Sigrun Halvorsen valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiet er en tverrfaglig møteplass for fremragende norske og utenlandske forskere. Det er også et rådgivende organ for regjeringen i vitenskapelige spørsmål. UiO er sterkt representert i akademiet.

Bilde av Sigrun Halvorsen.

Professor II Sigrun Halvorsen er et av akademiets nye medlemmer. Bildet er tatt på  akademiets årsmøte 3. mai hvor alle nye medlemmer i 2022 ble presentert og mottok sine diplomer. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi/Thomas B. Eckhoff.

Det Norske Videnskaps-Akademi, DNVA, ble opprettet på 1870-tallet. Det er uavhengig og skal bidra til å sikre akademisk frihet. Akademiet er en tverrfaglig møteplass for fremragende norske og utenlandske forskere og arrangerer vitenskapelige møter og annen aktivitet for sine medlemmer. Det er også et rådgivende organ for regjeringen i vitenskapelige spørsmål.

Akademiet deler ut Abel- og Kavliprisen og har ansvaret for Fridtjof Nansens belønning, Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap og Akademiets lærerpris.

Det er en anerkjennelse å bli valgt inn som medlem

DNVA hadde i mars 2022 til sammen 949 medlemmer, fordelt på 535 medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og 414 medlemmer i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

For å bli valgt inn som medlem må man nomineres av tre medlemmer og minst halvparten av medlemmene i samme klasse må stemme på en.

– Det er stor ære å bli innvalgt som medlem i akademiet, og det er med glede og takknemlighet jeg har takket ja til dette. Jeg ser fram til å bidra til akademiets virksomhet med min egen forskning og til å møte fagfolk fra andre vitenskapsfelt til diskusjoner i dette spennende tverrfaglige forumet, sier Sigrun Halvorsen.

Sigrun Halvorsen er professor II ved Hjertemedisinsk avdeling ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

– Det å bli valgt inn er en anerkjennelse av deg som forsker og akademiker. Du må drive fremragende forskning og i tillegg engasjere deg i aktiviteter som er til nytte for samfunnet, forteller professor II, Kjetil Taskén.

Halvorsen forsker på diagnostikk og behandling av hjertesykdommer

Sigrun Halvorsen er i tillegg til sin professor II-stilling også kardiolog og avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus. Der ser hun daglig alle pasientene/pasienter som rammes av hjerteinfarkt, hjertesvikt og atrieflimmer.

– Det å finne god behandling til disse pasientene, slik at risiko for nye sykdomsepisoder, alvorlige helseplager og død reduseres så mye som mulig, motiverer meg sterkt, sier hun.

Forskningen hennes omhandler særlig akutt hjerteinfarkt og atrieflimmer.

Hjerteinfarkt er en tilstand der cellene i deler av hjertemuskulaturen slutter å virke på grunn av sterkt nedsatt, eller ingen, blodtilførsel til hjertemuskulaturen. Hjerteinfarkt er fortsatt én av de hyppigste enkeltårsakene til død i den vestlige verden.

Atrieflimmer er en tilstand hvor den normale hjerterytmen blir «overstyrt» og hjertet slår da uregelmessig. Et annet navn på atrieflimmer er hjerteflimmer.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig på å finne svar på uløste spørsmål og utfordringer, sier Halvorsen.

Hun forteller at atrieflimmer øker risikoen for å få hjerneslag, men at behandling med antikoagulasjon, som er et blodfortynnende medikament, reduserer denne risikoen. Det er en blodfortynnende behandling som reduserer risikoen for å få blodpropp. Ulempen med antikoagulasjon som behandling er imidlertid at den øker faren for alvorlige blødninger.

– Den siste tiden har vi blant annet jobbet mye med å finne ut av hvilken type antikoagulasjon som har best effektivitet og best sikkerhet hos pasienter med atrieflimmer. Vi har særlig studert de som samtidig får andre medikamenter som øker blødningsrisiko og de som har økt risiko for blødning av annen grunn, for eksempel alder. Dette er spørsmål som vi fortsatt jobber med, forteller hun.

Flere professorer fra Klinmed er medlemmer i akademiet

En rekke professorer fra Klinmed er medlemmer i akademiet og da særlig i gruppe seks og gruppe syv. Her finner du en oversikt over medlemmene i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse. 

I 2021 ble professor Hilde Loge Nilsen fra Avdeling for klinisk molekylærbiologi og professor II Vessela N. Kristensen fra Avdeling for medisinsk genetikk innvalgt i akademiet.

Kontakt

Sigrun Halvorsen

Kjetil Taskén

Les mer

Det Norske Videnskaps-Akademi | (dnva.no)

 

Emneord: Det Norske Videnskaps-Akademi, Sigrun Halvorsen, Kjetil Taskén, Hilde Loge Nilsen, Vessela Kristensen Av Elin Martine Doeland
Publisert 23. mai 2022 13:23 - Sist endret 23. mai 2022 13:24