. Vi har knyttet unge, og faglig sett, isolerte forskere sammen. Det er ikke så mange som er interessert i forskning på persontilpasset barne- og ungdomspsykoterapi, så jeg er glad for at vi har klart å engasjere så mange forskere, sier professoren.

Hun er imponert over hvor mange unge, dyktige forskere som finnes der ute. Hun forteller videre at noen av forskerne i nettverket er de eneste som forsker på psykisk helse for unge ved sine institusjoner.

– Arbeidsgruppene i nettverket har nå blitt deres forskningsgrupper, påpeker Ulberg. 

Fornøyd med støtten fra UiO

Randi Ulberg forteller at nettverket har fått god støtte fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet, PHA, fra Institutt for klinisk medisin, og fra Det medisinske fakultet.

– Klinmed og PHA har vært helt fantastiske. Instituttet bisto med budsjetter og rapportering. Klinikken ansatte Marie-Sofie Hveem, som skulle bruke 40 prosent av tiden sin på nettverket, tidlig i prosjektperioden. Og vår administrative leder, Anette Sørensen, gjorde en kjempejobb med å forankre dette, avslutter Ulberg.

Kontakt

Les mer

Av Elin Martine Doeland
Publisert 22. okt. 2021 15:54 - Sist endret 29. okt. 2021 16:26