Ingrid Melle

Professor
Bilde av Ingrid Melle
English version of this page
Telefon +47 23 02 73 50
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 49 Ullevål sykehus Kirkeveien 166 Oslo
Postadresse Seksjon for psykoseforskning Bygg 49 Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Jeg er nestleder for NORMENT senteret og leder av senterets forskergruppe Forløp og behandlingsutfall.  Fokus  er på risikofaktorer for å utvikle psykoser og bipolar lidelse, på tidlig sykdomsutvikling og på behandlingsrespons.

 • Miljørisikofaktorer og gen x miljøinteraksjoner; tidlig traumatisering, migrasjon og cannabis.
 • Tidlig sykdomsutvikling ved psykoser og bipolar lidelse; negative symptomer, kognitive vansker og behandlingsresistens.
 • Risiko for alvorlige langtidsforløp inkludert overdødelighet;  selvmordsrisiko.

Undervisning

 • Medisinske studenter i 8. termin. 
 • Ph.d.studenter på området psykososiale målemetoder. 

Bakgrunn

Cand.med fra Universitetet i Trondheim 1981, spesialist i psykiatri fra 1992 og dr.med fra Universitetet i Oslo 2000.

1992-2006: Overlege ved behandlingssenter for tidlig psykosebehandling og ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus -  prosjektleder for “Tidlig intervensjon ved psykose”.

2006-2012: Seksjonsleder, Seksjon psykoseforskning, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus/Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

2010-2020: Professor II, Universitetet i Oslo.

2013-2020: Forskningsleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

2013-: Nestleder, SFF NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. 

2020-: Professor I, Universitetet i Oslo.

2020-: Forsker 20%, Oslo universitetssykehus. 

Samarbeid:

 • Med forskningsmiljøe på psykoser og bipolar lidelse ved universitetssykehusene i Stavanger, Bergen og Trondheim.
 • Med forskningsmiljø på bipolar lidelse ved Universitetet Paris-Diderot,  Frankrike.
 • Med forskningsmiljø på psykoser ved UCLA Semel Institute, Los Angeles, CA, USA. 
 • Med flere europeiske forskningsmiljø på negative symptomer ved psykoser i nettverket EuroNES.
Emneord: Schizofreni, Bipolar lidelse, Tidlig psykoser, Negative symptom, Miljørisikofaktor, Behandlingsrespons.

Publikasjoner

 • Sahl, Andre C.; Rognlien, Henning F.; Andreassen, Ole; Melle, Ingrid; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2022). Theory of mind in schizophrenia: a comparison of subgroups with low and high IQ. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. doi: 10.1080/08039488.2022.2106512.
 • Gjerde, Priyanthi Borgen; Steen, Synne Wollen; Vedal, Trude Seselie Jahr; Steen, Nils Eiel; Reponen, Elina Johanna & Andreassen, Ole [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Lifetime Cannabis Use Is Not Associated With Negative Beliefs About Medication in Patients With First Treatment Psychosis. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.824051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjell, Gabriela; Szabo, Attila; Mørch-Johnsen, Lynn Egeland; Holst, Rene; Tesli, Natalia & Bell, Christina [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2022). Interleukin-18 signaling system links to agitation in severe mental disorders. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 140:105721, s. 1–8. doi: 10.1016/j.psyneuen.2022.105721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dollfus, Sonia; Mucci, Armida; Giordano, Giulia M.; Bitter, István; Austin, Stephen F. & Delouche, Camille [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2022). European Validation of the Self-Evaluation of Negative Symptoms (SNS): A Large Multinational and Multicenter Study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.826465.
 • van der Meer, Dennis; Shadrin, Alexey; O'Connell, Kevin; Bettella, Francesco; Djurovic, Srdjan & Wolfers, Thomas [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2022). Boosting Schizophrenia Genetics by Utilizing Genetic Overlap With Brain Morphology. Biological Psychiatry. ISSN 0006-3223. doi: 10.1016/j.biopsych.2021.12.007.
 • Trubetskoy, Vassily; Pardiñas, Antonio F.; Qi, Ting; Panagiotaropoulou, Georgia; Awasthi, Swapnil & Bigdeli, Tim B. [Vis alle 434 forfattere av denne artikkelen] (2022). Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature. ISSN 0028-0836. 604(7906), s. 502–508. doi: 10.1038/s41586-022-04434-5.
 • Høegh, Margrethe Collier; Melle, Ingrid; Aminoff, Sofie Ragnhild; Olsen, Stine Holmstul; Lunding, Synve Hoffart & Ueland, Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Affective lability and social functioning in severe mental disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. ISSN 0940-1334. doi: 10.1007/s00406-022-01380-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Werner, Maren Caroline Frogner; Wirgenes, Katrine Verena; Shadrin, Alexey; Lunding, Synve Hoffart; Rødevand, Linn & Hjell, Gabriela [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Immune marker levels in severe mental disorders: associations with polygenic risk scores of related mental phenotypes and psoriasis. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 12(1). doi: 10.1038/s41398-022-01811-6.
 • Pardiñas, Antonio F.; Smart, Sophie E.; Willcocks, Isabella R.; Holmans, Peter A.; Dennison, Charlotte A. & Lynham, Amy J. [Vis alle 70 forfattere av denne artikkelen] (2022). Interaction Testing and Polygenic Risk Scoring to Estimate the Association of Common Genetic Variants with Treatment Resistance in Schizophrenia. JAMA psychiatry. ISSN 2168-6238. 79(3), s. 260–269. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.3799.
 • Engen, Magnus Johan; Vaskinn, Anja; Melle, Ingrid; Færden, Ann; Lyngstad, Siv Hege & Flaaten, Camilla Bärthel [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Cognitive and Global Functioning in Patients With First-Episode Psychosis Stratified by Level of Negative Symptoms. A 10-Year Follow-Up Study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13:841057, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.841057. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 9. nov. 2021 13:56