Hva har demokrati å gjøre med bærekraftig utvikling? 

Dan Banik åpner SHEs seminarrekke om bærekraft.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.

Dan Banik skal snakke om bærekraft og demokrati i SHEs første seminarserie med fokus på bærekraft og aktuelle tema innen helse. Foto: Lise Bjerke

Sterke institusjoner og godt styresett blir sett på som avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål 2030. Men hva har demokrati å gjøre med bærekraftig utvikling? Hvordan kan og bør demokratier forholde seg til sosial ulikhet, pandemier og klimakriser?

Du er velkommen til seminaret Bærekraft & demokrati tirsdag 27. april kl. 12.00-13.00

Dan Banik holder foredrag, Siri Hundstad Quamme, studentleder i SHE, stiller spørsmål til Baniks innlegg. Samtaleleder: Tony J. Sandset.

Påmelding finner du her

Mer informasjon om deltakere.

Seminaret Bærekraft og demokrati er et samarbeid mellom Senter for utvikling og miljø og SHE. 

SHE ønsker å rette fokus på bærekraftsbegrepet og relatere det til aktuelle helsetema 


Sustainability & Democracy
Sustainability & Loneliness
Sustainability & Otherness
Sustainability & Nutrition
Sustainability & Covid-19
Sustainability & Power

Publisert 13. apr. 2021 11:40 - Sist endret 9. mai 2022 10:49