English version of this page

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) er en forskningsenhet på Hjerte-, lunge- og karklinikken ved både Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Instituttet ledes av Ivar Sjaastad.

Instituttet driver forskning og undervisning. Forskningsområdet er først og fremst hjertesykdom, særlig hjertesvikt. Det er et utstrakt samarbeid med andre laboratorier og kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus, og med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Til daglig arbeider cirka 60 personer ved IEMF knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er partnere i K.G. Jebsen Center for Cardiac Research

Instituttet er vertskap for tre regionale kjernefasiliteter

 • Kjernefasilitet for preklinisk MR
 • Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi
 • Kjernefasilitet for Stordyrforskning

Forskergrupper ved IEMF

 • Advanced translational cardiac imaging
  Gruppeleder: Professor Ivar Sjaastad
 • Cellular and molecular biology of myocardial hypertrophy and heart failure 
  Gruppeleder: Professor Geir Christensen
 • Cardiaomyocyte function in health & disease
  Gruppeleder: Professor William Louch
 • The endocrine function of the heart
  Gruppeleder: Professor Alessandro Cataliotti
 • Experimental Genetic Cardiology
  Gruppeleder: Ida Gjervold Lunde
 • Molecular mechanisms of signal transduction in heart
  Gruppeleder: Cathrine Rein Carlson   
 • Translational arrhythmology and electrophysiology
  Gruppeleder: Mathis Korsberg Stokke 

Assosierte grupper ved IEMF

 • Myocardial remodeling and reverse remodeling in pressure overload
  Gruppeleder: Professor Theis Tønnessen

lig arbeider cirka 60 personer ved instituttet knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er med i Center for Heart Failure Research, som er et tematisk satsningsområde ved Det medisinske fakultet.

Instituttet ledes av Ole M. Sejersted, avdelingsleder, professor dr.med. 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 7 0450 Oslo Telefon: +47 23016800

Enhetskoder

Koststed 13153505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531510 Vortex, FS m.m.