Egil Haga

Bilde av Egil Haga
English version of this page
Telefon +47 22844667
Mobiltelefon 90091514
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Arbeidsområder

Koordinator for prosjektet Effekten av dialektisk atferdsterapi for tenåringer med gjentatt villet egenskade, dvs oppgaver knyttet til rekruttering av pasienter og oppfølging av datainnsamling.

Bakgrunn

 • Administrativ erfaring fra Universitetet i Oslo (Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, nå Seraf). 
 • Doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Waal, Helge & Haga, Egil (2003). Maintenance Treatment of Heroin Addiction. Evidence at the Crossroads. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-22651-1.  333 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mehlum, Lars & Haga, Egil (2018). Cost-effectiveness of dialectical behaviour therapy in self- harming adolescents with Borderline Personality Disorder features.
 • Mehlum, Lars; Haga, Egil; Thomassen, Hilde & Mork, Erlend (2018). Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (2), s 12- 14
 • Thomassen, Hilde; Haga, Egil; Wernø Nilsson, Hanne Sofie & Mork, Erlend (2017). iFightDepression – et veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My; Stanley, Barbara; Miller, Alec L; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2015). Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: Outcomes over a 1-year Follow-Up.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My; Stanley, Barbara; Miller, Alec L; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2015). One year follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs. Enhanced Usual Care for Self-harming Adolescents.
 • Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline; Mehlum, Lars & Grøholt, Berit (2015). Cost-effectiveness of Dialectical Behaviour Therapy (DBT) vs Enhanced Usual care in the treatment of adolescents With self-harm.
 • Haga, Egil (2008). Correspondences between Music and Body Movement. Acta Humaniora. 374. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Exploring Music-Related Gestures by Sound-Tracing - A Preliminary Study.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2005). Playing "Air Instruments": Mimicry of Sound-producing Gestures by Novices and Experts.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gupta, Ram Eivind; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil; Aksnes, Hallgjerd & Kristoffersen, Kristian Emil (2005). Kroppslyd.
 • Haga, Egil (2005). Analysis of correspondences in music and gesture.
 • Haga, Egil (2005). Correspondences between music and gesture.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2004). Motormimetic sketching and the novice-expert continuum.
 • Haga, Egil (2004). Analysis of musical gestures in Edgar Varese's Hyperprism.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Aksnes, Hallgjerd (2004). Musical Gestures.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:10 - Sist endret 12. mai 2016 09:23