English version of this page

Klinikk for kirurgiske fag (AHUSKKF)

Klinikken omfavner alle kirurgiske avdelinger i sykehuset. Avdelingene er blant landets største, med meget store pasientmaterialer.

Det utføres fremragende forskning spesielt innen obstetrikk og gynekologi, men også i flere av de andre avdelingene. Undervisningen av medisinerstudenter og helsepersonell er vel utviklet og en stor oppgave innen klinikken.

Forskergrupper

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved UiO.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog Besøksadresse Sykehusveien 25 1474 Nordbyhagen