Ingrid Melle

Professor
Bilde av Ingrid Melle
English version of this page
Telefon +47 23 02 73 50
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 49 Ullevål sykehus Kirkeveien 166 Oslo
Postadresse Seksjon for psykoseforskning Bygg 49 Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Jeg er nestleder for NORMENT senteret og leder av senterets forskergruppe Forløp og behandlingsutfall.  Fokus  er på risikofaktorer for å utvikle psykoser og bipolar lidelse, på tidlig sykdomsutvikling og på behandlingsrespons.

  • Miljørisikofaktorer og gen x miljøinteraksjoner; tidlig traumatisering, migrasjon og cannabis.
  • Tidlig sykdomsutvikling ved psykoser og bipolar lidelse; negative symptomer, kognitive vansker og behandlingsresistens.
  • Risiko for alvorlige langtidsforløp inkludert overdødelighet;  selvmordsrisiko.

Undervisning

  • Medisinske studenter i 8. termin. 
  • Ph.d.studenter på området psykososiale målemetoder. 

Bakgrunn

Cand.med fra Universitetet i Trondheim 1981, spesialist i psykiatri fra 1992 og dr.med fra Universitetet i Oslo 2000.

1992-2006: Overlege ved behandlingssenter for tidlig psykosebehandling og ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus -  prosjektleder for “Tidlig intervensjon ved psykose”.

2006-2012: Seksjonsleder, Seksjon psykoseforskning, Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus/Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

2010-2020: Professor II, Universitetet i Oslo.

2013-2020: Forskningsleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

2013-: Nestleder, SFF NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. 

2020-: Professor I, Universitetet i Oslo.

2020-: Forsker 20%, Oslo universitetssykehus. 

Samarbeid:

  • Med forskningsmiljøe på psykoser og bipolar lidelse ved universitetssykehusene i Stavanger, Bergen og Trondheim.
  • Med forskningsmiljø på bipolar lidelse ved Universitetet Paris-Diderot,  Frankrike.
  • Med forskningsmiljø på psykoser ved UCLA Semel Institute, Los Angeles, CA, USA. 
  • Med flere europeiske forskningsmiljø på negative symptomer ved psykoser i nettverket EuroNES.
Emneord: Schizofreni, Bipolar lidelse, Tidlig psykoser, Negative symptom, Miljørisikofaktor, Behandlingsrespons.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 9. nov. 2021 13:56