Nytt Senter for fremragende forskning på immunterapi

Det nye SFF’et skal hete PRIMA Precision Immunotherapy Alliance og ledes av Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus.

Bildet kan inneholde: dressbukse, ledd, bukse, mote, slips.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe gratulerte Karl-Johan Malmberg med nytt SFF. Foto: Åsne R. Hillestad.

– Det er veldig spennende og en stor dag! Vi har jobbet steinhardt for å få til dette, sa en glad professor Karl-Johan Malmberg da SFF-tildelingen ble kjent.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, smil, halsbånd.
Professor Johanna Olweus. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Det er også tidsmessig perfekt, for mulighetene for å gjøre gjennombrudd innen immunterapi har aldri vært større enn den er nå, la han til.

Også professor Johanna Olweus var stolt idag:

– Senteret har nye konsepter for kreftbehandling som er unike i internasjonal sammenheng og som vi nå får anledning til å videreutvikle. Det er en fantastisk mulighet!

Sammen skal Malmberg og Olweus lede det nye SFF’et PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance ved Institutt for klinisk medisin, ved UiO. De er tiltenkt rollene som senterledere i en 5-årsperiode hver.

Immunterapi til flere kreftpasienter

Det nye senteret skal fokusere på persontilpasset immunterapi og se på hvordan de kan tilpasse kreftbehandlinger med immunterapi enda bedre. Immunterapi har vært et enormt gjennombrudd innen kreftbehandling det siste tiåret. Behandlingen har skapt nye muligheter for mange pasienter med kreft.

Bare én enkelt injeksjon av en viss type immunceller kan kurere selv langt fremskreden sykdom, sa Malmberg til de fremmøtte i dag.

Men immunterapi er i dag kun effektiv behandling mot et fåtall krefttyper.

Malmberg og Olweus med kolleger vil derfor videreutvikle behandling med immunterapi slik at den kan brukes til å behandle og kurere flere former for kreft, og dermed behandle flere pasienter.

Vil utnytte immunresponser fra friske givere i behandlingen

Målet med senteret er å utvikle en ny form for celle- og genterapi, som omgår toleransen som pasientens immunsystem har utviklet mot kreft med spredning.

Forskerne skal utvikle et sett av skreddersydde terapiceller slik at det er mulig å håndplukke behandlingsformen som passer den enkelte pasient best.

– Dette skal vi gjøre ved å utnytte immunresponser fra friske givere, i kombinasjon med at vi modulerer mikromiljøet i kreftsvulsten, forklarte Olweus.

Ypperste i fremragende forskning  

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, hadde en god dag på jobb.

– Kjære Kalle, Johanna og alle dere på UiO og OUS. Det er en stor dag når man kan få dele ut et SFF! Dere representerer det ytterste i fremragende forskning i Norge. Vi har store forventninger til dere og senteret deres, og vi gleder oss til å følge dere videre, sa Sundli Tveit.

Også Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var tilstede og kastet glans over tildelingen.

– Det er stor stas å få være med på dette som ansvarlig statsråd. Vi håper dette gir fremskritt innen kreftbehandling, sa han til de fremmøtte.

Rekruttere og løfte frem yngre forskertalenter

– Med dette senteret befester Norge sin posisjon som ledende innen immunterapi. Vi skal realisere ny terapi. Det er et stort ansvar vi har fått, sa Malmberg.

Den nye senterlederen la også vekt på hvordan et SFF gir muligheten til å løfte frem den neste generasjonen av forskere.

– Minst like viktig som senteret er neste generasjon med forskere. Vi skal rekruttere talenter til senteret og til Norge. Nå får vi også muligheten til å løfte frem og forhåpentligvis beholde, dyktige talenter.

Bilde av noen av forskerne bak det nye senteret
Forskerne bak det nye senteret. Fra venstre: Karl-Johan Malmberg, Jan Terje Andersen, Fridtjof Lund-Johansen, Ludvig Munthe, June Myklebust og Emma Haapaniemi. Johanna Olweus var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Åsne R. Hillestad.

Det medisinske fakultet gratulerer

Forskningsdekan Jens Petter Berg var svært glad over det nye SFF'et i dag:

– Jeg er veldig glad og imponert over at Malmberg og Olweus har lykkes med å få et senter innen immunterapi. Det er spesielt spennende at de skal kombinere grunnforskning med anvendt forskning og det som etter hvert blir framtidig behandling, sa forskningsdekanen. Han la til:

– Teknikken de utvikler har ikke bare betydning for kreftsykdommer, men også for autoimmune sykdommer og sjeldne, medfødte sykdommer. Det gir håp om utvikling av behandling for disse. Jeg kjenner på stolthet over å være en del av et fakultet som lykkes så bra i dag!

Senter for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Utlysningen er åpen for søknader i alle fag og forskningsområder.

Kilde: Forskningsrådet

Kontakt

Les mer

 

 

 

Emneord: SFF, senter for fremragende forskning, Karl-Johan Malmberg, Johanna Olweus, immunterapi Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. sep. 2022 20:22 - Sist endret 23. sep. 2022 20:37