English version of this page

UiO bidrar til stor ny studie på covid-19-vaksinering

Professor John Torgils Vaage leder en studie som skal se på effekten av covid-19-vaksinering hos personer med nedsatt immunforsvar, inkludert personer som har blitt organtransplantert. Studien har fått midler fra vaksinekoalisjonen CEPI.

Bilde av en hånd som holder et glass med koronavaksine.

Forskerne skal studere effekten av covid-19-vaksinering hos personer med nedsatt immunforsvar og personer som har fått organtransplantasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. 

– For pasientene er dette kjempeviktig. Denne studien gjør at vi får mer kunnskap om hvordan vaksinen virker hos individer med nedsatt immunforsvar. Vi vil finne ut av om de oppnår tilstrekkelig beskyttelse av vaksinen, eller om de må fortsette med andre tiltak som isolering og fokus på nær omgangskrets. Støtten fra CEPI lar oss gjennomføre denne studien i så stor skala og med såpass mange forskjellige pasienter at vi raskt kan være i stand til å samle viktig kunnskap som kan få betydning for nasjonale vaksineråd. Kunnskapen vil også bli delt med resten av verden, kommenterer John Torgils Vaage.

Han er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og avdelingsleder ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Bilde av John Torgils Vaage.
John Torgils Vaage, som er professor ved UiO og avdelingsleder ved OUS, skal lede studien. Foto: UiO.

Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, CEPI, bevilger 26 millioner kroner til studien. I tillegg vil konsortiet som består av Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Haukeland universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved UiO til sammen bidra med 30 millioner kroner. Prosjektet ledes av Oslo universitetssykehus ved Klinikk for laboratoriemedisin.

– Da SARS-CoV-2 viruset kom, gikk forskerne våre sammen med vårt diagnostiske servicepersonell for å overvåke antistoffresponser på koronavirus. Vi har bygget et unikt partnerskap med mange kliniske miljøer og på tvers av institusjoner, inkludert FHI, forteller prosjektlederen.

Bevilgningen til studien er den første investeringen som CEPI gjør i Norge.

Bedre beskyttelse av personer med svekket immunforsvar

Målet med studien er å få kunnskap om hvilken effekt vaksinering mot covid-19 har hos personer med nedsatt immunforsvar og personer som har fått organtransplantasjon.

På verdensbasis anslås det at flere titalls millioner mennesker har nedsatt immunforsvar. Denne gruppen har svært høy risiko for å bli alvorlig syke av covid-19.

– Vi har sett at mange pasienter med nedsatt immunforsvar responderer dårlig på covid-19-vaksiner, sier forskeren.

Det vil si at denne pasientgruppen ikke oppnår samme beskyttelse av vaksinen som personer med et normalt fungerende immunforsvar. Mer kunnskap om effekten av covid-19-vaksinering hos personer med svekket immunforsvar er derfor svært viktig for å bedre kunne beskytte denne utsatte gruppen.

Er en viktig del av pandemibekjempelsen

En covid-19-infeksjon hos personer med nedsatt immunforsvar kan vare mye lengre enn hos friske. Dette fører til at koronaviruset kan smitte over til andre personer i en mye lengre tidsperiode enn hva som er tilfellet når en person med et normalt fungerende immunsystem har covid-19, og infeksjonen er mer kortvarig. I tillegg øker den langvarige infeksjonen risikoen for at viruset kan mutere, noe som kan føre til utviklingen av nye virusvarianter.

Kunnskap om effekten av covid-19-vaksinering i denne gruppen er derfor også viktig for selve bekjempelsen av pandemien.

Skal studere immunresponsen hos vaksinerte pasienter

Forskerne skal sammenligne immunresponsen etter vaksinering i gruppen med redusert immunforsvar med den hos friske deltakere.

Utvalgte pasienter som har en lav eller ingen immunrespons etter å ha fått to doser av vaksinen, vil bli tilbudt en tredje dose og fulgt tett opp av forskerne.

– Vi vil identifisere pasienter som kan ha nytte av en ekstra vaksinedose. Et viktig spørsmål er om individer uten beskyttende antistoffer vil bli beskyttet av T-celler, altså celler som er en viktig del av immunforsvaret, forklarer forskeren.

Forskerne skal også undersøke hvilke immundempende legemidler som har sammenheng med lav eller ingen immunrespons etter covid-19-vaksinering.

Til slutt skal forskerne se på hvilke kliniske parametere som har sammenheng med risikofaktorer for manglende effekt av vaksinering for covid-19. 

CEPI

Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, CEPI, ble lansert i 2017 og er et partnerskap av offentlige, private, og humanitære organisasjoner. CEPIs formål er å bedre den globale pandemiberedskapen gjennom å stimulere, koordinere og finansiere utvikling av vaksiner.

Tildelingen til studien er en del av CEPI sin satsning på å bevilge 1,16 milliarder kroner til kliniske studier for å fylle kunnskapshull og bedre tilgangen til covid-19 vaksiner på verdensbasis.  

Kontakt

Les mer

 

1.9. Det ble lagt til at professor John Torgils Vaage også er avdelingsleder ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. 

Emneord: Covid-19, vaksine, koronapandemi, Koronaforskning, koronavirus, nedsatt immunforsvar, John Torgils Vaage, Ludvig A. Munthe Av Elin Martine Doeland
Publisert 30. aug. 2021 10:24 - Sist endret 1. sep. 2021 14:33