Arne Klungland får Senter for fremragende forskning

Det nye SFF’et skal hete Centre for Embryology and Healthy Development og fokusere på helse i livets aller første faser.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, nese, hud.

Professor Arne Klungland og Lorena Arranz skal lede det nye SFF'et. Foto: Øystein Horgmo og privat.

– Det er en drøm for oss å få lov til å lede et senter for fremragende forskning, sier Klungland stolt.

I dag har han og kollega Lorena Arranz fått den store nyheten om at de får et senter for fremragende forskning (SFF) fra Forskningsrådet. De skal begge lede senteret som leder og nestleder i fem år hver.

Biologiske prosesser i tidlige stadier av livet

– Vi er et team av forskere som ønsker å studere biologiske prosesser i tidlige stadier av livet og hvordan disse er avgjørende for at et embryo utvikler seg normalt, sier han.

De biologiske prosessene som skjer i de aller tidligste stadiene av livet har store konsekvenser for utvikling og helse. Ofte ender det i spontanabort eller medfødte sykdommer hvis noe går galt.

Ved hjelp av avansert teknologi vil senteret studere epigenetikkens rolle i eggcelleutvikling og tidlig fosterutvikling. 

– Teknologiske nyvinninger har gjort det mulig for oss å studere reprogrammering av gener i én enkelt eggcelle. Vi vil også videreutvikle slike metoder for å kunne studere mekanismer som er viktige for at gener og kromosomer nedarves korrekt fra celle til celle og fra generasjon til generasjon, forklarer Klungland.

– I tillegg vil vi studere de biokjemiske egenskapene til proteiner som innvirker på slike mekanismer – både i egg, embryo og stamceller, forklarer Klungland.

Vil forstå mekanismene for å unngå spontanaborter og medfødte sykdommer

– Vårt mål er å oppnå en detaljert forståelse av hvordan genene reprogrammeres og hva som er utfordringene for deres stabilitet like før og etter befruktning, på tvers av artsgrenser, sier han

Derfor har de også med seg forskningsgrupper fra Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Høyskolen i Innlandet på Hamar.

– Vårt langsiktige mål er å forstå hvilke mekanismer som er spesielt viktige for å unngå spontanaborter og medfødte sykdommer.

Det medisinske fakultet er stolt vertskap for det nye senteret

En stolt forskningsdekan Jens Petter Berg gratulerer det nye SFF’et:

– Tildelingen av SFF til Arne Klungland og Lorena Arranz åpner for fantastiske og nye muligheter til å forstå grunnleggende biologiske prosesser i de aller tidligste fasene av livet. Det medisinske fakultet er svært stolte av å få være vert for forskningssenteret som har høye ambisjoner om å flytte kunnskapsfronten innenfor epigenetikk og fosterutvikling, og som igjen har stor betydning for helse senere i livet, sier han.

– Arne og hans medarbeidere, inkludert samarbeidspartnere ved Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Innlandet, gratuleres med tildelingen og ønskes lykke til med senteret!

 

Senter for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Utlysningen er åpen for søknader i alle fag og forskningsområder.

Kilde: Forskningsrådet

Kontakt

Les mer

Emneord: Senter for fremragende forskning, SFF, Embryologi (fosterutvikling), Arne Klungland Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. sep. 2022 20:36 - Sist endret 27. sep. 2022 14:34