2014

I arbeidet som psykiater undret jeg meg stadig over hvorfor mange pasienter med psykisk lidelse ga uttrykk for å være veldig slitne og å ha vansker med konsentrasjon.

Multimodal fusion of brain magnetic resonance imaging data: methodological development and application to mental disorders.

We have long known that diseases such as schizophrenia and bipolar disorder have genetic risk factors, from observing when the disease is present in multiple family members or even pairs of identical twins.