Signe Søvik

Bilde av Signe Søvik
English version of this page
Telefon +47 67969622
Brukernavn
Besøksadresse Anestesi- og Intensivavdelingen Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25 1478 Lørenskog Norge
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Signe Søvik er overlege i anestesiologi ved Anestesi- og Intensivavdelingen, Akershus universitetssykehus. Klinisk arbeider hun mest med barneanestesi og intensivmedisin. Hun ble Dr. Med i 2004 med en doktoravhandling som studerte friske spedbarns omlegging av cardiorespiratorisk kontroll etter fødsel, og hvordan mors røyking under svangerskapet påvirker denne omstillingen.

Signe er professor II ved Institutt for Klinisk Medisin, UiO. Hun samarbeider tett med forskere ved Infeksjonsmedisinsk og Cardiologisk avdeling AHUS, Akuttklinikken OUS, gruppen CIRCON ved Institutt for Medisinske Basalfag, og Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE).

Signes sentrale interesseområder er møtepunktet mellom kliniske og basalfaglige studier av human sirkulasjon- og respirasjonskontroll, og statistisk modellering av komplekse kliniske systemer. Studentundervisning, spesielt med simulering som metode, er et felt hun brenner sterkt for.

Emneord: Cardiovascular control, respiratory control, trauma care, emergency medicine, Statistical modelling
Publisert 27. sep. 2012 08:56 - Sist endret 27. sep. 2020 16:50