English version of this page

Teknologi- og innovasjonsklinikken

Forskergrupper ved TIK

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Underenheter

Kontakt

Postadresse Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 avsnitt D6 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13158600 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 530216 Vortex, FS m.m.