Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen forvalter instituttets basisøkonomi og eksternt finansierte virksomheter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 Oslo Stedkode: 530101