English version of this page

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken forsker og underviser innen alle relevante områder innen barnesykdommer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Undervisningen omfatter pediatri og er hovedsakelig lagt til profesjonsstudiets modul 6.

Klinikken har veletablerte og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer med stor forskningsaktivitet innen de fleste sykdommer hos barn.

Forskningen spenner fra store epidemiologiske og kliniske studier til undersøkelse av molekylære mekanismer og dyremodeller, og foregår innen 14 forskergrupper i klinikken ved UiO og OUS.

Forskergrupper ved BAR

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 9 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534600 Vortex, FS m.m.