Seksjon for systemdrift

Seksjonen har ansvaret for IT-, AV-, Foto- og videotjenestene ved Klinmed.

IT-tjenesten

Tor Henry Wold, Joe Bush, Kristoffer Midtgaard, Andre Øien, Trond Lindskog og Francois van Walleghem.

Mer om våre tjenester (IT)

AV-tjenesten

Eric J. Erlingsson (Ullevål), Birgit Skjelvik (Rikshospitalet) og Andre Øien (Ahus).

Mer om våre tjenester (AV-støtte)

Foto- og Videotjenesten

Øystein H. Horgmo, Christian Nissen, Ine Eriksen og Åsne Rambøl Hillestad.

Mer om våre tjenester (Foto og Video)

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 Oslo Telefon: +47 22844650

Enhetskoder

Koststed 13150515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 530103 Vortex, FS m.m.