English version of this page

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin er lokalisert ved Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus, inkludert Legevakten.

I universitetssammenheng har klinikken én underenhet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN), som i praksis er identisk med klinikken.

Forskergrupper ved KRN

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper.

Kontakt

Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo