English version of this page

Pediatri (BARN)

Pediatri er en av to enheter ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen behandler barn i alle aldersgrupper fra nyfødte og opp i de sene tenårene, og har klinisk virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet.

Spekteret av sykdomstilstander strekker seg fra tilpasningsvansker ved fødsel inkludert prematuritet, medfødte feil og misdannelser, akutte og kroniske sykdommer i alle organsystemer, kreft, og psykiske/psykososiale lidelser.

Landets største forskningsmiljøer innen barnesykdommer er integrert i klinikken gjennom en rekke forskjellige forskningsgrupper. Disse gruppene driver både basalvitenskapelig og klinisk forskning, og flere av dem er i den internasjonale forskningsfronten. Dette, og vårt utstrakte internasjonale samarbeid og nettverk, bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen.

Enhetens oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte. Barneenheten vil møte barn og deres familiers behov med den beste faglige og menneskelige kvalitet i et utfordrende og trygt arbeidsmiljø, og vektlegge pasientbehandling, forskning og undervisning.

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Bygg 9 0450 Oslo Stedkode: 534610