Ingrid Melle

Professor
Bilde av Ingrid Melle
English version of this page
Telefon +47 23 02 73 50
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 49 Ullevål sykehus Kirkeveien 166 Oslo
Postadresse Seksjon for psykoseforskning Bygg 49 Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Jeg er fra høsten 2022 leder for Enhet voksenpsykiatri. Min forskning setter søkelys på behandlingsutfall og forløp av psykotiske lidelser – schizofreni og bipolar lidelse. Ved å følge pasienter fra første behandling vil vi kartlegge risikofaktorer, biomarkører og kliniske faktorer knyttet til god eller dårlig behandlingsrespons. Dette er det nødvendige grunnlaget for å utvikle persontilpasset behandling for pasientgruppen. 

Forskningen er organisert i forskningsgruppen Forløp og behandlingsutfall som er en del av Senter for psykoseforskning. Jeg er nestleder i SFF NORMENT med ansvar for klinisk pasientrettede studier. 

Gruppen er i dag engasjert i tre longitudinelle prosjekter, ett med 20 års varighet, ett med 10 års varighet og ett som følger prosjektdeltakere gjennom første behandlingsår.  Enkeltprosjekter fokuserer på:

•    Utvikling av psykotiske symptomer, negative symptomer og stemningssymptomer.
•    Betydningen av miljøfaktorer som tidlig traumatisering og cannabismisbruk for forløp og behandlingsutfall.
•    Biomarkører for behandlingsutfall inkludert genetiske faktorer og immunfaktorer.
•    Risikofaktorer for tidlig død med fokus på selvmordsrisiko.
•    Utvikling av prediksjonsalgoritmer. 
 

Undervisning

  • Medisinske studenter i 8. termin. 
  • Ph.d.studenter på området psykososiale målemetoder. 

Bakgrunn

Cand.med fra Universitetet i Trondheim 1981, spesialist i psykiatri fra 1992 og dr.med fra Universitetet i Oslo 2000.

1992-2006: Overlege ved behandlingssenter for tidlig psykosebehandling og ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus -  prosjektleder for “Tidlig intervensjon ved psykose”.

2006-2012: Seksjonsleder, Seksjon psykoseforskning, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus/Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

2010-2020: Professor II, Universitetet i Oslo.

2013-2020: Forskningsleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

2013-: Nestleder, SFF NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. 

2020-: Professor I, Universitetet i Oslo.

2020-: Forsker 20%, Oslo universitetssykehus. 

Samarbeid:

•    Med forskningsmiljø på psykoser og bipolar lidelse ved universitetssykehusene i Stavanger, Bergen og Trondheim.
•    Med forskningsmiljø på bipolar lidelse ved Universitetet Paris-Cite,  Frankrike.
•    Med forskningsmiljø på behandlingsresistens ved Kings College, London, Storbritannia.
•    Med europeiske forskningsmiljø på negative symptomer i nettverket EuroNES 
 

Emneord: Schizofreni, Bipolar lidelse, Tidlig psykoser, Negative symptom, Miljørisikofaktor, Behandlingsrespons.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 18. nov. 2022 14:50