English version of this page

Intervensjonssenteret

Intervensjonssenteret ble etablert av Stortinget i 1996 for å være en fellesressurs i norsk helsetjeneste for å sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder.

Intervensjonssenteret samarbeider med alle enheter i helsetjenesten om:

  • Utvikling av nye behandlingsmetoder
  • Utvikling av nye behandlingsstrategier
  • Sammenlikne nye og etablerte metoder
  • Studier av de sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder.

Opplæring av helsepersonell i nye behandlingsmetoder er en integrert del av dette. Intervensjonssenteret driver kurs på simulatorer, organmodeller, dyremodeller og med pasienter. Vi bistår også industrien med opplæring i bruk av nye teknologier.

Her finner du våre eksterne nettsider

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 D6 3. etasje OUS Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 23070100

Enhetskoder

Koststed 13158605 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 530217 Vortex, FS m.m.