Vitenskapelig ansatte - Side 13

Personer 301 - 325 av 799
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Timothy Hughes Hughes, Timothy Forsker timothy.hughes@medisin.uio.no
Bilde av Henrik Sverre Huitfeldt Huitfeldt, Henrik Sverre Professor h.s.huitfeldt@medisin.uio.no
Bilde av Gunnar Andreas Husby Husby, Gunnar Andreas g.a.husby@medisin.uio.no
Bilde av Saira Jameela Hussain Hussain, Saira Jameela Vitenskapelig assistent s.j.hussain@medisin.uio.no
Bilde av Thuy-Tien Maria Huynh Huynh, Thuy-Tien Maria Stipendiat t.t.m.huynh@medisin.uio.no
Bilde av Ivan Hvid Hvid, Ivan ivan.hvid@medisin.uio.no
Bilde av Per Andreas Høglend Høglend, Per Andreas p.a.hoglend@medisin.uio.no
Bilde av Aud Høieggen Høieggen, Aud Førsteamanuensis aud.hoieggen@medisin.uio.no
Bilde av Gudrun Høiseth Høiseth, Gudrun Forsker gudrun.hoiseth@medisin.uio.no
Bilde av Marte Lie Høivik Høivik, Marte Lie Førsteamanuensis m.l.hoivik@medisin.uio.no
Bilde av Lene Støkken Høydahl Høydahl, Lene Støkken Postdoktor l.s.hoydahl@medisin.uio.no
Bilde av Kamni Sharma Haase Haase, Kamni Sharma k.s.haase@medisin.uio.no
Bilde av Beathe Haatveit Haatveit, Beathe Forsker beathe.haatveit@medisin.uio.no
Bilde av Espen Andre Haavardsholm Haavardsholm, Espen Andre Professor II 99798329 e.a.haavardsholm@medisin.uio.no Revmatologi, kliniske studier, Forskningsmetoder, Epidemiologi, randomisert klinisk studie
Bilde av Dejan Ignjatovic Ignjatovic, Dejan Professor II dejan.ignjatovic@medisin.uio.no
Bilde av Stein E. Opjordsmoen Ilner Ilner, Stein E. Opjordsmoen s.e.o.ilner@medisin.uio.no
Bilde av John Franklin Imbery Imbery, John Franklin Forsker +47 46961190 j.f.imbery@medisin.uio.no
Bilde av Christine Baalsrud Ingeborgrud Ingeborgrud, Christine Baalsrud Stipendiat c.b.ingeborgrud@medisin.uio.no
Bilde av Marit Inngjerdingen Inngjerdingen, Marit Professor +47 22840213 95063929 marit.inngjerdingen@medisin.uio.no NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi
Bilde av Johanne Kolvik von Ely Iversen Iversen, Johanne Kolvik von Ely Stipendiat j.k.von.e.iversen@medisin.uio.no
Bilde av Greg Eigner Jablonski Jablonski, Greg Eigner Førsteamanuensis g.e.jablonski@medisin.uio.no
Bilde av Anne Flem Jacobsen Jacobsen, Anne Flem Professor II +47-92814298 a.f.jacobsen@medisin.uio.no clinical guidelines, gestational diabetes, skills training in obstetrics, venous thrombosis and pregnancy
Bilde av Dag Jacobsen Jacobsen, Dag Professor II 4806 1155 dagjaco@medisin.uio.no
Bilde av Frode Lars Jahnsen Jahnsen, Frode Lars Professor +47 93261235 f.l.jahnsen@medisin.uio.no Livsvitenskap, Allergi, Immunologi
Bilde av Jørgen Jahnsen Jahnsen, Jørgen Professor II jorgen.jahnsen@medisin.uio.no