English version of this page

Klinikk for indremedisin og lab fag (AHUSKIL)

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag er den største klinikken ved Campus Ahus med ca 40 universitetsansatte.

Her drives forskning og undervisning innen følgende fagfelt:

 • Nevrologiske sykdommer
 • Barnesykdommer
 • Hjertesykommer
 • Lungesykdommer
 • Mage-tarm sykdommer
 • Nyresykdommer
 • Stoffskiftesykdommer
 • Kreftsykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Blodsykdommer
 • Laboratoriefag som klinisk biokjemi og radiologi

Et stort og moderne molekylærbiologisk laboratorium er knyttet til klinikken (Avdeling for klinisk molekylærbiologi) og muliggjør translasjonsforskning på høyt nivå.

Klinikken har hatt en økende publikasjonsaktivitet, og forskere fra denne klinikken har de siste par år publisert i verdens ledende medisinske tidsskrift som New England Journal of Medicine, JAMA, BMJ og PNAS.

Flere forskere ved klinikken er medlemmer av de to første K.G. Jebsen sentere som er lagt til Universitetet i Oslo.

Forskergrupper

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved UiO.

Ansatte

 • Bilde av Holmøy, Trygve
  • Holmøy, Trygve
  • Klinikkleder, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Professor

Kontakt

Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog Besøksadresse Sykehusveien 25 1474 Nordbyhagen