Forskergrupper ved KRN, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 11. mai 2020 13:56 - Sist endret 15. feb. 2021 16:47