Ingrid Melle

Professor
Bilde av Ingrid Melle
English version of this page
Telefon +47 23 02 73 50
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 4 Gaustad Sykehus
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Min forskning foregår i regi av NORMENT K.G.Jebsen Senter for psykoseforskning som nestleder og leder av forskergruppen Forløp og behandlingsutfall. Mitt spesifikke forskningsfokus er på risikofaktorer, betydning for tidlig sykdomsutvikling og påvirkning av sykdomsbilde og langtidsprognose. Dette inkluderer:

 • Mekanismer bak miljørisikofaktrorer og gen x miljøinteraksjoner, med særlig fokus på tidlig traumatisering, migrasjon og cannabis.
 • Tidlig sykdomsutvikling ved schizofreni og bipolar lidelse, med særlig fokus på negative symptomer og kognitiv- og sosial dysfunksjon.
 • Risikofaktorer for alvorlige langtidsforløp inkludert overdødelighet, med særlig fokus på selvmordsrisiko.

Undervisning

 • Medisinske studenter i 8. termin. 
 • Ph.d.studenter på områdene psykiske lidelser og ruslidelser. 

Bakgrunn

Cand.med fra Universitetet i Trondheim 1981, spesialist i psykiatri fra 1992 og dr.med fra Universitetet i Oslo 2000.

1992-2006: Overlege ved Lien behandlingssenter for tidlig psykosebehandling og ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus -  prosjektleder for “Tidlig intervensjon ved psykose”.

2006-2012: Seksjonsleder Seksjon psykoseforskning, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus/Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

2010-: Professor II, Universitetet i Oslo.

2013-: Nestleder, NORMENT K.G.Jebsen Senter for psykoseforskning.

2013-: Forskningsleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Verv

Medlem av Regionalt forskningsutvalg, Helse Sørøst. Medlem av styringsgruppen for det nasjonale satsingsomådet på alvorlige psykiske lidelser (“NORSMI”). 

Samarbeid

 • Leder for regionalt forskningsnettverk for psykoseforskning i Helse Sørøst. Nettverket inkluderer forskningsgrupper ved Ahus, Sykehuset Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet.
 • Viktigste pågående forskningssamarbeid:
 • Med forskningsmiljøene på schizofreni og bipolar lidelse ved universitetssykehusene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø gjennom den nasjonal satsingen på tverregionale prosjekt  (“NASATS”).
 • Med forskningsmiljø på bipolar lidelse ved Hopital Albert Chenevier/ INSERM - Institut Mondor de Recherche Biomedicale, Creteil, Frankrike.
 • Med forskningsmiljø på schizofreni ved UCLA Semel Institute, Los Angeles, CA og Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.
 • Med andre europeiske forskningsmiljø på negative symptomer ved schizofreni gjennom nettverket EuroNES.

Publikasjoner

 • Feyer, Frida Karine; Andersson, Stein; Büchmann, Camilla Bakkalia; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Vaskinn, Anja (2020). Social Perception Predicts Awareness of Illness in Persons With Schizophrenia. Journal of Nervous and Mental Disease.  ISSN 0022-3018.  Publish Ahead of Print . doi: 10.1097/NMD.0000000000001185
 • Hjell, Gabriela; Mørch-Johnsen, Lynn; Holst, René; Tesli, Natalia; Bell, Christina; Lunding, Synve Hoffart; Rødevand, Linn Nilsen; Werner, Maren Caroline Frogner; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Lagerberg, Trine Vik; Steen, Nils Eiel & Haukvik, Unn Kristin H. (2020). Disentangling the relationship between cholesterol, aggression, and impulsivity in severe mental disorders. Brain and Behavior.  ISSN 2162-3279. . doi: 10.1002/brb3.1751 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Laskemoen, Jannicke Fjæra; Aas, Monica; Vaskinn, Anja; Berg, Akiah Ottesen; Lunding, Synve Hoffart; Barrett, Elizabeth Ann; Melle, Ingrid & Simonsen, Carmen Elisabeth (2020). Sleep Disturbance Mediates the Link Between Childhood Trauma and Clinical Outcome in Severe Mental Disorders. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: https://doi.org/10.1017/S0033291720000914 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Ketil Berge; Mehlum, Lars; Melle, Ingrid & Qin, Ping (2020). Deliberate self-harm and associated risk factors in young adults: the importance of education attainment and sick leave. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  ISSN 0933-7954. . doi: 10.1007/s00127-020-01893-x
 • Lyngstad, Siv Hege; Bettella, Francesco; Aminoff, Sofie Ragnhild; Athanasiu, Lavinia; Andreassen, Ole Andreas; Færden, Ann & Melle, Ingrid (2020). Associations between schizophrenia polygenic risk and apathy in schizophrenia spectrum disorders and healthy controls. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  141(5), s 452- 464 . doi: 10.1111/acps.13167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lyngstad, Siv Hege; Gardsjord, Erlend Strand; Engen, Magnus Johan; Haatveit, Beathe; Ihler, Henrik Myhre; Wedervang-Resell, Kirsten; Simonsen, Carmen Elisabeth; Melle, Ingrid & Færden, Ann (2020). Trajectory and early predictors of apathy development in first-episode psychosis and healthy controls: a 10-year follow-up study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334. . doi: 10.1007/s00406-020-01112-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reponen, Elina Johanna; Dieset, Ingrid; Tesli, Martin Steen; Mørch, Ragni Helene; Aas, Monica; Vedal, Trude Seselie Jahr; Haug, Elisabeth; Drange, Ole Kristian; Steen, Nils Eiel; Hope, Sigrun; Szabo, Attila; Gohar, Sherif Mostafa Mohamed Ahmed; Wedervang-Resell, Kirsten; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Aukrust, Pål; Andreassen, Ole Andreas & Ueland, Thor (2020). Atherogenic lipid ratios related to myeloperoxidase and C-reactive protein levels in psychotic disorders. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11:672, s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00672 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Romm, Kristin Lie; Nilsen, Liv; Gjermundsen, Kristine; Holter, Marit; Fjell, Anne; Melle, Ingrid; Repål, Arne & Lobban, Fiona (2020). Remote Care for Caregivers of People With Psychosis: Mixed Methods Pilot Study. JMIR Mental health.  ISSN 2368-7959.  7(7) . doi: 10.2196/19497 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storvestre, Guttorm Breivik; Jensen, Arvid; Bjerke, Espen; Tesli, Natalia; Røsæg, Cato; Friestad, Christine; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Haukvik, Unn Kristin H. (2020). Childhood trauma in persons with schizophrenia and a history of interpersonal violence. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00383 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2020). Basic self-disturbances are associated with Sense of Coherence in patients with psychotic disorders. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(4), s 1- 11 . doi: 10.1371/journal.pone.0230956 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Szabo, Attila; Akkouh, Ibrahim; Ueland, Thor; Lagerberg, Trine Vik; Dieset, Ingrid; Bjella, Thomas; Aukrust, Pål; Le Hellard, Stephanie; Stavrum, Anne-Kristin; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Djurovic, Srdjan (2020). Cannabis Use Is Associated With Increased Levels of Soluble gp130 in Schizophrenia but Not in Bipolar Disorder. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11, s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00642 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tesli, Natalia; van der Meer, Dennis; Rokicki, Jaroslav; Storvestre, Guttorm Breivik; Røsæg, Cato; Jensen, Arvid; Hjell, Gabriela; Bell, Christina; Fischer-Vieler, Thomas; Tesli, Martin Steen; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid & Haukvik, Unn Kristin H. (2020). Hippocampal subfield and amygdala nuclei volumes in schizophrenia patients with a history of violence. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334. . doi: 10.1007/s00406-020-01098-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vaskinn, Anja; Haatveit, Beathe; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Ueland, Torill & Sundet, Kjetil Søren (2020). Cognitive Heterogeneity Across Schizophrenia and Bipolar Disorder: A Cluster Analysis of Intellectual Trajectories. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177. . doi: https://doi.org/10.1017/S1355617720000442
 • Werner, Maren Caroline Frogner; Wirgenes, Katrine Verena; Haram, Marit; Bettella, Francesco; Lunding, Synve Hoffart; Rødevand, Linn Nilsen; Hjell, Gabriela; Agartz, Ingrid; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Steen, Nils Eiel (2020). Indicated association between polygenic risk score and treatment-resistance in a naturalistic sample of patients with schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  218, s 55- 62 . doi: 10.1016/j.schres.2020.03.006
 • Lee, Phil H.; Antilla, Verneri; Won, Hyejung; Feng, Yen-Chen A.; Rosenthal, Jacob; Zhu, Zhaozhong; Tucker-Drob, Elliot M.; Nivard, Michel G.; Grotzinger, Andrew D.; Posthuma, Danielle; Yu, Dongmei; Stahl, Eli A.; Walters, Raymond K.; Anney, Richard J.L.; Duncan, Laramie E.; Ge, Tian; Belangero, Sintia I.; Cook, Edwin H.; Hoekstra, Pieter J.; Keski-Rahkonen, Anna; Kirov, George; Luykx, Jurjen J.; Rohde, Luis A.; Agerbo, Esben; Arranz, M.J.; Asherson, Philip; Bækvad-Hansen, Marie; Bellgrove, Mark A.; Belliveau Jr, Richard A.; Buitelaar, Jan; Bybjerg-Grauholm, Jonas; Casas, Miquel; Chambert, Kimberly; Cerrato, Felecia; Churchhouse, Claire; Cormand, Bru; Crosbie, Jennifer; Dalsgaard, Søren; Haavik, Jan; Hakonarson, Hakon; Hansen, Christine S.; Mors, Ole; Zayats, Tetyana; Bettella, Francesco; Hope, Sigrun; Hultman, Christina M.; Nærland, Terje; Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Ødegaard, Ketil Joachim; Malt, Ulrik Fredrik; Melle, Ingrid; Reinbold, Céline Sonja; Smeland, Olav Bjerkehagen; Wang, Yunpeng; Espeseth, Thomas; Knudsen, Gun Peggy Strømstad; Le Hellard, Stephanie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Jönsson, Erik Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Agartz, Ingrid; Morken, Gunnar; Stordal, Eystein; Vaaler, Arne & Joa, Inge (2019). Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders. Cell.  ISSN 0092-8674.  179(7), s 1469- 1482 . doi: 10.1016/j.cell.2019.11.020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Monica; Bellivier, Frank; Bettella, Francesco; Henry, Chantal; Gard, Sebastien; Kahn, Jean-Pierre; Lagerberg, Trine Vik; Aminoff, Sofie Ragnhild; Melle, Ingrid; Leboyer, Marion; Jamain, Stéphane; Andreassen, Ole Andreas & Étain, Bruno (2019). Childhood maltreatment and polygenic risk in bipolar disorders. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  s 1- 8 . doi: 10.1111/bdi.12851
 • Aas, Monica; Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Kaufmann, Tobias; Athanasiu, Lavinia; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; van der Meer, Dennis; Martin-Ruiz, Carmen; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid & Andreassen, Ole Andreas (2019). Telomere length is associated with childhood trauma in patients with severe mental disorders. Translational Psychiatry.  ISSN 2158-3188.  9 . doi: 10.1038/s41398-019-0432-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Monica; Pizzagalli, Diego A.; Anderssen, Jannicke Fjæra; Reponen, Elina Johanna; Ueland, Torill; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid; Steen, Nils Eiel & Andreassen, Ole Andreas (2019). Elevated hair cortisol is associated with childhood maltreatment and cognitive impairment in schizophrenia and in bipolar disorders. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964. . doi: 10.1016/j.schres.2019.01.011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Anderssen, Jannicke Fjæra; Büchmann, Camilla Bakkalia; Barrett, Elizabeth Ann; Høegh, Margrethe Collier; Haatveit, Beathe; Vedal, Trude Seselie Jahr; Ueland, Torill; Melle, Ingrid; Aas, Monica & Simonsen, Carmen Elisabeth (2019). Do sleep disturbances contribute to cognitive impairments in schizophrenia spectrum and bipolar disorders?. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s00406-019-01075-0
 • Anderssen, Jannicke Fjæra; Simonsen, Carmen Elisabeth; Büchmann, Camilla Bakkalia; Barrett, Elizabeth Ann; Bjella, Thomas; Lagerberg, Trine Vik; Vedal, Trude Seselie Jahr; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Aas, Monica (2019). Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders ? a transdiagnostic perspective. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  91, s 6- 12 . doi: 10.1016/j.comppsych.2019.02.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bauer, Michael; Glenn, Tasha; Alda, Martin; Andreassen, Ole Andreas; Angelopoulos, Elias; Ardau, Raffaella; Ayhan, Yavuz; Baethge, Christopher; Bauer, Rita; Baune, Bernhard T.; Becerra-Palars, Claudia; Bellivier, Frank; Belmaker, Robert H.; Berk, Michael; Bersudsky, Yuly; Bicakci, Şule; Birabwa-Oketcho, Harriet; Bjella, Thomas; Cabrera, Jorge; Wo Cheung, Eric Y.; Del Zompo, Maria; Dodd, Seetal; Donix, Markus; Etain, Bruno; Fagiolini, Andrea; Fountoulakis, Kostas N.; Frye, Mark A.; Gonzalez-Pinto, Ana; Gottlieb, John F.; Grof, Paul; Harima, Hirohiko; Henry, Chantal; Isometsä, Erkki T.; Janno, Sven; Kapczinski, Flávio; Kardell, Mathias; Khaldi, Slim; Kliwicki, Sebastian; Konig, Barbara; Kot, Timur L.; Krogh, Rikke; Kunz, Mauricio; Lafer, Beny; Landén, Mikael; Larsen, Erik R.; Lewitzka, Ute; Licht, Rasmus W.; Lopez-Jaramillo, Carlos; MacQueen, Glenda; Manchia, Mirko; Marsh, Wendy; Martinez-Cengotitabengoa, Monica; Melle, Ingrid; Meza-Urzua, Fatima; Ming, Mok Yee; Monteith, Scott; Morken, Gunnar; Mosca, Enrica; Mozzhegorov, Anton A.; Munoz, Rodrigo; Mythri, Starlin V.; Nacef, Fethi; Nadella, Ravi K.; Nery, Fabiano G.; Nielsen, René E.; O'Donovan, Claire; Omrani, Adel; Osher, Yamima; Sørensen, Helle Østermark; Ouali, Uta; Ruiz, Yolanda Pica; Pilhatsch, Maximilian; Pinna, Marco; da Ponte, Francisco D.R.; Quiroz, Danilo; Ramesar, Raj; Rasgon, Natalie; Reddy, Mrinalini S.; Reif, Andreas; Ritter, Philipp; Rybakowski, Janusz K.; Sagduyu, Kemal; Raghuraman, Bharathram Sathur; Scippa, Ângela M.; Severus, Emanuel; Simhandl, Christian; Stackhouse, Paul W.; Stein, Dan J.; Strejilevich, Sergio; Subramaniam, Mythily; Sulaiman, Ahmad Hatim; Suominen, Kirsi; Tagata, Hiromi; Tatebayashi, Yoshitaka; Tondo, Leonardo; Torrent, Carla; Vaaler, Arne; Vares, Edgar; Veeh, Julia; Vieta, Eduard; Viswanath, Biju; Yoldi-Negrete, Maria; Zetin, Mark; Zgueb, Yosra & Whybrow, Peter C. (2019). Association between solar insolation and a history of suicide attempts in bipolar I disorder. Journal of Psychiatric Research.  ISSN 0022-3956.  113, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.jpsychires.2019.03.001
 • Bjørnestad, Jone Ravndal; Hegelstad, Wenche; Berg, Henrik; Davidson, Larry; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Melle, Ingrid; Stain, Helen J. & Pallesen, Ståle (2019). Social media and social functioning in psychosis: A systematic review. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  21(6), s 1- 22 . doi: 10.2196/13957 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Di Sero, Alessia; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerland, Stener; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Jovicich, Jorge & Agartz, Ingrid (2019). Antipsychotic treatment and basal ganglia volumes: Exploring the role of receptor occupancy, dosage and remission status. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  208, s 114- 123 . doi: 10.1016/j.schres.2019.04.002
 • Drange, Ole Kristian; Smeland, Olav Bjerkehagen; Shadrin, Alexey A.; Finseth, Per Ivar; Witoelar, Aree; Frei, Oleksandr; Psychiatric Genomic Consortium, Bipolar Disorder Working Group; Wang, Yunpeng; Hassani, Sahar; Djurovic, Srdjan; Dale, Anders; Andreassen, Ole Andreas; Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Stordal, Eystein; Vaaler, Arne; Ødegaard, Ketil Joachim; Stahl, Eli A.; Breen, Gerome; Forstner, Andreas J; McQuillin, Andrew; Ripke, Stephan; Trubetskoy, Vassily; Mattheisen, Manuel; Coleman, Jonathan R I; Gaspar, Héléna A; de Leeuw, Christiaan A.; Steinberg, Stacy; Pavlides, Jennifer M Whitehead; Trzaskowski, MacIej; Pers, Tune H; Holmans, Peter A.; Abbott, Liam; Agerbo, Esben; Akil, Huda; Albani, Diego; Alliey-Rodriguez, Ney; Als, Thomas D.; Anjorin, Adebayo; Antilla, Verneri; Awasthi, Swapnil; Badner, Judith A.; Bækvad-Hansen, Marie; Barchas, Jack D.; Bass, Nicholas; Bauer, Michael; Belliveau, Richard; Bergen, Sarah E & Pedersen, Carsten Bøcker (2019). Genetic Overlap Between Alzheimer’s Disease and Bipolar Disorder Implicates the MARK2 and VAC14 Genes. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548.  13 . doi: 10.3389/fnins.2019.00220 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engen, Magnus Johan; Simonsen, Carmen Elisabeth; Melle, Ingrid; Færden, Ann; Lyngstad, Siv Hege; Haatveit, Beathe; Vaskinn, Anja & Ueland, Torill (2019). Cognitive functioning in patients with first-episode psychosis stratified by level of negative symptoms: A 1-year follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  281, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.psychres.2019.112554
 • Ferrara, Maria; Guloksuz, Sinan; Li, Fangyong; Burke, Shadie; Tek, Cenk; Friis, Svein; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Melle, Ingrid; Simonsen, Erik & Srihari, Vinod H. (2019). Parsing the impact of early detection on duration of untreated psychosis (DUP): Applying quantile regression to data from the Scandinavian TIPS study. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  210, s 128- 134 . doi: 10.1016/j.schres.2019.05.035
 • Gjerde, Priyanthi Borgen; Simonsen, Carmen Elisabeth; Lagerberg, Trine Vik; Steen, Nils Eiel; Ueland, Torill; Andreassen, Ole Andreas; Steen, Vidar Martin & Melle, Ingrid (2019). Improvement in verbal learning over the first year of antipsychotic treatment is associated with serum HDL levels in a cohort of first episode psychosis patients. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s00406-019-01017-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gohar, Sherif Mostafa Mohamed Ahmed; Dieset, Ingrid; Steen, Nils Eiel; Mørch, Ragni Helene; Vedal, Trude Seselie Jahr; Reponen, Elina Johanna; Steen, Vidar Martin; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2019). Association between leptin levels and severity of suicidal behaviour in schizophrenia spectrum disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  139(5), s 464- 471 . doi: 10.1111/acps.13019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Harold, Denise; Connolly, Siobhan; Riley, Brien P.; Kendler, Kenneth S.; McCarthy, Shane E.; McCombie, William R.; Richards, Alex; Owen, Michael J.; O'Donovan, Michael C.; Walters, James; Agartz, Ingrid; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Donohoe, Gary; Gill, M; Corvin, A & Morris, Derek W. (2019). Population-based identity-by-descent mapping combined with exome sequencing to detect rare risk variants for schizophrenia. American Journal of Medical Genetics.  ISSN 0148-7299. . doi: 10.1002/ajmg.b.32716
 • Hess, JL; Tylee, JS; Mattheisen, M; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Djurovic, Srdjan; Jönsson, Erik Gunnar; Melle, Ingrid; Holmans, P.; Faraone, Stephen V. & Glatt, Stephen J. (2019). A polygenic resilience score moderates the genetic risk for schizophrenia. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184. . doi: 10.1038/s41380-019-0463-8
 • Icick, Romain; Melle, Ingrid; Étain, Bruno; Ringen, Petter Andreas; Aminoff, Sofie Ragnhild; Leboyer, Marion.; Aas, Monica; Henry, Chantal; Bjella, Thomas; Andreassen, Ole Andreas; Bellivier, Frank & Lagerberg, Trine Vik (2019). Tobacco smoking and other substance use disorders associated with recurrent suicide attempts in bipolar disorder.. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  256, s 348- 357 . doi: 10.1016/j.jad.2019.05.075
 • Kaufmann, Tobias; van der Meer, Dennis; Doan, Nhat Trung; Schwarz, Emanuel; Lund, Martina Jonette; Agartz, Ingrid; Alnæs, Dag; Barch, Deanna M.; Baur-Streubel, Ramona; Bertolino, Alessandro; Bettella, Francesco; Beyer, Mona K.; Bøen, Erlend; Borgwardt, Stefan; Brandt, Christine Lycke; Buitelaar, Jan; Celius, Elisabeth Gulowsen; Cervenka, Simon; Conzelmann, Annette; Còrdova Palomera, Aldo; Dale, Anders; de Quervain, Dominique J.F.; di Carlo, Pasquale; Djurovic, Srdjan; Dørum, Erlend Solberg; Eisenacher, Sarah; Elvsåshagen, Torbjørn; Espeseth, Thomas; Fatouros-Bergman, Helena; Flyckt, Lena; Franke, Barbara; Frei, Oleksandr; Haatveit, Beathe; Håberg, Asta; Harbo, Hanne Flinstad; Hartman, Catharina A; Heslenfeld, Dirk J; Hoekstra, Pieter J; Høgestøl, Einar August; Jernigan, Terry L.; Jonassen, Rune; Jönsson, Erik Gunnar; Kirsch, Peter; Kłoszewska, Iwona; Kolskår, Knut-Kristian; Landrø, Nils Inge; Le Hellard, Stephanie; Lesch, Klaus-Peter; Lovestone, Simon; Lundervold, Arvid; Lundervold, Astri; Maglanoc, Luigi Angelo; Malt, Ulrik Fredrik; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Moberget, Torgeir; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Nordvik, Jan Egil; Nyberg, Lars; Oosterlaan, Jaap; Papalino, Marco; Papassotiropoulos, Andreas; Pauli, Paul; Pergola, Giulio; Persson, Karin Ester Torun; Richard, Geneviève; Rokicki, Jaroslav; Sanders, Anne-Marthe; Selbæk, Geir; Shadrin, Alexey A.; Smeland, Olav Bjerkehagen; Soininen, Hilkka; Sowa, Piotr; Steen, Vidar Martin; Tsolaki, Magda; Ulrichsen, Kristine Moe; Vellas, Bruno; Wang, Lei; Westman, Eric; Ziegler, Georg C.; Zink, Mathias; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2019). Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain. Nature Neuroscience.  ISSN 1097-6256.  22(10), s 1617- 1623 . doi: 10.1038/s41593-019-0471-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lam, Max; Hill, W. David; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Davies, Gail; Stahl, Eli; Huckins, Laura; Liewald, David C.; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Sundet, Kjetil Søren; Christoforou, Andrea; Reinvang, Ivar; DeRosse, Pamela; Lundervold, Astri; Steen, Vidar Martin; Espeseth, Thomas; Räikkönen, Katri; Widén, Elisabeth; Palotie, Aarno; Eriksson, Johan G.; Giegling, Ina; Konte, Bettina; Hartmann, Annette M.; Roussos, Panos; Giakoumaki, Stella; Burdick, Katherine E.; Payton, Antony; Ollier, William; Chiba-Falek, Ornit; Attix, Deborah K.; Need, Anna C.; Cirulli, Elizabeth T.; Voineskos, Aristotle N.; Stefanis, Nikos C.; Avramopoulos, Dimitrios; Hatzimanolis, Alex; Arking, Dan E.; Smyrnis, Nikolaos; Bilder, Robert M.; Freimer, Nelson A.; Cannon, Tyrone D.; London, Edythe; Poldrack, Russell A.; Sabb, Fred W.; Congdon, Eliza; Conley, Emily Drabant; Scult, Matthew A.; Dickinson, Dwight; Straub, Richard E.; Donohoe, Gary; Morris, Derek; Corvin, Aiden; Gill, Michael; Hariri, Ahmad R.; Weinberger, Daniel R.; Pendleton, Neil; Bitsios, Panos; Rujescu, Dan; Lahti, Jari; Le Hellard, Stephanie; Keller, Matthew C.; Andreassen, Ole Andreas; Deary, Ian J.; Glahn, David C.; Malhotra, Anil K. & Lencz, Todd (2019). Pleiotropic meta-analysis of cognition, education, and schizophrenia differentiates roles of early neurodevelopmental and adult synaptic pathways. American Journal of Human Genetics.  ISSN 0002-9297.  105(2), s 334- 350 . doi: 10.1016/j.ajhg.2019.06.012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mucci, Armida; Vignapiano, Annarita; Bitter, István; Austin, Stephen F.; Delouche, Camille; Dollfus, Sonia; Erfurth, Andreas; Fleischhacker, W. Wolfgang; Giordano, Giulia M.; Gladyshev, Igor; Glenthøj, Birte; Gütter, Karoline; Hofer, Alex; Hubeňák, Jan; Kaiser, Stefan; Libiger, Jan; Melle, Ingrid; Nielsen, Mette Ø.; Papsuev, Oleg; Rybakowski, Janusz K.; Sachs, Gabriele; Üçok, Alp; Wójciak, Paweł & Galderisi, Silvana (2019). A large European, multicenter, multinational validation study of the Brief Negative Symptom Scale. European Neuropsychopharmacology.  ISSN 0924-977X.  29(8), s 947- 959 . doi: 10.1016/j.euroneuro.2019.05.006
 • Mullins, Niamh; Bigdeli, Tim B.; Børglum, Anders D.; Coleman, Jonathan R.I.; Demontis, Ditte; Mehta, Divya; Power, Robert A.; Ripke, Stephan; Stahl, Eli A.; Starnawska, Anna; Anjorin, Adebayo; Corvin, Aiden; Sanders, Alan R.; Forstner, Andreas J.; Reif, Andreas; Koller, Anna C.; Świątkowska, Beata; Baune, Bernhard T.; Müller-Myhsok, Bertram; Penninx, Brenda W.J.H.; Pato, Carlos; Zai, Clement; Rujescu, Dan; Hougaard, David M.; Quested, Digby; Levinson, Douglas F.; Binder, Elisabeth B.; Byrne, Enda M.; Agerbo, Esben; Streit, Fabian; Mayoral, Fermin; Bellivier, Frank; Degenhardt, Franziska; Breen, Gerome; Morken, Gunnar; Turecki, Gustavo; Rouleau, Guy A.; Grabe, Hans J.; Völzke, Henry; Jones, Ian; Giegling, Ina; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Lawrence, Jacob; Walters, James T.R.; Strohmaier, Jana; Shi, Jianxin; Hauser, Joanna; Biernacka, Joanna M.; Vincent, John B.; Kelsoe, John; Strauss, John S.; Lissowska, Jolanta; Pimm, Jonathan; Smoller, Jordan W.; Guzman-Parra, José; Berger, Klaus; Scott, Laura J.; Jones, Lisa A.; Azevedo, M. Helena; Trzaskowski, Maciej; Kogevinas, Manolis; Rietschel, Marcella; Boks, Marco; Ising, Marcus; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Hamshere, Marian L.; Leboyer, Marion; Frye, Mark; Nöthen, Markus M.; Alda, Martin; Preisig, Martin; Nordentoft, Merete; Boehnke, Michael; O'Donovan, Michael C.; Owen, Michael J.; Pato, Michele T.; Renteriá, Miguel E.; Budde, Monika; Weissman, Myrna M.; Wray, Naomi R.; Bass, Nicholas; Craddock, Nicholas; Smeland, Olav Bjerkehagen; Andreassen, Ole Andreas; Mors, Ole; Gejman, Pablo V.; Sklar, Pamela; McGrath, Patrick; Hoffmann, Per; McGuffin, Peter; Lee, Phil H.; Mortensen, Preben Bo; Kahn, René S.; Ophoff, Roel A.; Adolfsson, Rolf; Van der Auwera, Sandra; Djurovic, Srdjan; Kloiber, Stefan; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Jamain, Stéphane; Hamilton, Steven P.; McElroy, Susan L.; Lucae, Susanne; Cichon, Sven; Schulze, Thomas G.; Hansen, Thomas; Werge, Thomas; Air, Tracy M.; Nimgaonkar, Vishwajit; Appadurai, Vivek; Cahn, Wiepke; Milaneschi, Yuri; Fanous, Ayman H.; Kendler, Kenneth S.; McQuillin, Andrew & Lewis, Cathryn M. (2019). GWAS of suicide attempt in psychiatric disorders and association with major depression polygenic risk scores. American Journal of Psychiatry.  ISSN 0002-953X.  176(8), s 651- 660 . doi: 10.1176/appi.ajp.2019.18080957 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mørch, Ragni Helene; Dieset, Ingrid; Færden, Ann; Reponen, Elina Johanna; Hope, Sigrun; Hoseth, Eva Zsuzsanna; Gardsjord, Erlend Strand; Aas, Monica; Iversen, Trude; Joa, Inge; Morken, Gunnar; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Aukrust, Pål; Djurovic, Srdjan; Ueland, Thor & Andreassen, Ole Andreas (2019). Inflammatory markers are altered in severe mental disorders independent of comorbid cardiometabolic disease risk factors. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  49(10), s 1749- 1757 . doi: 10.1017/S0033291718004142 Vis sammendrag
 • Onyeka, Ifeoma Nkeiruka; Høegh, Margrethe Collier; Eien, Eldbjørg Marie Nåheim; Nwaru, Bright I. & Melle, Ingrid (2019). Comorbidity of Physical Disorders Among Patients With Severe Mental Illness With and Without Substance Use Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Dual Diagnosis (JDD).  ISSN 1550-4263.  15(3), s 192- 206 . doi: 10.1080/15504263.2019.1619007
 • Richards, Alexander L.; Pardiñas, Antonio F.; Frizzati, Aura; Tansey, Katherine E.; Lynham, Amy J.; Holmans, Peter; Legge, Sophie E.; Savage, Jeanne E.; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Blokland, Gabriella A. M.; Corvin, Aiden; Cosgrove, Donna; Degenhardt, Franziska; Djurovic, Srdjan; Espeseth, Thomas; Ferraro, Laura; Gayer-Anderson, Charlotte; Giegling, Ina; van Haren, Neeltje E.M.; Hartmann, Annette M.; Hubert, John J.; Jönsson, Erik Gunnar; Konte, Bettina; Lennertz, Leonhard; Olde Loohuis, Loes M.; Melle, Ingrid; Morgan, Craig; Morris, Derek W.; Murray, Robin M.; Nyman, Håkan; Ophoff, Roel A.; van Os, Jim; Petryshen, Tracey L.; Quattrone, Diego; Rietschel, Marcella; Rujescu, Dan; Rutten, Bart P. F.; Streit, Fabian; Strohmaier, Jana; Sullivan, Patrick F.; Sundet, Kjetil Søren; Wagner, Michael; Escott-Price, Valentina; Owen, Michael J.; Donohoe, Gary; O'Donovan, Michael C. & Walters, James T R (2019). The Relationship Between Polygenic Risk Scores and Cognition in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin.  ISSN 0586-7614. . doi: 10.1093/schbul/sbz061 Vis sammendrag
 • Ringen, Petter Andreas; Reponen, Elina Johanna; Vedal, Trude Seselie Jahr; Andreassen, Ole Andreas; Steen, Nils Eiel & Melle, Ingrid (2019). Predictors for antipsychotic dosage change in the first year of treatment in schizophrenia spectrum and bipolar disorders. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  10:649, s 1- 8 . doi: 10.3389/fpsyt.2019.00649 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Romm, Kristin Lie; Gardsjord, Erlend Strand; Gjermundsen, Kristine; Aguirre, Manuela; Berentzen, Lars-Christian & Melle, Ingrid (2019). Designing easy access to care for first-episode psychosis in complex organizations. Early Intervention in Psychiatry.  ISSN 1751-7885.  s 1276- 1282 . doi: 10.1111/eip.12802 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødevand, Linn; Steen, Nils Eiel; Elvsåshagen, Torbjørn; Quintana, Daniel; Reponen, Elina Johanna; Mørch, Ragni Helene; Lunding, Synve Hoffart; Vedal, Trude Seselie Jahr; Dieset, Ingrid; Melle, Ingrid; Lagerberg, Trine Vik & Andreassen, Ole Andreas (2019). Cardiovascular risk remains high in schizophrenia with modest improvements in bipolar disorder during past decade. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  139(4), s 348- 360 . doi: 10.1111/acps.13008 Vis sammendrag
 • Satizabal, Claudia L.; Adams, Hieab H.H.; Hibar, Derrek; White, Charles C.; Knol, Maria J.; Stein, Jason L.; Scholz, Markus; Sargurupremraj, Muralidharan; Jahanshad, Neda; Roshchupkin, Gennady V.; Smith, Albert V.; Bis, Joshua C.; Jian, Xueqiu; Luciano, Michelle; Hofer, Edith; Teumer, Alexander; van der Lee, Sven J.; Yang, Jingyun; Yanek, Lisa R.; Lee, Tom V.; Li, Shuo; Hu, Yanhui; Koh, Jia Yu; Eicher, John D.; Desrivières, Sylvane; Arias-Vasquez, Alejandro; Chauhan, Ganesh; Athanasiu, Lavinia; Rentería, Miguel E.; Kim, Sungeun; Hoehn, David; Armstrong, Nicola J.; Chen, Qiang; Holmes, Avram J.; den Braber, Anouk; Kloszewska, Iwona; Andersson, Micael; Espeseth, Thomas; Grimm, Oliver; Abramovic, Lucija; Alhusaini, Saud; Milaneschi, Yuri; Papmeyer, Martina; Axelsson, Tomas; Ehrlich, Stefan; Roiz-Santiáñez, Roberto; Kraemer, Bernd; Håberg, Asta; Jones, Hannah J; Pike, G. Bruce; Stein, Dan J.; Stevens, Allison; Bralten, Janita; Vernooij, Meike W.; Harris, Tamara B.; Filippi, Irina; Witte, A Veronica; Guadalupe, Tulio; Wittfeld, Katharina; Mosley, Thomas H.; Becker, James T.; Hagenaars, Saskia P.; Saba, Yasaman; Cuellar-Partida, Gabriel; Amin, Najaf; Hilal, Saima; Nho, Kwangsik; Mirza-Schreiber, Nazanin; Arfanakis, Konstantinos; Becker, Diane M.; Ames, David; Goldman, Aaron L.; Lee, Phil H.; Boomsma, Dorret I.; Lovestone, Simon; Giddaluru, Sudheer; Le Hellard, Stephanie; Mattheisen, Manuel; Bohlken, Marc M.; Kasperaviciute, Dalia; Schmaal, Lianne; Lawrie, Stephen M.; Agartz, Ingrid; Walton, Esther; Tordesillas-Gutierrez, Diana; Davies, Gareth E.; Shin, Jean; Ipser, Jonathan C.; Vinke, Louis N.; Hoogman, Martine; Jia, Tianye; Burkhardt, Ralph; Klein, Marieke; Crivello, Fabrice; Janowitz, Deborah; Carmichael, Owen; Haukvik, Unn Kristin H.; Aribisala, Benjamin S.; Schmidt, Helena; Strike, Lachlan T.; Cheng, Ching-Yu; Risacher, Shannon L.; Putz, Benno; Fleischman, Debra A.; Assareh, Amelia A.; Mattay, Venkata S.; Buckner, Randy L.; Mecocci, Patrizia; Dale, Anders; Cichon, Sven; Boks, Marco P.; Matarin, Mar; Penninx, Brenda W.J.H.; Calhoun, Vince D.; Chakravarty, M. Mallar; Marquand, André F.; Macare, Christine; Kharabian Masouleh, Shahrzad; Oosterlaan, Jaap; Amouyel, Philippe; Hegenscheid, Katrin; Rotter, Jerome I.; Schork, Andrew J.; Liewald, David C.M.; de Zubicaray, Greig I.; Wong, Tien Yin; Shen, Li; Sämann, Philipp G.; Brodaty, Henry; Roffman, Joshua L.; de Geus, Eco J.C.; Tsolaki, Magda; Erk, Susanne; van Eijk, Kristel R.; Cavalleri, Gianpiero L.; Van Der Wee, Nic J.A.; McIntosh, Andrew M.; Gollub, Randy L.; Bulayeva, Kazima B.; Bernard, Manon; Richards, Jennifer S.; Himali, Jayandra J.; Loeffler, Markus; Rommelse, Nanda; Hoffmann, Wolfgang; Westlye, Lars Tjelta; Valdés Hernández, Maria C.; Hansell, Narelle K.; van Erp, Theo G.M.; Wolf, Christiane; Kwok, John B.J.; Vellas, Bruno; Heinz, Andreas; Olde Loohuis, Loes M.; Delanty, Norman; Ho, Beng-Choon; Ching, Christopher R.K.; Shumskaya, Elena; Singh, Baljeet; Hofman, Albert; Homuth, Georg; Psaty, Bruce M.; Bastin, Mark E.; Montgomery, Grant W.; Foroud, Tatiana M.; Reppermund, Simone; Hottenga, Jouke-Jan; Simmons, Andrew; Meyer-Lindenberg, Andreas; Cahn, Wiepke; Whelan, Christopher D; van Donkelaar, Marjolein M.J.; Yang, Qiong; Hosten, Norbert; Green, Robert C.; Thalamuthu, Anbupalam; Mohnke, Sebastian; Hulshoff Pol, Hilleke E.; Lin, Honghuang; Jack, Clifford R.; Schofield, Peter R.; Mühleisen, Thomas W.; Maillard, Pauline; Potkin, Steven G.; Wen, Wei; Fletcher, Evan; Toga, Arthur W.; Gruber, Oliver; Huentelman, Matthew; Davey Smith, George; Launer, Lenore J.; Nyberg, Lars; Jönsson, Erik Gunnar; Crespo-Facorro, Benedicto; Koen, Nastassja; Greve, Douglas N.; Uitterlinden, André G.; Weinberger, Daniel R.; Steen, Vidar Martin; Fedko, Iryna O.; Groenewold, Nynke A.; Niessen, Wiro J.; Toro, Roberto; Tzourio, Christophe; Longstreth, William T.; Ikram, M. Kamran; Smoller, Jordan W.; van Tol, Marie-Jose; Sussmann, Jessika E.; Paus, Tomáš; Lemaître, Hervé; Schroeter, Matthias L.; Mazoyer, Bernard; Andreassen, Ole Andreas; Holsboer, Florian; Depondt, Chantal; Veltman, Dick J.; Turner, Jessica A.; Pausova, Zdenka; Schumann, Gunter; van Rooij, Daan; Djurovic, Srdjan; Deary, Ian J.; McMahon, Katie L; Müller-Myhsok, Bertram; Brouwer, Rachel M.; Soininen, Hilkka; Pandolfo, Massimo; Wassink, Thomas H.; Cheung, Joshua W.; Wolfers, Thomas; Martinot, Jean-Luc; Zwiers, Marcel P.; Nauck, Matthias; Melle, Ingrid; Martin, Nicholas G.; Kanai, Ryota; Westman, Eric; Kahn, René S.; Sisodiya, Sanjay M.; White, Tonya; Saremi, Arvin; van Bokhoven, Hans; Brunner, Han G.; Völzke, Henry; Wright, Margaret J.; van `t Ent, Dennis; Nöthen, Markus M.; Ophoff, Roel A.; Buitelaar, Jan K.; Fernandéz, Guillén; Sachdev, Perminder S.; Rietschel, Marcella; van Haren, Neeltje E.M.; Fisher, Simon E.; Beiser, Alexa S.; Francks, Clyde; Saykin, Andrew J.; Mather, Karen A.; Romanczuk-Seiferth, Nina; Hartman, Catharina A.; DeStefano, Anita L; Heslenfeld, Dirk J.; Weiner, Michael W.; Walter, Henrik; Hoekstra, Pieter J.; Nyquist, Paul A.; Franke, Barbara; Bennett, David A.; Grabe, Hans J.; Johnson, Andrew D.; Chen, Christopher; van Duijn, Cornelia M.; Lopez, Oscar L.; Fornage, Myriam; Wardlaw, Joanna M.; Schmidt, Reinhold; DeCarli, Charles; De Jager, Philip L.; Villringer, Arno; Debette, Stéphanie; Gudnason, Vilmundur; Medland, Sarah E.; Shulman, Joshua M.; Thompson, Paul M.; Seshadri, Sudha; Ikram, M. Arfan; Doan, Nhat Trung & van der Meer, Dennis (2019). Genetic architecture of subcortical brain structures in 38,851 individuals. Nature Genetics.  ISSN 1061-4036.  51, s 1624- 1636 . doi: 10.1038/s41588-019-0511-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Simonsen, Carmen Elisabeth; Aminoff, Sofie Ragnhild; Vaskinn, Anja; Barrett, Elizabeth Ann; Færden, Ann; Ueland, Torill; Andreassen, Ole Andreas; Romm, Kristin Lie & Melle, Ingrid (2019). Perceived and experienced stigma in first-episode psychosis: A 1-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  95:152134, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.comppsych.2019.152134 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stahl, Eli A.; Breen, Gerome; Forstner, Andreas J.; McQuillin, Andrew; Ripke, Stephan; Trubetskoy, Vassily; Mattheisen, Manuel; Wang, Yunpeng; Coleman, Jonathan R.I.; Gaspar, Héléna A.; de Leeuw, Christiaan A.; Steinberg, Stacy; Pavlides, Jennifer M. Whitehead; Trzaskowski, Maciej; Byrne, Enda M.; Pers, Tune H.; Holmans, Peter A.; Richards, Alexander L.; Abbott, Liam; Agerbo, Esben; Akil, Huda; Albani, Diego; Alliey-Rodriguez, Ney; Als, Thomas D.; Anjorin, Adebayo; Antilla, Verneri; Awasthi, Swapnil; Badner, Judith A.; Bækvad-Hansen, Marie; Barchas, Jack D.; Bass, Nicholas; Bauer, Michael; Belliveau, Richard; Bergen, Sarah E.; Pedersen, Carsten Bøcker; Bøen, Erlend; Boks, Marco P.; Boocock, James; Budde, Monika; Bunney, William; Burmeister, Margit; Bybjerg-Grauholm, Jonas; Byerley, William; Casas, Miquel; Cerrato, Felecia; Cervantes, Pablo; Chambert, Kimberly; Charney, Alxander W.; Chen, Danfeng; Churchhouse, Claire; Clarke, Toni-Kim; Coryell, William; Craig, David W.; Cruceanu, Cristiana; Curtis, David; Czerski, Piotr M.; Dale, Anders; de Jong, Simone; Degenhardt, Franziska; Del-Favero, Jurgen; Depaulo, J. Raymond; Djurovic, Srdjan; Dobbyn, Amanda L.; Dumont, Ashley; Elvsåshagen, Torbjørn; Escott-Price, Valentina; Fan, Chun Chieh; Fischer, Sascha B.; Flickinger, Matthew; Foroud, Tatiana M.; Forty, Liz; Frank, Josef; Fraser, Christine; Freimer, Nelson B.; Frisén, Louise; Gade, Katrin; Gage, Diane; Garnham, Julie; Giambartolomei, Claudia; Pedersen, Marianne Giørtz; Goldstein, Jaqueline; Gordon, Scott D.; Gordon-Smith, Katherine; Green, Elaine K.; Green, Melissa J.; Greenwood, Tifany A.; Grove, Jakob; Guan, Weihua; Guzman-Parra, José; Hamshere, Marian L.; Hautzinger, Martin; Heilbronner, Urs; Herms, Stefan; Hipolito, Maria; Hoffmann, Per; Holland, Dominic; Huckins, Laura; Jamain, Stéphane; Johnson, Jessica S.; Juréus, Anders; Kandaswamy, Radhika; Karlsson, Robert; Kennedy, James L.; Kittel-Schneider, Sarah; Knowles, James A.; Kogevinas, Manolis; Koller, Anna C.; Kupka, Ralph; Lavebratt, Catharina; Lawrence, Jacob; Lawson, William B.; Leber, Markus; Lee, Phil H.; Levy, Shawn E.; Li, Jun Z.; Liu, Chunyu; Lucae, Susanne; Maaser, Anna; MacIntyre, Donald J.; Mahon, Pamela B.; Maier, Wolfgang; Martinsson, Lina; McCarroll, Steve; McGuffin, Peter; McInnis, Melvin G.; McKay, James D.; Medeiros, Helena; Medland, Sarah E.; Meng, Fan; Milani, Lili; Montgomery, Grant W.; Morris, Derek W.; Mühleisen, Thomas W.; Mullins, Niamh; Nguyen, Hoang; Nievergelt, Caroline M.; Adolfsson, Annelie Nordin; Nwulia, Evaristus A.; O'Donovan, Claire; Loohuis, Loes M. Olde; Ori, Anil P.S.; Oruc, Lilijana; Ösby, Urban; Perlis, Roy H.; Perry, Amy; Pfennig, Andrea; Potash, James B.; Purcell, Shaun M.; Regeer, Eline J.; Reif, Andreas; Reinbold, Céline S.; Rice, John P.; Rivas, Fabio; Rivera, Margarita; Roussos, Panos; Ruderfer, Douglas M.; Ryu, Euijung; Sánchez-Mora, Cristina; Schatzberg, Alan F.; Scheftner, William A.; Schork, Nicholas J.; Shannon Weickert, Cynthia; Shehktman, Tatyana; Shilling, Paul D.; Sigurdsson, Engilbert; Slaney, Claire; Smeland, Olav Bjerkehagen; Sobell, Janet L.; Søholm Hansen, Christine; Spijker, Anne T.; St Clair, David; Steffens, Michael; Strauss, John S.; Streit, Fabian; Strohmaier, Jana; Szelinger, Szabolcs; Thompson, Robert C.; Thorgeirsson, Thorgeir E; Treutlein, Jens; Vedder, Helmut; Wang, Weiqing; Watson, Stanley J.; Weickert, Thomas W.; Witt, Stephanie H.; Xi, Simon; Xu, Wei; Young, Allan H.; Zandi, Peter; Zhang, Peng; Zöllner, Sebastian; Adolfsson, Rolf; Agartz, Ingrid; Alda, Martin; Backlund, Lena; Baune, Bernhard T.; Bellivier, Frank; Berrettini, Wade H.; Biernacka, Joanna M.; Blackwood, Douglas H.R.; Boehnke, Michael; Børglum, Anders D.; Corvin, Aiden; Craddock, Nicholas; Daly, Mark J.; Dannlowski, Udo; Esko, Tõnu; Etain, Bruno; Frye, Mark; Fullerton, Janice M.; Gershon, Elliot S.; Gill, Michael; Goes, Fernando; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Hauser, Joanna; Hougaard, David M.; Hultman, Christina M.; Jones, Ian; Jones, Lisa A.; Kahn, René S.; Kirov, George; Landén, Mikael; Leboyer, Marion; Lewis, Cathryn M.; Li, Qingqin S.; Lissowska, Jolanta; Martin, Nicholas G.; Mayoral, Fermin; McElroy, Susan L.; McIntosh, Andrew M.; McMahon, Francis J.; Melle, Ingrid; Metspalu, Andres; Mitchell, Philip B.; Morken, Gunnar; Mors, Ole; Mortensen, Preben Bo; Müller-Myhsok, Bertram; Myers, Richard M.; Neale, Benjamin M.; Nimgaonkar, Vishwajit; Nordentoft, Merete; Nöthen, Markus M.; O'Donovan, Michael C; Ødegaard, Ketil Joachim; Owen, Michael J.; Paciga, Sara A.; Pato, Carlos; Pato, Michele T.; Posthuma, Danielle; Ramos-Quiroga, Josep Antoni; Ribasés, Marta; Rietschel, Marcella; Rouleau, Guy A.; Schalling, Martin; Schofield, Peter R.; Schulze, Thomas G.; Serretti, Alessandro; Smoller, Jordan W.; Stefansson, Hreinn; Stefansson, Kari; Stordal, Eystein; Sullivan, Patrick F.; Turecki, Gustavo; Vaaler, Arne; Vieta, Eduard; Vincent, John B.; Werge, Thomas; Nurnberger, John I.; Wray, Naomi R.; Di Florio, Arianna; Edenberg, Howard J.; Cichon, Sven; Ophoff, Roel A.; Scott, Laura J.; Andreassen, Ole Andreas; Kelsoe, John & Sklar, Pamela (2019). Genome-wide association study identifies 30 loci associated with bipolar disorder. Nature Genetics.  ISSN 1061-4036.  51(5), s 793- 803 . doi: 10.1038/s41588-019-0397-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen, Nils Eiel; Dieset, Ingrid; Hope, Sigrun; Vedal, Trude Seselie Jahr; Smeland, Olav Bjerkehagen; Matson, Wayne; Kaddurah-Daouk, Rima; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Djurovic, Srdjan; Jönsson, Erik Gunnar; Bogdanov, Mikhail & Andreassen, Ole Andreas (2019). Metabolic dysfunctions in the kynurenine pathway, noradrenergic and purine metabolism in schizophrenia and bipolar disorders. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  17(2) . doi: 10.1017/S0033291719000400 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storvestre, Guttorm Breivik; Valnes, Lars Magnus; Jensen, Arvid; Nerland, Stener; Tesli, Natalia; Hymer, Knut-Erik; Røsæg, Cato; Server, Andres Alonso; Ringen, Petter Andreas; Jacobsen, Morten; Andreassen, Ole Andreas; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid & Haukvik, Unn Kristin H. (2019). A preliminary study of cortical morphology in schizophrenia patients with a history of violence. Psychiatry Research : Neuroimaging.  ISSN 0925-4927.  288, s 29- 36 . doi: 10.1016/j.pscychresns.2019.04.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Haug, Elisabeth & Melle, Ingrid (2019). Basic Self-Disturbances Independently Predict Recovery in Psychotic Disorders: A Seven Year Follow-up Study. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  212, s 72- 78 . doi: 10.1016/j.schres.2019.08.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sønmez, Nasrettin; Romm, Kristin Lie; Østefjells, Tiril; Grande, Marit; Jensen, Lene Hunnicke; Hummelen, Benjamin; Tesli, Martin Steen; Melle, Ingrid & Røssberg, Jan Ivar (2019). Cognitive behavior therapy in early psychosis with a focus on depression and low self-esteem: A randomized controlled trial. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  97 . doi: 10.1016/j.comppsych.2019.152157 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tesli, Natalia; Westlye, Lars Tjelta; Storvestre, Guttorm Breivik; Gurholt, Tiril Pedersen; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Haukvik, Unn Kristin H. (2019). White matter microstructure in schizophrenia patients with a history of violence. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334. . doi: 10.1007/s00406-019-00988-0
 • Vaskinn, Anja; Løvgren, André; Egeland, Maj Kristoffersen; Feyer, Frida Karine; Østefjells, Tiril; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Sundet, Kjetil Søren (2019). A randomized controlled trial of training of affect recognition (TAR) in schizophrenia shows lasting effects for theory of mind. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334.  269(5), s 611- 620 . doi: 10.1007/s00406-019-00997-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vedal, Trude Seselie Jahr; Steen, Nils Eiel; Birkeland, Kåre I.; Dieset, Ingrid; Reponen, Elina Johanna; Anderssen, Jannicke Fjæra; Rødevand, Linn; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Molden, Espen & Jönsson, Erik Gunnar (2019). Adipokine levels are associated with insulin resistance in antipsychotics users independently of BMI. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  103, s 87- 95 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.01.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Weibell, Melissa Anne E; Johannessen, Jan Olav; Auestad, Bjørn Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Haahr, Ulrik; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rund, Bjørn Rishovd; Røssberg, Jan Ivar; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Stain, Helen J.; Friis, Svein & Hegelstad, Wenche (2019). Early substance use cessation improves cognition-10 years outcome in first-episode psychosis patients. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  10 . doi: 10.3389/fpsyt.2019.00495 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aas, Monica; Dieset, Ingrid; Mørch, Ragni Helene; Steen, Nils Eiel; Hope, Sigrun; Reponen, Elina Johanna; Anderssen, Jannicke Fjæra; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid & Andreassen, Ole Andreas (2018). Reduced brain-derived neurotrophic factor is associated with childhood trauma experiences and number of depressive episodes in severe mental disorders. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964. . doi: 10.1016/j.schres.2018.08.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Ueland, Torill; Mørch, Ragni Helene; Anderssen, Jannicke Fjæra; Reponen, Elina Johanna; Cattaneo, Annamaria; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid & Andreassen, Ole Andreas (2018). The relationship between physical activity, clinical and cognitive characteristics and BDNF mRNA levels in patients with severe mental disorders. World Journal of Biological Psychiatry.  ISSN 1562-2975. . doi: 10.1080/15622975.2018.1557345
 • Anttila, Verneri; Bulik-Sullivan, Brendan; Finucane, Hilary K.; Walters, Raymond K.; Bras, Jose; Duncan, Laramie; Escott-Price, Valentina; Falcone, Guido; Gormley, Padhraig; Malik, Rainer; Patsopoulos, Nikolaos A.; Ripke, Stephan; Wei, Zhi; Yu, Dongmei; Lee, Phil H.; Turley, Patrick; Grenier-Boley, Benjamin; Chouraki, Vincent; Kamatani, Yoichiro; Berr, Claudine; Letenneur, Luc; Hannequin, Didler; Amouyel, Philippe; Boland, Anne; Deleuze, Jean-François; Duron, Emmanuelle; Vardarajan, Badri N.; Reitz, Christiane; Goate, Alison M.; Huentelman, Matthew; Kamboh, M. Ilyas; Larson, Eric B.; Rogaeva, Ekaterina; St George-Hyslop, Peter; Hakonarson, Hakon; Kukull, Walter A.; Farrer, Lindsay A.; Barnes, Lisa L.; Beach, Thomas G.; Demirci, F. Yesam; Head, Elizabeth; Hulette, Christine M.; Jicha, Gregory A.; Kauwe, John S.K.; Kaye, Jeffery A.; Leverenz, James B.; Levey, AIlan I.; Lieberman, Andrew P.; Pankratz, Vernon S.; Poon, Wayne W.; Quinn, Joseph F.; Saykin, Andrew J.; Schneider, Lon S.; Smith, Amanda G.; Sonnen, Joshua A.; Stern, Robert A.; Van Deerlin, Vivianna M.; Van Eldik, Linda J.; Harold, Denise; Russo, Giancarlo; Rubinsztein, David C.; Bayer, Anthony; Tsolaki, Magda; Proitsi, Petra; Fox, Nick C.; Hampel, Harald; Owen, Michael J.; Mead, Simon; Passmore, Peter; Morgan, Kevin; Nöthen, Markus M.; Rossor, Martin; Lupton, Michelle K.; Hoffmann, Per; Kornhuber, Johannes; Lawlor, Brian; McQuillin, Andrew; Al-Chalabi, Ammar; Bis, Joshua C; Ruiz, Agustin; Boada, Mercè; Seshadri, Sudha; Beiser, Alexa; Rice, Kenneth; van der Lee, Sven J.; De Jager, Philip L.; Geschwind, Daniel H.; Riemenschneider, Matthias; Riedel-Heller, Steffi; Rotter, Jerome I.; Ransmayr, Gerhard; Hyman, Bradley T.; Cruchaga, Carlos; Alegret, Montserrat; Winsvold, Bendik K S; Palta, Priit; Farh, Kai-How; Cuenca-Leon, Ester; Furlotte, Nicholas; Kurth, Tobias; Ligthart, Lannie; Terwindt, Gisela M.; Freilinger, Tobias; Ran, Caroline; Gordon, Scott D.; Borck, Guntram; Adams, Hieab H.H.; Lehtimäki, Terho; Wedenoja, Juho; Buring, Julie E.; Schürks, Markus; Hrafnsdóttir, Maria; Hottenga, Jouke-Jan; Penninx, Brenda; Artto, Ville; Kaunisto, Mari; Vepsäläinen, Salli; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Kurki, Mitja I.; Hämäläinen, Eija; Huang, Hailiang; Huang, Jie; Sandor, Cynthia; Webber, Caleb; Muller-Myhsok, Bertram; Schreiber, Stefan; Salomaa, Veikko; Loehrer, Elizabeth; Göbel, Hartmut; Macaya, Alfons; Pozo-Rosich, Patricia; Hansen, Thomas; Werge, Thomas; Kaprio, Jaakko; Metspalu, Andres; Kubisch, Christian; Ferrari, Michel D.; Belin, Andrea C.; van den Maagdenberg, Arn M.J.M.; Zwart, John-Anker; Boomsma, Dorret; Eriksson, Nicholas; Olesen, Jes; Chasman, Daniel I.; Nyholt, Dale R.; Avbersek, Andreja; Baum, Larry; Berkovic, Samuel; Bradfield, Jonathan; Buono, Russell; Catarino, Claudia B.; Cossette, Patrick; De Jonghe, Peter; Depondt, Chantal; Dlugos, Dennis; Ferraro, Thomas N.; French, Jacqueline; Hjalgrim, Helle; Jamnadas-Khoda, Jennifer; Kälviäinen, Reetta; Kunz, Wolfram S.; Lerche, Holger; Leu, Costin; Lindhout, Dick; Lo, Warren; Lowenstein, Daniel; McCormack, Mark; Møller, Rikke S.; Molloy, Anne; Ng, Ping-Wing; Oliver, Karen; Privitera, Michael; Radtke, Rodney; Ruppert, Ann-Kathrin; Sander, Thomas; Schachter, Steven; Schankin, Christoph; Scheffer, Ingrid; Schoch, Susanne; Sisodiya, Sanjay M.; Smith, Philip; Sperling, Michael; Striano, Pasquale; Surges, Rainer; Thomas, G. Neil; Visscher, Frank; Whelan, Christopher D.; Zara, Federico; Heinzen, Erin L.; Marson, Anthony; Becker, Felicitas; Stroink, Hans; Zimprich, Fritz; Gasser, Thomas; Gibbs, Raphael; Heutink, Peter; Martinez, Maria; Morris, Huw R.; Sharma, Manu; Ryten, Mina; Mok, Kin Y.; Pulit, Sara; Bevan, Steve; Holliday, Elizabeth; Attia, John; Battey, Thomas; Boncoraglio, Giorgio; Thijs, Vincent; Chen, Wei-Min; Mitchell, Braxton; Rothwell, Peter; Sharma, Pankaj; Sudlow, Cathie; Vicente, Astrid; Markus, Hugh; Kourkoulis, Christina; Pera, Joana; Raffeld, Miriam; Silliman, Scott; Perica, Vesna Boraska; Thornton, Laura M.; Huckins, Laura M.; Rayner, N. William; Lewis, Cathryn M.; Gratacos, Monica; Rybakowski, Filip; Keski-Rahkonen, Anna; Raevuori, Anu; Hudson, James I.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Monteleone, Palmiero; Karwautz, Andreas; Mannik, Katrin; Baker, Jessica H.; O'Toole, Julie K.; Trace, Sara E.; Davis, Oliver S.P.; Helder, Sietske G.; Ehrlich, Stefan; Herpertz-Dahlmann, Beate; Danner, Unna N.; van Elburg, Annemarie A.; Clementi, Maurizio; Forzan, Monica; Docampo, Elisa; Lissowska, Jolanta; Hauser, Joanna; Tortorella, Alfonso; Maj, Mario; Gonidakis, Fragiskos; Tziouvas, Konstantinos; Papezova, Hana; Yilmaz, Zeynep; Wagner, Gudrun; Cohen-Woods, Sarah; Herms, Stefan; Julia, Antonio; Rabionet, Raquel; Dick, Danielle M.; Ripatti, Samuli; Andreassen, Ole Andreas; Espeseth, Thomas; Lundervold, Astri; Steen, Vidar Martin; Pinto, Dalila; Scherer, Stephen W.; Aschauer, Harald; Schosser, Alexandra; Alfredsson, Lars; Padyukov, Leonid; Halmi, Katherine A.; Mitchell, James; Strober, Michael; Bergen, Andrew W.; Kaye, Walter; Szatkiewicz, Jin Peng; Cormand, Bru; Ramos-Quiroga, Josep Antoni; Sánchez-Mora, Cristina; Ribasés, Marta; Casas, Miguel; Hervas, Amaia; Arranz, Maria Jesús; Haavik, Jan; Zayats, Tetyana; Johansson, Stefan; Williams, Nigel; Dempfle, Astrid; Rothenberger, Aribert; Kuntsi, Jonna; Oades, Robert D.; Banaschewski, Tobias; Franke, Barbara; Buitelaar, Jan K.; Vasquez, Alejandro Arias; Doyle, Alysa E.; Reif, Andreas; Lesch, Klaus-Peter; Freitag, Christine; Rivero, Olga; Palmason, Haukur; Romanos, Marcel; Langley, Kate; Rietschel, Marcella; Witt, Stephanie H.; Dalsgaard, Søren; Børglum, Anders D.; Waldman, Irwin; Wilmot, Beth; Molly, Nikolas; Bau, Claiton Henrique Dotto; Crosbie, Jennifer; Schachar, Russell; Loo, Sandra K.; McGough, James J.; Grevet, Eugenio H.; Medland, Sarah E.; Robinson, Elise; Weiss, Lauren A.; Bacchelli, Elena; Bailey, Anthony; Bal, Vanessa; Battaglia, Agatino; Betancur, Catalina; Bolton, Patrick; Cantor, Rita; Celestino-Soper, Patrícia; Dawson, Geraldine; De Rubeis, Silvia; Duque, Frederico; Green, Andrew; Klauck, Sabine M.; Leboyer, Marion; Levitt, Pat; Maestrini, Elena; Mane, Shrikant; Moreno-De-Luca, Daniel; Parr, Jeremy; Regan, Regina; Reichenberg, Abraham; Sandin, Sven; Vorstman, Jacob; Wassink, Thomas; Wijsman, Ellen; Cook, Edwin; Santangelo, Susan; Delorme, Richard; Rogé, Bernadette; Magalhaes, Tiago; Arking, Dan; Schulze, Thomas G.; Thompson, Robert C.; Strohmaier, Jana; Matthews, Keith; Melle, Ingrid; Morris, Derek; Blackwood, Douglas; McIntosh, Andrew; Bergen, Sarah E.; Schalling, Martin; Jamain, Stéphane; Maaser, Anna; Fischer, Sascha B.; Reinbold, Céline S.; Fullerton, Janice M.; Guzman-Parra, José; Mayoral, Fermin; Schofield, Peter R.; Cichon, Sven; Mühleisen, Thomas W.; Degenhardt, Franziska; Schumacher, Johannes; Bauer, Michael; Mitchell, Philip B.; Gershon, Elliot S.; Rice, John; Potash, James B.; Zandi, Peter P.; Craddock, Nick; Ferrier, I. Nicol; Alda, Martin; Rouleau, Guy A.; Turecki, Gustavo; Ophoff, Roel; Pato, Carlos; Anjorin, Adebayo; Stahl, Eli; Leber, Markus; Czerski, Piotr M.; Cruceanu, Cristiana; Jones, Ian R.; Posthuma, Danielle; Andlauer, Till F.M.; Forstner, Andreas J.; Streit, Fabian; Baune, Bernhard T.; Air, Tracy; Sinnamon, Grant; Wray, Naomi R.; MacIntyre, Donald J.; Porteous, David; Homuth, Georg; Rivera, Margarita; Grove, Jakob; Middeldorp, Christel M.; Hickie, Ian; Pergadia, Michele; Mehta, Divya; Smit, Johannes H.; Jansen, Rick; De Geus, Eco; Dunn, Erin; Li, Qingqin S.; Nauck, Matthias; Schoevers, Robert A.; Beekman, Aartjan T.F.; Knowles, James A.; Viktorin, Alexander; Arnold, Paul; Barr, Cathy L.; Bedoya-Berrio, Gabriel; Bienvenu, O. Joseph; Brentani, Helena; Burton, Christie; Camarena, Beatriz; Cappi, Carolina; Cath, Danielle; Cavallini, Maria; Cusi, Daniele; Darrow, Sabrina; Denys, Damiaan; Derks, Eske M.; Dietrich, Andrea; Fernandez, Thomas; Figee, Martijn; Freimer, Nelson; Gerber, Gloria; Grados, Marco; Greenberg, Erica; Hanna, Gregory L.; Hartmann, Andreas; Hirschtritt, Matthew E.; Hoekstra, Pieter J.; Huang, Alden; Huyser, Chaim; Illmann, Cornelia; Jenike, Michael; Kuperman, Samuel; Leventhal, Bennett; Lochner, Christine; Lyon, Gholson J.; Macciardi, Fabio; Madruga-Garrido, Marcos; Malaty, Irene A.; Maras, Athanasios; McGrath, Lauren; Miguel, Eurípedes C.; Mir, Pablo; Nestadt, Gerald; Nicolini, Humberto; Okun, Michael S.; Pakstis, Andrew; Paschou, Peristera; Piacentini, John; Pittenger, Christopher; Plessen, Kerstin; Ramensky, Vasily; Ramos, Eliana M.; Reus, Victor; Richter, Margaret A.; Riddle, Mark A.; Robertson, Mary M.; Roessner, Veit; Rosário, Maria; Samuels, Jack F.; Sandor, Paul; Stein, Dan J.; Tsetsos, Fotis; Van Nieuwerburgh, Filip; Weatherall, Sarah; Wendland, Jens R.; Wolanczyk, Tomasz; Worbe, Yulia; Zai, Gwyneth; Goes, Fernando S.; McLaughlin, Nicole; Nestadt, Paul S.; Grabe, Hans-Jörgen; Depienne, Christel; Konkashbaev, Anuar; Lanzagorta, Núria; Valencia-Duarte, Ana; Bramon, Elvira; Buccola, Nancy; Cahn, Wiepke; Cairns, Murray; Chong, Siow A.; Cohen, David; Crespo-Facorro, Benedicto; Crowley, James; Davidson, Michael; DeLisi, Lynn; Dinan, Timothy; Donohoe, Gary; Drapeau, Elodie; Duan, Jubao; Haan, Lieuwe; Hougaard, David; Karachanak-Yankova, Sena; Khrunin, Andrey; Klovins, Janis; Kučinskas, Vaidutis; Keong, Jimmy Lee Chee; Limborska, Svetlana; Loughland, Carmel; Lonnqvist, Jouko; Maher, Brion; Mattheisen, Manuel; McDonald, Colm; Murphy, Kieran C.; Nenadic, Igor; Van Os, Jim; Pantelis, Christos; Pato, Michele; Petryshen, Tracey; Quested, Digby; Roussos, Panos; Sanders, Alan R.; Schall, Ulrich; Schwab, Sibylle G.; Sim, Kang; So, Hon-Cheong; Stogmann, Elisabeth; Subramaniam, Mythily; Toncheva, Draga; Waddington, John; Walters, James; Weiser, Mark; Cheng, Wei; Cloninger, Robert; Curtis, David; Gejman, Pablo V.; Henskens, Frans; Mattingsdal, Morten; Oh, Sang-Yun; Scott, Rodney; Webb, Bradley; Breen, Gerome; Churchhouse, Claire; Bulik, Cynthia M.; Daly, Mark; Dichgans, Martin; Faraone, Stephen V.; Guerreiro, Rita; Holmans, Peter; Kendler, Kenneth S.; Koeleman, Bobby; Mathews, Carol A.; Price, Alkes; Scharf, Jeremiah; Sklar, Pamela; Williams, Julie; Wood, Nicholas W.; Cotsapas, Chris; Palotie, Aarno; Smoller, Jordan W.; Sullivan, Patrick; Rosand, Jonathan; Corvin, Aiden & Neale, Benjamin M. (2018). Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. Science.  ISSN 0036-8075.  360(6395) . doi: 10.1126/science.aap8757
 • Berg, Akiah Ottesen; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerhus, Mari; Athanasiu, Lavinia; Popejoy, Alice; Bettella, Francesco; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Gurholt, Tiril Pedersen; Dahl, Sandra Rinne; Andreassen, Ole Andreas; Djurovic, Srdjan; Agartz, Ingrid & Melle, Ingrid (2018). Vitamin D levels, brain volume, and genetic architecture in patients with psychosis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200250 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal; Veseth, Marius; Davidson, Larry; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid & Hegelstad, Wenche (2018). Psychotherapy in psychosis: Experiences of fully recovered service users. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 7 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01675 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Büchmann, Camilla Bakkalia; Pedersen, Geir Feigum; Aminoff, Sofie Ragnhild; Anderssen, Jannicke Fjæra; Barrett, Elizabeth Ann; Melle, Ingrid & Lagerberg, Trine Vik (2018). Validity of the Birchwood Insight Scale in patients with schizophrenia spectrum- and bipolar disorders. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  272, s 715- 722 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.072 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Davies, Gail; Lam, Max; Harris, Sarah E.; Trampush, Joey W.; Luciano, Michelle; Hill, W. David; Hagenaars, Saskia P.; Ritchie, Stuart J.; Marioni, Riccardo E.; Fawns-Ritchie, Chloe; Liewald, David C.M.; Okely, Judith A.; Ahola-Olli, Ari V.; Barnes, Catriona L.K.; Bertram, Lars; Bis, Joshua C.; Burdick, Katherine E.; Derosse, Pamela; Djurovic, Srdjan; Espeseth, Thomas; Giakoumaki, Stella; Giddaluru, Sudheer; Gustavson, Daniel E.; Hayward, Caroline; Hofer, Edith; Ikram, M. Arfan; Karlsson, Robert; Knowles, Emma; Lahti, Jari; Leber, Markus; Li, Shuo; Mather, Karen A.; Melle, Ingrid; Morris, Derek; Oldmeadow, Christopher; Palviainen, Teemu; Payton, Antony; Pazoki, Raha; Petrovic, Katja; Reynolds, Chandra A.; Sargurupremraj, Muralidharan; Scholz, Markus; Smith, Jennifer A.; Smith, Albert V.; Terzikhan, Natalie; Thalamuthu, Anbupalam; Trompet, Stella; van der Lee, Sven J.; Ware, Erin B.; Windham, B. Gwen; Wright, Margaret J.; Yang, Jingyun; Yu, Jin; Ames, David; Amin, Najaf; Amouyel, Philippe; Andreassen, Ole Andreas; Armstrong, Nicola J.; Assareh, Amelia A; Attia, John R.; Attix, Deborah; Avramopoulos, Dimitrios; Bennett, David A.; Böhmer, Anne C.; Boyle, Patricia A.; Brodaty, Henry; Campbell, Harry; Cannon, Tyrone D.; Cirulli, Elizabeth T.; Congdon, Eliza; Conley, Emily Drabant; Corley, Janie; Cox, Simon R.; Dale, Anders; Dehghan, Abbas; Dick, Danielle; Dickinson, Dwight; Eriksson, Johan G.; Evangelou, Evangelos; Faul, Jessica D.; Ford, Ian; Freimer, Nelson A.; Gao, He; Giegling, Ina; Gillespie, Nathan A.; Gordon, Scott D.; Gottesman, Rebecca F.; Griswold, Michael E.; Gudnason, Vilmundur; Harris, Tamara B.; Hartmann, Annette M.; Hatzimanolis, Alex; Heiss, Gerardo; Holliday, Elizabeth G.; Joshi, Peter K.; Kähönen, Mika; Kardia, Sharon L.R.; Karlsson, Ida; Kleineidam, Luca; Knopman, David S.; Kochan, Nicole A.; Konte, Bettina; Kwok, John B.; Le Hellard, Stephanie; Lee, Teresa; Lehtimäki, Terho; Li, Shu-Chen; Liu, Tian; Koini, Marisa; London, Edythe; Longstreth, Will T.; Lopez, Oscar L.; Loukola, Anu; Luck, Tobias; Lundervold, Astri; Lundquist, Anders; Lyytikäinen, Leo-Pekka; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Murray, Alison D.; Need, Anna C.; Noordam, Raymond; Nyberg, Lars; Ollier, William; Papenberg, Göran; Pattie, Alison; Polasek, Ozren; Poldrack, Russell A.; Psaty, Bruce M.; Reppermund, Simone; Riedel-Heller, Steffi G.; Rose, Richard J.; Rotter, Jerome I.; Roussos, Panos; Rovio, Suvi P.; Saba, Yasaman; Sabb, Fred W.; Sachdev, Perminder S.; Satizabal, Claudia L.; Schmid, Matthias; Scott, Rodney J.; Scult, Matthew A.; Simino, Jeannette; Slagboom, P. Eline; Smyrnis, Nikolaos; Soumaré, Aïcha; Stefanis, Nikos C.; Stott, David J.; Straub, Richard E.; Sundet, Kjetil Søren; Taylor, Adele M.; Taylor, Kent D.; Tzoulaki, Ioanna; Tzourio, Christophe; Uitterlinden, André; Vitart, Veronique; Voineskos, Aristotle N.; Kaprio, Jaakko; Wagner, Michael; Wagner, Holger; Weinhold, Leonie; Wen, K. Hoyan; Widén, Elisabeth; Yang, Qiong; Zhao, Wei; Adams, Hieab H.H.; Arking, Dan E.; Bilder, Robert M.; Bitsios, Panos; Boerwinkle, Eric; Chiba-Falek, Ornit; Christoforou, Andrea; Corvin, Aiden; De Jager, Philip L.; Debette, Stéphanie; Donohoe, Gary; Elliott, Paul; Fitzpatrick, Annette L.; Gill, Michael; Glahn, David C.; Hägg, Sara; Hansell, Narelle K.; Hariri, Ahmad; Ikram, M. Kamran; Jukema, J. Wouter; Vuoksimaa, Eero; Keller, Matthew C.; Kremen, William S.; Launer, Lenore; Lindenberger, Ulman; Palotie, Aarno; Pedersen, Nancy L.; Pendleton, Neil; Porteous, David J.; Räikkönen, Katri; Raitakari, Olli T.; Ramirez, Alfredo; Reinvang, Ivar; Rudan, Igor; Rujescu, Dan; Schmidt, Reinhold; Schmidt, Helena; Schofield, Peter W.; Schofield, Peter R.; Starr, John M.; Steen, Vidar Martin; Trollor, Julian N.; Turner, Steven T.; Van Duijn, Cornelia M.; Villringer, Arno; Weinberger, Daniel R.; Weir, David R.; Wilson, James F.; Malhotra, Anil; McIntosh, Andrew M.; Gale, Catharine R.; Seshadri, Sudha; Mosley, Thomas H.; Bressler, Jan; Lencz, Todd & Deary, Ian J. (2018). Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  9(2098), s 1- 16 . doi: 10.1038/s41467-018-04362-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Jong, Simone; Diniz, Mateus Jose Abdalla; Saloma, Andiara; Gadelha, Ary; Santoro, Marcos L.; Ota, Vanessa K.; Noto, Cristiano; Thompson, Wesley Kurt; Wang, Yunpeng; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Mattingsdal, Morten; Curtis, Charles; Newhouse, Stephen J.; Patel, Hamel; Hall, Lynsey S.; O`Reilly, Paul F.; Belangero, Sintia I.; Bressan, Rodrigo A. & Breen, Gerome (2018). Applying polygenic risk scoring for psychiatric disorders to a large family with bipolar disorder and major depressive disorder. Communications Biology.  ISSN 2399-3642.  1(163) . doi: 10.1038/s42003-018-0155-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Demmo, Christine; Lagerberg, Trine Vik; Kvitland, Levi Røstad; Aminoff, Sofie Ragnhild; Hellvin, Tone; Simonsen, Carmen Elisabeth; Haatveit, Beathe Almenning; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Ueland, Torill (2018). Neurocognitive functioning, clinical course and functional outcome in first-treatment bipolar I disorder patients with and without clinical relapse: A 1-year follow-up study. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  20(3), s 228- 237 . doi: 10.1111/bdi.12569 Vis sammendrag
 • Dieset, Ingrid; Mørch, Ragni Helene; Hope, Sigrun; Hoseth, Eva Zsuzsanna; Reponen, Elina Johanna; Gran, Jon Michael; Aas, Monica; Michelsen, Annika; Reichborn-Kjennerud, Ted; Nesvåg, Ragnar; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Aukrust, Pål; Djurovic, Srdjan; Ueland, Torill & Andreassen, Ole Andreas (2018). An association between YKL-40 and type 2 diabetes in psychotic disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  139, s 37- 45 . doi: 10.1111/acps.12971
 • Færden, Ann; Lyngstad, Siv Hege; Simonsen, Carmen Elisabeth; Ringen, Petter Andreas; Papsuev, Oleg; Dieset, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Agartz, Ingrid; Marder, Stephen R. & Melle, Ingrid (2018). Reliability and validity of the self-report version of the apathy evaluation scale in first-episode Psychosis: Concordance with the clinical version at baseline and 12 months follow-up. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  267, s 140- 147 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.05.065 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gardsjord, Erlend Strand; Romm, Kristin Lie; Røssberg, Jan Ivar; Friis, Svein; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes H.; Larsen, Tor Ketil; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen & Melle, Ingrid (2018). Depression and functioning are important to subjective quality of life after a first episode psychosis. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  86, s 107- 114 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.07.014
 • Gjerde, Priyanthi Borgen; Dieset, Ingrid; Simonsen, Carmen Elisabeth; Hoseth, Eva Zsuzsanna; Iversen, Trude Seselie Jahr; Lagerberg, Trine Vik; Lyngstad, Siv Hege; Mørch, Ragni Helene; Skrede, Silje; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Steen, Vidar Martin (2018). Increase in serum HDL level is associated with less negative symptoms after one year of antipsychotic treatment in first-episode psychosis. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  197, s 253- 260 . doi: 10.1016/j.schres.2017.10.042 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Priyanthi Borgen; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Steen, Nils Eiel; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Steen, Vidar Martin & Agartz, Ingrid (2018). Association between olanzapine treatment and brain cortical thickness and gray/white matter contrast is moderated by cholesterol in psychotic disorders. Psychiatry Research : Neuroimaging.  ISSN 0925-4927.  282, s 55- 63 . doi: 10.1016/j.pscychresns.2018.10.001
 • Gohar, Sherif Mostafa Mohamed Ahmed; Dieset, Ingrid; Steen, Nils Eiel; Mørch, Ragni Helene; Vedal, Trude Seselie Jahr; Steen, Vidar Martin; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2018). Association between serum lipid levels, osteoprotegerin and depressive symptomatology in psychotic disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334.  269(7), s 795- 802 . doi: 10.1007/s00406-018-0897-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gurholt, Tiril Pedersen; Osnes, Kåre; Nerhus, Mari; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Lonning, Vera Louise Hiorth; Berg, Akiah Ottesen; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Agartz, Ingrid (2018). Vitamin D, Folate and the Intracranial Volume in Schizophrenia and Bipolar Disorder and Healthy Controls. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-29141-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hartberg, Cecilie Bhandari; Lange, Elisabeth Heffermehl; Lagerberg, Trine Vik; Haukvik, Unn Kristin H.; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Agartz, Ingrid (2018). Cortical thickness, cortical surface area and subcortical volumes in schizophrenia and bipolar disorder patients with cannabis use. European Neuropsychopharmacology.  ISSN 0924-977X.  28(1), s 37- 47 . doi: 10.1016/j.euroneuro.2017.11.019
 • Hoseth, Eva Zsuzsanna; Krull, Florian; Dieset, Ingrid; Mørch, Ragni Helene; Hope, Sigrun; Gardsjord, Erlend Strand; Steen, Nils Eiel; Melle, Ingrid; Brattbakk, Hans-Richard; Steen, Vidar Martin; Aukrust, Pål; Djurovic, Srdjan; Andreassen, Ole Andreas & Ueland, Thor (2018). Attenuated Notch signaling in schizophrenia and bipolar disorder. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:5349, s 1- 8 . doi: 10.1038/s41598-018-23703-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hoseth, Eva Zsuzsanna; Krull, Florian; Dieset, Ingrid; Mørch, Ragni Helene; Hope, Sigrun; Gardsjord, Erlend Strand; Steen, Nils Eiel; Melle, Ingrid; Brattbakk, Hans-Richard; Steen, Vidar Martin; Aukrust, Pål; Djurovic, Srdjan; Andreassen, Ole Andreas & Ueland, Thor (2018). Exploring the Wnt signaling pathway in schizophrenia and bipolar disorder. Translational Psychiatry.  ISSN 2158-3188.  8:55, s 1- 10 . doi: 10.1038/s41398-018-0102-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Iversen, Trude Seselie Jahr; Steen, Nils Eiel; Dieset, Ingrid; Hope, Sigrun; Mørch, Ragni Helene; Gardsjord, Erlend Strand; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Molden, Espen & Jönsson, Erik Gunnar (2018). Side effect burden of antipsychotic drugs in real life - Impact of gender and polypharmacy. Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry.  ISSN 0278-5846.  82, s 263- 271 . doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.11.004
 • Lyngstad, Siv Hege; Gardsjord, Erlend Strand; Simonsen, Carmen Elisabeth; Engen, Magnus Johan; Romm, Kristin Lie; Melle, Ingrid & Færden, Ann (2018). Consequences of persistent depression and apathy in first-episode psychosis ? A one-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  86, s 60- 66 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.07.015
 • Maier, Robert M.; Zhu, Zhihong; Lee, Sang Hong; Trzaskowski, Maciej; Ruderfer, Douglas M.; Stahl, Eli A.; Ripke, Stephan; Wray, Naomi R.; Yang, Jian; Visscher, Peter M.; Robinson, Matthew R.; Wang, Yunpeng; Elvsåshagen, Torbjørn; Djurovic, Srdjan; Agartz, Ingrid; Mattingsdal, Morten & Melle, Ingrid (2018). Improving genetic prediction by leveraging genetic correlations among human diseases and traits. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  9:989, s 1- 17 . doi: 10.1038/s41467-017-02769-6
 • Mørch-Johnsen, Lynn; Nerland, Stener; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Osnes, Kåre; Hartberg, Cecilie Bhandari; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid; Nesvåg, Ragnar & Agartz, Ingrid (2018). Cortical thickness abnormalities in bipolar disorder patients with a lifetime history of auditory hallucinations. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  20(7), s 647- 657 . doi: 10.1111/bdi.12627
 • Ni, Guiyan; Gratten, Jacob; Wray, Naomi R.; Lee, Sang Hong; Agartz, Ingrid; Djurovic, Srdjan; Joa, Inge; Mattingsdal, Morten; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Jönsson, Erik Gunnar (2018). Age at first birth in women is genetically associated with increased risk of schizophrenia. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-28160-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Psychiatric Genomics Consorti, Bipolar Sczhizophrenia; Ruderfer, Douglas M.; Ripke, Stephan; McQuillin, Andrew; Boocock, James; Stahl, Eli A.; Pavlides, Jennifer M. Whitehead; Mullins, Niamh; Charney, Alxander W.; Ori, Anil P.S.; Domenici, Enrico; Di Florio, A; Papiol, S; Kalman, Janos; Adolfsson, Rolf; Agartz, Ingrid; Agerbo, Esben; Akil, Huda; Djurovic, Srdjan; Elvsåshagen, Torbjørn; Joa, Inge; Malt, Ulrik Fredrik; Mattingsdal, Morten; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Nordentoft, Merete; Nordin, Annelie; Ødegaard, Ketil Joachim; Smeland, Olav Bjerkehagen; Stordal, Eystein; Vaaler, Arne; Wang, Yunpeng; Zheng, Xuebin; Zimprich, Fritz; Zöllner, Sebastian; Corvin, Aiden; Fanous, Ayman H.; Rietschel, Marcella; Gershon, Elliot S.; Schulze, Thomas G.; Cuellar-Barboza, Alfredo B.; Forstner, Andreas J.; Holmans, Peter A.; Nurnberger, John I.; Andreassen, Ole Andreas; Hong Lee, S; O'Donovan, Michael C.; Sullivan, Patrick F.; Ophoff, Roel A.; Wray, Naomi R.; Sklar, Pamela & Kendler, Kenneth S. (2018). Genomic Dissection of Bipolar Disorder and Schizophrenia, Including 28 Subphenotypes.. Cell.  ISSN 0092-8674.  173(7), s 1705- 1715 . doi: 10.1016/j.cell.2018.05.046
 • Savage, Jeanne E.; Jansen, Philip R.; Stringer, Sven; Watanabe, Kyoko; Bryois, Julien; de Leeuw, Christiaan A.; Nagel, Mats; Awasthi, Swapnil; Barr, Peter B.; Coleman, Jonathan R.I.; Grasby, Katrina L.; Hammerschlag, Anke R.; Kaminski, Jakob A.; Karlsson, Robert; Krapohl, Eva; Lam, Max; Nygaard, Marianne; Reynolds, Chandra A.; Trampush, Joey W.; Young, Hannah; Zabaneh, Delilah; Hägg, Sara; Hansell, Narelle K.; Karlsson, Ida K.; Linnarsson, Sten; Montgomery, Grant W.; Muñoz-Manchado, Ana B.; Quinlan, Erin B.; Schumann, Gunter; Skene, Nathan G.; Webb, Bradley T.; White, Tonya; Arking, Dan E.; Avramopoulos, Dimitrios; Bilder, Robert M.; Bitsios, Panos; Burdick, Katherine E.; Cannon, Tyrone D.; Chiba-Falek, Ornit; Christoforou, Andrea; Cirulli, Elizabeth T.; Congdon, Eliza; Corvin, Aiden; Davies, Gail; Deary, Ian J.; DeRosse, Pamela; Dickinson, Dwight; Djurovic, Srdjan; Donohoe, Gary; Conley, Emily Drabant; Eriksson, Johan G.; Espeseth, Thomas; Freimer, Nelson A.; Giakoumaki, Stella; Giegling, Ina; Gill, Michael; Glahn, David C.; Hariri, Ahmad; Hatzimanolis, Alex; Keller, Matthew C.; Knowles, Emma; Koltai, Deborah; Konte, Bettina; Lahti, Jari; Le Hellard, Stephanie; Lencz, Todd; Liewald, David C.; London, Edythe; Lundervold, Astri; Malhotra, Anil K.; Melle, Ingrid; Morris, Derek; Need, Anna C.; Ollier, William; Palotie, Aarno; Payton, Antony; Pendleton, Neil; Poldrack, Russell A.; Räikkönen, Katri; Reinvang, Ivar; Roussos, Panos; Rujescu, Dan; Sabb, Fred W.; Scult, Matthew A; Smeland, Olav Bjerkehagen; Smyrnis, Nikolaos; Starr, John M; Steen, Vidar Martin; Stefanis, Nikos C.; Straub, Richard E.; Sundet, Kjetil Søren; Tiemeier, Henning; Voineskos, Aristotle N.; Weinberger, Daniel R.; Widén, Elisabeth; Yu, Jin; Abecasis, Goncalo; Andreassen, Ole Andreas; Breen, Gerome; Christiansen, Lene; Debrabant, Birgit; Dick, Danielle M.; Heinz, Andreas; Hjerling-Leffler, Jens; Ikram, M. Arfan; Kendler, Kenneth S.; Martin, Nicholas G.; Medland, Sarah E.; Pedersen, Nancy L.; Plomin, Robert; Polderman, Tinca J.C.; Ripke, Stephan; van der Sluis, Sophie; Sullivan, Patrick F.; Vrieze, Scott I; Wright, Margaret J. & Posthuma, Daniëlle (2018). Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence. Nature Genetics.  ISSN 1061-4036.  50, s 912- 919 . doi: 10.1038/s41588-018-0152-6
 • Simonsen, Carmen Elisabeth; Færden, Ann; Ueland, Torill; Vaskinn, Anja; Bjella, Thomas; Andreassen, Ole Andreas; Romm, Kristin Lie & Melle, Ingrid (2018). Self-rated disability in first treated episode of psychosis: A 1-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  85, s 48- 54 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.06.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Srinivasan, Saurabh; Bettella, Francesco; Frei, Oleksandr; Hill, W. David; Wang, Yunpeng; Witoelar, Aree; Schork, Andrew J.; Thompson, Wesley Kurt; Davies, Gail; Desikan, Rahul S.; Deary, Ian J.; Melle, Ingrid; Ueland, Torill; Dale, Anders; Djurovic, Srdjan; Smeland, Olav Bjerkehagen & Andreassen, Ole Andreas (2018). Enrichment of genetic markers of recent human evolution in educational and cognitive traits. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:12585, s 1- 9 . doi: 10.1038/s41598-018-30387-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2018). Stability in basic self-disturbances and diagnosis in a first treated psychosis: A seven year follow-up study. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  202, s 274- 280 . doi: 10.1016/j.schres.2018.07.011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van der Meer, Dennis; Rokicki, Jaroslav; Kaufmann, Tobias; Còrdova Palomera, Aldo; Moberget, Torgeir; Alnæs, Dag; Bettella, Francesco; Frei, Oleksandr; Doan, Nhat Trung; Sønderby, Ida Elken; Smeland, Olav Bjerkehagen; Agartz, Ingrid; Bertolino, Alessandro; Bralten, Janita; Brandt, Christine Lycke; Buitelaar, Jan K.; Djurovic, Srdjan; van Donkelaar, Marjolein; Dørum, Erlend Solberg; Espeseth, Thomas; Faraone, Stephen V.; Fernandéz, Guillén; Fisher, Simon E.; Franke, Barbara; Haatveit, Beathe Christin; Hartman, Catharina A.; Hoekstra, Pieter J.; Håberg, Asta; Jönsson, Erik Gunnar; Kolskår, Knut-Kristian; Le Hellard, Stephanie; Lund, Martina Jonette; Lundervold, Astri; Lundervold, Arvid; Melle, Ingrid; Monereo Sanchez, Jennifer; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Nordvik, Jan Egil; Nyberg, Lars; Oosterlaan, Jaap; Papalino, Marco; Papassotiropoulos, Andreas; Pergola, Giulio; de Quervain, Dominique J.F.; Richard, Geneviéve´; Sanders, Anne-Marthe; Selvaggi, Pierluigi; Shumskaya, Elena; Steen, Vidar Martin; Tønnesen, Siren; Ulrichsen, Kristine Moe; Zwiers, Marcel P.; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2018). Brain scans from 21,297 individuals reveal the genetic architecture of hippocampal subfield volumes. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  s 1- 13 . doi: 10.1038/s41380-018-0262-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Van Erp, Theo G.M.; Walton, Esther; Hibar, Derrek; Schmaal, Lianne; Jiang, Wenhao; Glahn, David C.; Pearlson, Godfrey D.; Yao, Nailin; Fukunaga, Masaki; Hashimoto, Ryota; Okada, Naohiro; Yamamori, Hidenaga; Bustillo, Juan R.; Clark, Vincent P.; Agartz, Ingrid; Mueller, Bryon A.; Cahn, Wiepke; de Zwarte, Sonja M.C.; Hulshoff Pol, Hilleke E.; Kahn, René S.; Ophoff, Roel A.; van Haren, Neeltje E.M.; Andreassen, Ole Andreas; Dale, Anders; Doan, Nhat Trung; Gurholt, Tiril Pedersen; Hartberg, Cecilie Bhandari; Haukvik, Unn Kristin H.; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Lagerberg, Trine Vik; Melle, Ingrid; Westlye, Lars Tjelta; Gruber, Oliver; Kraemer, Bernd; Richter, Anja; Zilles, David; Calhoun, Vince D.; Crespo-Facorro, Benedicto; Roiz-Santiañez, Roberto; Tordesillas-Gutiérrez, Diana; Loughland, Carmel; Carr, Vaughan J.; Catts, Stanley; Cropley, Vanessa L.; Fullerton, Janice M.; Green, Melissa J.; Henskens, Frans A.; Jablensky, Assen; Lenroot, Rhoshel K.; Mowry, Bryan J.; Michie, Patricia T.; Pantelis, Christos; Quide, Yann; Schall, Ulrich; Scott, Rodney J.; Cairns, Murray J.; Seal, Marc; Tooney, Paul A.; Rasser, Paul E.; Cooper, Gavin; Shannon Weickert, Cynthia; Weickert, Thomas W.; Morris, Derek W.; Hong, Elliot; Kochunov, Peter; Beard, Lauren M.; Gur, Raquel E.; Gur, Ruben C.; Satterthwaite, Theodore D; Wolf, Daniel H.; Belger, Aysenil; Brown, Gregory G.; Ford, Judith M.; Macciardi, Fabio; Mathalon, Daniel H.; O'Leary, Daniel S.; Potkin, Steven G.; Preda, Adrian; Voyvodic, James; Lim, Kelvin O.; McEwen, Sarah; Yang, Fude; Tan, Yunlong; Tan, Shuping; Wang, Zhiren; Fan, Fengmei; Chen, Jingxu; Xiang, Hong; Tang, Shiyou; Guo, Hua; Wan, Ping; Wei, Dong; Bockholt, Henry J.; Ehrlich, Stefan; Wolthusen, Rick P.F.; King, Margaret D.; Shoemaker, Jody M.; Sponheim, Scott R.; De Haan, Lieuwe; Koenders, Laura; Machielsen, Marise W.; van Amelsvoort, Therese; Veltman, Dick J.; Assogna, Francesca; Banaj, Nerisa; de Rossi, Pietro; Iorio, Mariangela; Piras, Fabrizio; Spalletta, Gianfranco; McKenna, Peter J.; Pomarol-Clotet, Edith; Salvador, Raymond; Corvin, Aiden; Donohoe, Gary; Kelly, Sinead; Whelan, Christopher D.; Dickie, Erin W.; Rotenberg, David; Voineskos, Aristotle N.; Ciufolini, Simone; Radua, Joaquim; Dazzan, Paola; Murray, Robin; Reis Marques, Tiago; Simmons, Andrew; Borgwardt, Stefan; Egloff, Laura; Harrisberger, Fabienne; Riecher-Rössler, Anita; Smieskova, Renata; Alpert, Kathryn I.; Wang, Lei; Jönsson, Erik Gunnar; Koops, Sanne; Sommer, Iris Else Clara; Bertolino, Alessandro; Bonvino, Aurora; Di Giorgio, Annabella; Neilson, Emma; Mayer, Andrew R.; Stephen, Julia M.; Kwon, Jun Soo; Yun, Je-Yeon; Cannon, Dara M.; McDonald, Colm; Lebedeva, Irina; Tomyshev, Alexander S.; Akhadov, Tolibjohn; Kaleda, Vasily; Fatouros-Bergman, Helena & Flyckt, Lena (2018). Cortical brain abnormalities in 4474 individuals with schizophrenia and 5098 control subjects via the Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta Analysis (ENIGMA) Consortium. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223. . doi: 10.1016/j.biopsych.2018.04.023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vedal, Trude Seselie Jahr; Steen, Nils Eiel; Birkeland, Kåre I.; Dieset, Ingrid; Reponen, Elina Johanna; Anderssen, Jannicke Fjæra; Rødevand, Linn; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Molden, Espen & Jönsson, Erik Gunnar (2018). Free thyroxine and thyroid-stimulating hormone in severe mental disorders: A naturalistic study with focus on antipsychotic medication. Journal of Psychiatric Research.  ISSN 0022-3956.  106, s 74- 81 . doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.09.014
 • Walton, E; Hibar, Derrek; Van Erp, Theo G M; Potkin, Steven G; Roiz-Santiañez, Roberto; Crespo-Facorro, B; Suarez-Pinilla, Paula; van Haren, Neeltje E.M.; de Zwarte, Sonja M.C.; Kahn, René S; Cahn, Wiepke; Doan, Nhat Trung; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Gurholt, Tiril Pedersen; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta; Melle, Ingrid; Berg, Akiah Ottesen; Mørch-Johnsen, Lynn Egeland; Færden, Ann; Flyckt, Lena; Fatouros-Bergman, Helena; Jönsson, Erik Gunnar; Hashimoto, Ryota; Yamamori, Hidenaga; Fukunaga, Masaki; Jahanshad, Neda; De Rossi, Pietro; Piras, Fabrizio; Banaj, Nerisa; Spalletta, Gianfranco; Gur, Raquel E; Gur, Ruben C; Wolf, Daniel H.; Satterthwaite, TD; Beard, Lauren M.; Sommer, Iris E; Koops, Sanne; Gruber, Oliver; Richter, A; Krämer, Bernhard; Kelly, S; Donohoe, G; McDonald, C; Cannon, Dara M; Corvin, Aiden; Gill, M; Di Giorgio, Annabella; Bertolino, A; Lawrie, Stephen M; Nickson, Thomas; Whalley, Heather Clare; Neilson, Emma; Calhoun, Vince D.; Thompson, Paul Murray; Turner, J A & Ehrlich, S (2018). Prefrontal cortical thinning links to negative symptoms in schizophrenia via the ENIGMA consortium. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  48(1), s 82- 94 . doi: 10.1017/S0033291717001283 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik; Malt, Eva Albertsen & Melle, Ingrid (2020). Lærebok i psykiatri Basisversjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-52662-4.  519 s.
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Melle, Ingrid & Aarsland, Dag (red.) (2018). Lærebok i psykiatri. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  1060 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boe, Anne Seljenes; Mehlum, Lars; Stanley, Barbara; Melle, Ingrid & Qin, Ping (2019). Psychiatric comorbidity in adult deliberate self-harm patients: a literature review and Norwegian observation.
 • Bøe, Anne Seljenes; Mehlum, Lars; Melle, Ingrid & Qin, Ping (2019). Comorbid psychiatric disorder in adult DSH patients: A Norwegian observation.
 • Friis, Svein; Melle, Ingrid & McGlashan, Thomas H. (2019). Symptom remission at 12-weeks is a strong predictor for long term outcome. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: 10.1017/S0033291719006435
 • Gardsjord, Erlend Strand; Gjermundsen, Kristine; Aguirre, Manuela; Berentzen, Lars-Christian & Melle, Ingrid (2019). Designing easy access to care for first-episode psychosis in complex organizations. Early Intervention in Psychiatry.  ISSN 1751-7885. . doi: 10.1111/eip.12802
 • Østefjells, Tiril; Melle, Ingrid; Romm, Kristin Lie; Sønmez, Nasrettin & Røssberg, Jan Ivar (2019). Metacognitive Beliefs in Psychosis: A 15-Month Follow Up Study.
 • Aminoff, Sofie Ragnhild; Henry, Chantal; Bettella, Francesco; Etain, Bruno; Berg, Akiah Ottesen; Lagerberg, Trine Vik; Bjella, Thomas; Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Bellivier, Frank; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2018). Affective lability and polygenic risk in bipolar disorder.
 • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Malt, Ulrik Fredrik; Aarsland, Dag & Melle, Ingrid (2018). Biopsykososial forståelsesmodell, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 6.  s 135 - 142
 • Berg, Akiah Ottesen; Melle, Ingrid & Nerhus, Mari (2018). ENVIRONAMNETAL RISK FACTORS AND SYMPTOMS IN IMMIGRANTS WITH PSYCHOTIC DISORDER.
 • Gurholt, Tiril Pedersen; Nerhus, Mari; Osnes, Kåre; Berg, Akiah Ottesen; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Agartz, Ingrid (2018). Hippocampus volume reduction in psychosis spectrum could be ameliorated by vitamin D. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  199, s 433- 435 . doi: 10.1016/j.schres.2018.03.011
 • Lam, Max; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Sundet, Kjetil Søren; Christoforou, Andrea; Reinvang, Ivar; DeRosse, Pamela; Lundervold, Astri; Steen, Vidar Martin; Espeseth, Thomas; Räikkönen, Katri; Widén, Elisabeth; Palotie, Aarno; Eriksson, Johan G.; Giegling, Ina; Konte, Bettina; Roussos, Panos; Giakoumaki, Stella; Burdick, Katherine E.; Payton, Antony; Ollier, William; Chiba-Falek, Ornit; Attix, Deborah K.; Need, Anna C.; Cirulli, Elizabeth T.; Voineskos, Aristotle N.; Stefanis, Nikos C.; Avramopoulos, Dimitrios; Hatzimanolis, Alex; Arking, Dan E.; Smyrnis, Nikolaos; Bilder, Robert M.; Freimer, Nelson A.; Cannon, Tyrone D.; London, Edythe; Poldrack, Russell A.; Sabb, Fred W.; Congdon, Eliza; Conley, Emily Drabant; Scult, Matthew A.; Dickinson, Dwight; Straub, Richard E.; Donohoe, Gary; Morris, Derek; Corvin, Aiden; Gill, Michael; Hariri, Ahmad R.; Weinberger, Daniel R.; Pendleton, Neil; Bitsios, Panos; Rujescu, Dan; Lahti, Jari; Le Hellard, Stephanie; Keller, Matthew C.; Andreassen, Ole Andreas; Glahn, David C.; Malhotra, Anil K. & Lencz, Todd (2018). Multi-Trait analysis of gwas and biological insights into cognition: A response to Hill (2018). Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  21(5), s 394- 397 . doi: 10.1017/thg.2018.46
 • Lunde, Ketil Berge; Mehlum, Lars; Stanley, Barbara; Melle, Ingrid & Qin, Ping (2018). The influence of sick leave and sociodemographic factors on risk for deliberate self-harm: A national study.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2018). Self-disturbances and diagnostic stability in first episode psychosis- a seven year follow-up study.
 • Vedal, Trude Seselie Jahr; Steen, Nils Eiel; Birkeland, Kåre I.; Dieset, Ingrid; Reponen, Elina Johanna; Laskemoen, Jannicke F.; Rødevand, Linn; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Molden, Espen & Jönsson, Erik Gunnar (2018). Response: Are thyroid abnormalities only related to antipsychotic treatment in patients with severe mental disorders?. Journal of Psychiatric Research.  ISSN 0022-3956. . doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.11.012

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 1. okt. 2020 11:23