Pål Aksel Næss

Professor II - Avdeling for traumatologi
Bilde av Pål Aksel Næss
English version of this page
Mobiltelefon +47-97788889
Rom 0902006
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Faglige interesser

Traumatologi er hovedinteressen i klinisk praksis og forskningssammenheng. Opptatt av utdanning innen dette området på alle nivåer. I tillegg interessert i barnekirurgiske problemstillinger.

Bakgrunn

  • Fullførte medisinstudiet ved UiO i 1983.
  • Arbeidet ved Ullevål sykehus fra 1989, dr. med UiO 1993, spesialist i generell kirurgi og i barnekirurgi, overlege ved barnekirurgisk avdeling fra 1999.
  • Forsvarets overlege i traumatologi 2014-2016.
  • Nå ansatt som overlege i avdeling for traumatologi, OUS og professor i traumatologi ved UiO.

Undervisning

Omfattende undervisningsbakgrunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt for studenter, utdanningskandidater og spesialister siste 20 år -  hovedsakelig innenfor traumatologi, teamsamarbeid og barnekirurgi.

Verv

Diverse tidligere og nåværende verv nasjonalt og internasjonalt. 

Ved UiO undervisningsleder for kirurgiske fag fra 2020.

Leder Forskningsgruppe for traumatologi, AKU, OUS.

Samarbeid

Utbredt tverrfaglig samarbeid innen traumatologiske problemstillinger, klinisk og forskningsmessig, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Emneord: Traumatologi, Undervisning, Barnekirurgi
Publisert 19. aug. 2016 10:32 - Sist endret 26. nov. 2020 11:30

Forskergrupper