Gunn-Helen Moen

Bilde av Gunn-Helen Moen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i kausale årsaker til kardiometabolsk sykdom, og spesielt DOHAD hypotesen (Developmental Origin of Health and Disease). Jeg forsker på årsakssammenhengen mellom prenatal og perinatal eksponering for miljøfaktorer og sykdom i voksen alder. Jeg jobber spesielt med genetikk og epigenetikk, svangerskapsdiabetes, fødselsvekt, type2 diabetes og hjertekarsykdom.

Bakgrunn

Jeg er molekylærbiolog med master i fysiologi og PhD fra Institutt for klinisk medisin (2019).

  • Bachelor i Molecular Biology fra 2012
  • Master i Molecular Bioscience/Physiology fra 2014
  • Stipendiat ved Institutt for klinisk medisin UiO 2015-2019
  • Postdoc ved UiO fra 2019.
  • 2019-2021 besøkende akademiker ved University of Queensland (Australia) 

Samarbeid

Jeg samarbeider nært med forskere ved NTNU Samfunnsmedisin og sykepleie, herunder K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), University of Bristol og University of Queensland.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2019 12:12 - Sist endret 17. sep. 2020 10:34