Mathis Korseberg Stokke

Bilde av Mathis Korseberg Stokke
English version of this page
Mobiltelefon +47 23 01 67 81 (kontor)
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 7 0450 Oslo
Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg leder en forskningsgruppe ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning som bruker informasjon fra både forsøksdyr og pasienter til å forstå hjertets normale funksjon og sykdommer. I tillegg jobber jeg som overlege ved arytmiseksjonen ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet.

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis I ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning fra 2020
  • Overlege ved Kardiologisk avdeling Rikshospitalet fra 2020
  • PhD ved UiO 2011
  • Cand. Med. Københavns universitet 2006

Undervisning

Jeg er nestleder for den nasjonale forskerskolen i hjerteforskning, NORHEART. Dessuten er jeg med i organisering av og underviser på emnene MED 3006 og MED 3060. Jeg har også vært med på å utvikle et e-læringskurs om EKG

Verv

  • Leder av Center for Heart Failure Research 2018-2019
  • Nestleder I NORHEART – The Norwegian PhD School of Heart Research fra 2016

Samarbeid

Min forskningsgruppe samarbeider tett med forskere og klinikere ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet, og andre forskningsgrupper ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. I tillegg har vi flere utenlandske samarbeidspartnere, bl.a. Professor Mark E. Anderson ved Johns Hopkins University School of Medicine i USA, Professor Stephan E. Lehnart ved University of Göttingen i Tyskland, og Xander Wehrens ved Baylor College of Medicine i USA.

Emneord: Hjerte, Kardiologi, Arytmier, Translasjonsforskning, Hjertesvikt, trening
Publisert 5. juli 2012 12:37 - Sist endret 1. okt. 2021 09:43