Pål Gulbrandsen får internasjonal undervisningspris

Han får prisen for sitt fremragende og vedvarende bidrag for å fremme klinisk kommunikasjon både i praksis og på forskningsfeltet.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hake, briller, smil.

– Jeg er veldig stolt over å få denne prisen. Jeg er stolt fordi jeg nå møter bred og engasjert interesse blant mine kolleger for at kommunikasjon er en ferdighet som må trenes. Jeg møter nå også forståelse for at det er så komplekst at det krever sin egen forskning og sin egen fagutvikling, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Dernest fordi jeg håper at tildelingen av prisen skaper enda større forståelse for dette hos de som skal veilede unge leger og for de som skal prioritere ressurser i helsetjenesten.

Det er EACH - International Association for Communication in Healthcare som deler ut prisen. EACH er en global organisasjon dedikert til å utforske og forbedre måtene helsepersonell, pasienter og pårørende kommuniserer med hverandre på. Prisen ble delt ut fredag 16. april.

Pål Gulbrandsen er professor ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Ahus og UiO.

Klinisk kommunikasjon

Gulbrandsen har jobbet med klinisk kommunikasjon og lege- og pasientforholdet i mange år. Arbeidet hans med å få kommunikasjonsundervisning etablert i mange norske sykehus er en av grunnene til at han nå tildeles prisen.

– Det er lovfestet at pasienter skal informeres og medvirke i beslutninger som gjelder dem selv, sier han.

I tillegg til å publisere en rekke forskningsartikler om kommunikasjon mellom leger og pasienter i sykehus, har professoren tatt initiativ til og jobbet strategisk mot at kommunikasjonstrening nå er blitt en obligatorisk del av spesialistutdanningen.

– Jeg har tatt et amerikansk undervisningsopplegg til Norge, tilpasset det norsk virkelighet og videreutviklet det. Dermed kan det nå gis til ulike typer helsepersonell, og jeg har sørget for at det nå brukes i en rekke norske sykehus, forteller han.

Videre har han bidratt til at kurs til erfarne leger om hvordan de skal veilede leger i spesialistutdanningen nå drives etter de generelle kommunikasjonsprinsippene.

– Det er viktig at legene selv oppfatter betydningen av kommunikasjonsprinsipper i alle asymmetriske situasjoner som lege-pasient, veileder-veiledet osv, forklarer han.

Mange bak nominasjonen

Prisen er tidligere delt ut i 2016 og 2018. På grunn av pandemien er de i år to som får prisen.

Nominasjon av Gulbrandsen og støttebrev kommer fra Norge, Danmark, Canada, Tyskland og USA. Nominasjonen hadde også støttebrev fra nestor innen klinisk kommunikasjon, professor emeritus Arnstein Finset, som bisto med å overføre det amerikanske undervisningsopplegget til Norge.

Les mer

Kontakt

Emneord: Pål Gulbrandsen, Klinisk kommunikasjon Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 20. apr. 2021 07:29 - Sist endret 20. apr. 2021 09:26