Type 2-diabetes: reell samhandling?

Dette PhD-prosjektet har fokus på personer med type 2-diabetes som har særlig høy risiko for komplikasjoner, for å kunne utvikle målrettede strategier for å bedre behandlingskvaliteten for disse. Prosjektet vil vise om grad og innhold i samhandlingen for personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner er i tråd med nasjonale føringer.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Vi vil undersøke og vurdere:

  1. Innhold og omfang av samhandling mellom fastleger og spesialisttjenesten
  2. Variasjon i behandlingskvalitet i primærhelsetjenesten
  3. Regional variasjon i behandlingskvalitet

Resultater

Under analyse

Bakgrunn

Kunnskapen om behandlingskvaliteten for personer med diabetes i Norge er mangelfull, og man har ingen kunnskap om samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten for personer med type 2-diabetes. Fastlegen har en nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012 bør samhandlingen evalueres.

Design

Tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ)i 2014, informasjon om fastlegekontorene, og data fra de aktuelle endokrinologiske poliklinikker fra 2013 – 2016.

Materiale

Representativt utvalg med ca 11500 pasienter med diabetesdiagnose fra 282 fastleger i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord).

Variabler

Pasientrelaterte: alder, kjønn, etnisitet, hjerte- og karsykdommer, HbA1c, blodtrykk, kolesterol, medikamentell behandling mm. Samhandlingsrelaterte: Behandling hos fastlege og spesialist, basert på epikriser i EPJ og kobling til sykehusdata fra Diabetesregisteret for voksne.

Hovedutfall

Andel av pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll (HbA1c ≥ 9.0 %). Grad og innhold av samhandling mellom fastleger og spesialister for pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll med eller uten komplikasjoner. 

Finansiering

  • Allmennmedisinsk Forskningsfond

Samarbeidspartnere

  • Noklus
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Nordlandssykehuset Bodø
  • Universitetet i Bergen
  • Oslo Universitetssykehus
  • Diabetesforbundet

Start - slutt

2016 – 2022

Publisert 19. feb. 2018 15:56 - Sist endret 27. aug. 2020 13:14

Kontakt

Anne Karen Jenum, prosjektleder