Professor Ole Andreassen mottar Demensforskningsprisen for 2021

Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av genetiske årsaker til demens og gjennombrudd i forskning som har gitt innsikt i sykdommens mekanismer.

Bildet kan inneholde: smil, dress skjorte, erme, halsbånd, polo skjorte.

Professor Ole Andreassen får årets Demensforskningspris. Foto: Anne Elisabeth Næss, Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Jeg er veldig takknemlig for prisen, og det er en viktig anerkjennelse for hele forskningsmiljøet, sier en stolt Andreassen.

Ole Andreassen er professor ved UiO og overlege ved OUS. I tillegg er han senterleder for Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), et senter for fremragende forskning.

Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som deler ut prisen. I sin begrunnelse skriver de at Andreassen er en ”pioner innen demens molekylærgenetikk som har bidratt til flere gjennombrudd de siste årene i forståelsen av genetiske årsaker til demens”.

Nasjonalforeningen fremhever også hvordan Andreassens forskningsgruppe har hatt en sentral rolle i arbeidet med å identifisere risikogener for demens og Alzheimers sykdom, i tillegg til andre aldersrelaterte sykdommer.

Kartlegger genetisk risiko for demens – mulighet for nye medikamenter

Ole Andreassen har i mange år jobbet med å kartlegge den genetiske risikoen for demens. Basert på innsamlede data fra over 25 000 personer i Norge, har han og kolleger undersøkt millioner av genvarianter. Sammen har de oppdaget mer enn 30 genvarianter som er koblet til Alzheimers sykdom.

– Ny kunnskap om gener kan gi innsikt i sykdomsmekanismer, og mulighet for nye medikamenter mot demens, sier han.

Professoren og kolleger gjør stadig nye funn i store genetikk-databaser. Der har de identifisert både gener som gir risiko for demens og gener som beskytter mot demens. Så mange som 60 genvarianter kan være knyttet til Alzheimers sykdom.

De nye genvariantene har gitt innsikt i nye sykdomsmekanismer, som er blitt brukt til å utvikle nye medikamenter. Forskningsteamet har bidratt til å avdekke immunmekanismer, og dette har gitt grunnlag for utvikling av en serie med lovende nye medisiner som nå er under utprøvning ved demens.

Kunnskap om genetisk risiko kan forebygge sykdom

Ifølge Andreassen vil kunnskap om genetisk risiko være avgjørende den dagen vi klarer å utvikle en medisin mot sykdommen.

– Da handler det om å begynne behandling tidlig nok. Når man har fått symptomer på demens vil det kunne være for sent å behandle, siden nerveceller allerede er skadet. Hvis cellene er døde, vil ikke medikamentene virke. Døde hjerneceller kan vi ikke gjenopplive, forklarer han.

Han fremhever at det viktigste vi kan gjøre i dag er å forebygge sykdommen.

– Vi vet at på befolkningsnivå kan vi forebygge over tre av ti tilfeller. Så dersom vi avdekker genetisk risiko, vil forebygging og livsstil være det viktigste å ta tak i så lenge det ikke finnes effektive medisiner mot demens, sier Andreassen.

Nye analysemetoder

Ole Andreassen jobber i grensefeltet mellom forskning på demens og mentale lidelser.

– Ved å studere hele panoramaet av hjernesykdommer, med fellestrekk, ulikheter og sammenhenger, er det mulig å gjøre nye oppdagelser. Enten det er Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom eller schizofreni, så er det hjernens funksjon som er forstyrret. For eksempel er kognitive problemer noe som går igjen i flere hjernesykdommer, sier Andreassen.

For å få til dette, har forskningsgruppen hans utviklet nye metoder for analyse, som nå blir tatt i bruk av mange forskere over hele verden. Overordnet bidrar disse metodene til å skaffe mer kunnskap om årsaksmekanismene ved demens. 

Verdensledende forskningsmiljø

Instituttleder Dag Kvale er svært stolt av Andreassen og hans banebrytende arbeid:

– Ole Andreassen har bygget opp et verdensledende forskningsmiljø som i betydelig grad har økt basal biologisk forståelse av hjernes funksjoner, satt i en klinisk kontekst med ulike former for hjernerelaterte sykdommer, inklusiv demens, sier Kvale.

– Institutt for klinisk medisin vil derfor gratulere Ole med denne prisen, som går til en internasjonal anerkjent forsker og forskergruppe!

Om Demensforskningsprisen

Nasjonalforeningen for folkehelsen deler hvert år ut demensforskningsprisen til en forsker som har utmerket seg innen demensfeltet. Foreningen ønsker å anerkjenne og stimulerer til mer forskning ved å gi prisen til en person som har fått betydelige resultater innen forskningsområdet.

Prisene består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad.

Les lengre intervju med Ole Andreassen på Nasjonalforeningen sine nettsider. 

Kontakt

Les mer

 

Emneord: Ole Andreassen, NORMENT, demens, demensforskningsprisen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, mentale lidelser Av Kirsti Ellefsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Publisert 22. feb. 2021 13:00 - Sist endret 29. apr. 2021 13:19