English version of this page

Pediatri

Pediatri er en av to enheter ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen behandler barn i alle aldersgrupper fra nyfødte og opp i de sene tenårene, og har klinisk virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet.

Spekteret av sykdomstilstander strekker seg fra tilpasningsvansker ved fødsel inkludert prematuritet, medfødte feil og misdannelser, akutte og kroniske sykdommer i alle organsystemer, kreft, og psykiske/psykososiale lidelser.

Landets største forskningsmiljøer innen barnesykdommer er integrert i klinikken gjennom en rekke forskjellige forskningsgrupper. Disse gruppene driver både basalvitenskapelig og klinisk forskning, og flere av dem er i den internasjonale forskningsfronten. Dette, og vårt utstrakte internasjonale samarbeid og nettverk, bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen.

Enhetens oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte. Barneenheten vil møte barn og deres familiers behov med den beste faglige og menneskelige kvalitet i et utfordrende og trygt arbeidsmiljø, og vektlegge pasientbehandling, forskning og undervisning.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 9 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534610 Vortex, FS m.m.