2015

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige sykdommer som er assosiert med redusert livslengde. Selvmordsraten er høy, og også kroppslige sykdommer forekommer hyppigere hos de schizofrene og de bipolare. Disse pasientene har omtrent fordoblet risiko for å dø av hjertekar sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Usunn livstil samt mulige bivirkninger av antipsykotisk behandling kan tenkes å bidra til økt forekomst av hjertekar sykdom.