English version of this page

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) er en forskningsenhet ved Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Instituttet driver forskning og undervisning. Forskningsområdet er først og fremst hjertesykdom, særlig hjertesvikt. Det er et utstrakt samarbeid med andre laboratorier og kliniske avdelinger ved sykehuset, og med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Til daglig arbeider cirka 60 personer ved IEMF knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er med i Center for Heart Failure Research.

Forskergrupper ved IEMF

 • Disease mechanisms of heart failure
  Gruppeleder: Professor Ivar Sjaastad
 • Cellular and molecular biology of myocardial hypertrophy and heart failure 
  Gruppeleder: Professor Geir Christensen
 • Cardiaomyocyte function in health & disease
  Gruppeleder: Professor William Louch
 • The endocrine function of the heart
  Gruppeleder: Professor Alessandro Cataliotti
 • Experimental Genetic Cardiology
  Gruppeleder: Ida Gjervold Lunde
 • Molecular mechanisms of signal transduction in heart
  Gruppeleder: Cathrine Rein Carlson   

Assosierte grupper ved IEMF

 • Structural studies of Ca2+-ATPases in the plasma membrane
  Gruppeleder: Jens Preben Morth
 • PATH-Pregnancy Acute Atherosis and Future Cardiovascular Disease
  Gruppeleder: Professor Annetine Staff
 • Myocardial remodeling and reverse remodeling in pressure overload
  Gruppeleder: Professor Theis Tønnessen

Se avdelingens engelske hjemmeside for mer informasjon (ekstern lenke)lig arbeider cirka 60 personer ved instituttet knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er med i Center for Heart Failure Research, som er et tematisk satsningsområde ved Det medisinske fakultet.

Instituttet ledes av Ole M. Sejersted, avdelingsleder, professor dr.med. 

 

Kontakt

Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 7 0450 Oslo Stedkode: 531510