Stor suksess med nasjonal forskerskole

Forskerskolen NORHEART er blitt et viktig og nasjonalt samlende tiltak innen hjerteforskningsmiljøet med sine mer enn 400 medlemmer fra forskningsfeltet.

Bildet kan inneholde: azure, font, materiell eiendom, elektrisk blå, logo.

NORHEART er en nasjonal forskerskole for stipendiater innen hjerteforskningsmiljøet. Forskerskolen ble opprettet i 2013 som et supplement til det eksisterende tilbudet fra doktorgradsprogrammene ved de fire universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Forskere fra alle fire universiteter har sammen etablert og driftet skolen.

– Hensikten med NORHEART har hele tiden vært å få et mer målrettet tilbud til doktorgradsstudenter med prosjekter innen hjerteforskning. Aktivitetene er til for dem, men har også ført hele miljøet sammen, forteller Mathis Korseberg Stokke, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin og nestleder i forskerskolen.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hår, briller, hode.
Mathis Korseberg Stokke, Kåre-Olav Stensløkken og Geir Christensen har alle roller i NORHEART. Foto: UiO.

Mer relevante kurs for hjerteforskningsfeltet

NORHEART arrangerer en rekke kurs, seminarer og workshops for stipendiater over hele landet. Her får de innføring i state-of-the-art-teknologi og -metodebruk fra landets fremste eksperter. I tillegg har forskerskolen vært med på å arrangere Norges største forskningssymposium innen hjerteforskning hvert år på Holmenkollen Park Hotell.

– Fakultetet driver generelle kurs som skal nå alle doktorgradsstudentene på medisin. Dette er utmerkede kurs som er viktig for alle stipendiater, også våre. Vi så imidlertid behovet for et ekstra kurstilbud som var enda mer fokusert og relevant for prosjekter innen hjerteforskning, forklarer Stokke.

– Som nasjonal forskerskole kan vi ta inn stipendiater fra hele Norge som kan få relevante kurs til sin utdanning, kurs som er godkjent på de ulike institusjonene. Denne muligheten fantes ikke før, så det er noe vi er veldig stolte av, supplerer professor ved IMB, Kåre-Olav Stensløkken.

– NORHEART har et variert utvalg av kurs som har gitt meg god læringsutbytte på få dager. Alle kursene jeg har vært med på har vært interaktive, gjerne med betydelig grad av praktisk tilnærming, sier ph.d.-student og medlem av NORHEART, Mani Sadredini.

En nasjonalt samlende forskerskole for miljøet

Forskerskolens første suksessfaktor er at de har klart å samle hjerteforskere i Norge.

– Det nasjonale aspektet har vært veldig viktig for oss hele veien. Av alt vi har oppnådd er vi mest fornøyd med å ha samlet hjertenorge i en paraplyorganisasjon som alle føler seg hjemme i, forteller Stensløkken.

Han forklarer at det er stor forskjell på størrelsene på de ulike miljøene:

– Vi har stipendiater fra mindre lokalsykehus, som er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved UiO, som er overlykkelige når de får treffe andre likesinnede. Andre kommer fra store og tunge miljøer med mange stipendiater og postdoktorer som er tett på hverandre hele tiden. Det er i skolens ånd å fange opp de som er litt alene og få dem sammen med miljøene med erfaring.

– For meg har NORHEART bidratt til å danne et miljø med andre stipendiater og forskere innenfor hjerteforskning. Dette har gitt grunnlag for gode diskusjoner og samarbeid med andre forskningsgrupper, ikke bare i Oslo, men i hele Norge, sier postdoktor May-Kristin Torp.

NORHEART har i dag over 400 medlemmer i Norge som driver med hjerteforskning. Det er stipendiater, postdoktorer, klinikere og både unge og mer erfarne forskere. 

– At vi er blitt et nasjonalt samlende tiltak er vi ganske stolte av at vi har fått til, sier Stensløkken.

Økt kvalitet i hjerteforskning og -utdanning

Den andre suksessfaktoren til NORHEART er at de har klart å øke kvaliteten på både utdanningen og forskningen ifeltet ved å skape møteplasser for forskertalenter.

– Vi er stolte av at vi har økt kvaliteten på utdanningen. Kursene våre er blitt veldig godt mottatt og får gode tilbakemeldinger, sier Stensløkken, og fortsetter:

– Gjennom nettverket og ved å heve kvaliteten på utdanningen, så tror vi at vi også har hevet kvaliteten i forskningsdelen av doktorgradsutdanningen.

Gir muligheter for internasjonalisering og utveksling

Den siste suksessfaktoren mener de er styrket nasjonalt samarbeid og internasjonalisering.

– I tillegg til kursene har vi opprettet et støtteprogram slik at studenter i Norge kan reise til alle aktivitetene våre uten at de behøver å belaste forskergruppene sine. Vi har også utviklet et utvekslingsprogram hvor de kan ha kortere eller lengre opphold i utlandet finansiert av oss, for å lære seg nye metoder eller komme i kontakt med relevante forskningsmiljøer, forteller Stokke.

Involverer yngre krefter i skolen

NORHEART er initiert, organisert og drevet av hjerteforskere. Hovedsekretariatet ligger ved UiO med lokale sekretariater i de tre andre universitetsbyene. Professor Geir Christensen leder forskerskolen, mens Mathis Korseberg Stokke er nestleder.

– Vi har satset eksplisitt på å involvere unge krefter i skolens aktiviteter og utvikling. Et poeng er å se utenfor sin egen forskningsgruppes umiddelbare gevinst, og at alle bidrar til et fellesskap. Det har vært en kjempesuksess, forteller Stokke.

Veien videre

Norges Forskningsråd finansierer 27 nasjonale forskerskoler over hele landet. Forskerskolene skal heve aktiviteten og kapasiteten i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk.  NORHEART har vært finansiert av NFR fra 2013 til 2021.

– Det er mange måter å organisere forskerskoler på, vår måte er bare én av mange. Vi er nå godt i gang med arbeidet for å utvikle NORHEART videre etter at finansieringsperioden utløper, sier Stensløkken, som leder dette arbeidet.

– Det å ha en forskerskole er noe som samler fagmiljøet og gir svært mange positive og viktige ringvirkninger. Det er et ønske fra hele miljøet om å videreføre skolen. Vår ambisjon er å utvikle neste generasjons hjerteforskere for fremtidens hjerter, sier Stokke.

Kontakt

Emneord: hjerteforskning, forskerskole, NORHEART, doktorgradsprogrammet
Publisert 28. mai 2021 14:15 - Sist endret 28. mai 2021 14:45