Førsteamanuensis Unn Kristin Haukvik

Psykosens anatomi – hva viser MR-bilder?

Unn Kristin Haukvik

Med avanserte magnetisk resonans (MR) teknikker kan vi studere detaljert hjerneanatomi in vivo. Målet er å forstå mer av nevrobiologien ved psykoselidelser. I det siste har vi studert:


Hippocampus – anatomi og hukommelse

Hippocampus ligger midt i tinninglappen og består av cellulært distinkte sub-områder med ulik funksjon.

Vi fant at sub-områdene som er involvert i gjenkjennelse av meningsmønstre, skille viktig fra uviktig informasjon og dannelse av minner var mindre ved schizofreni og bipolar lidelse sammenlignet med friske (n=702) (Haukvik et al 2014a).

Subiculum og presubiculum som forbinder nervecellene fra hippocampus med andre områder i hjernen var mindre ved schizofreni enn ved bipolar lidelse. Mindre subiculumvolum var relatert til dårligere gjenkallelse av minner ved bipolar lidelse og hos friske, og til økt negativ symptomatologi ved schizofreni. MR-funnene kan representere mulige cellulære forandringer som også kan ha klinisk betydning.

Tidlige traumer ved psykose

MR-bilder kan gi økt forståelse for hvordan ulike risikofaktorer for psykoselidelser påvirker hjernen.

Hippocampus er sårbar for stress og hypoxi (manglende oksygentilførsel). Hypoxi under fosterliv eller fødsel henger sammen med mindre volum av hippocampus og amygdala (viktig for regulering av emosjoner) ved bipolar lidelse, men ikke hos friske (n= 219) (Haukvik et al 2014b). Psykosepasienter som har vært utsatt for traumer i barndommen, og har en bestemt gen-variant, har spesifikke forandringer i sub-områder av hippocampus (Aas et al., 2014).

Ved bruk av data fra Medisinsk Fødselsregister fant vi at lavere fødselsvekt hang sammen med mindre hjerneoverflateareal og dårligere prestasjoner på tester for arbeidsminne hos voksne psykosepasienter og friske (n=360) (Haukvik et al., 2014c).

Hvordan tolke funnene?

Personer med schizofreni og bipolar lidelse har på gruppenivå spesifikke anatomiske forandringer som henger sammen med symptomer, kognitiv fungering og risikofaktorer for psykose.

MR-bilder kan gi økt forståelse for sykdomsmekanismer, men kan ikke brukes til diagnostikk på individnivå.

 

Les mer

Publisert 14. nov. 2014 10:22 - Sist endret 9. apr. 2015 13:14