Nasjonal satsning på helse og bærekraft ved de fire medisinske fakultetene

SHE har påtatt seg oppgaven å koordinere dette arbeidet. 

studenter sitter og snakker

Foto: Jarli&Jordan/UiO

- Vi må skape bevissthet hos fremtidens helsearbeidere om at god helse skapes langt utenfor helsesektoren og at gode helsebeslutninger forutsetter at helsemessige, økonomiske og sosiokulturelle forhold sees i sammenheng, skriver forfatterne.

Debattinnlegget i dagens Khrono er om bærekraft i landets helseutdanninger. 

Konkret vil det nasjonale samarbeidet bestå i følgende:

  • Kartlegging av hvilke klimarelevante temaer det undervises i ved de fire fakultetene. Kartleggingen kan gi grunnlag for utveksling av eksisterende læringsopplegg.
  • Med bakgrunn i kartlegging skal det gjøres en analyse av eventuelle mangler i de ulike fakultetenes undervisningsplaner.
  • Kartlegge undervisningsopplegg med sikte på etablering av utdanningssamarbeid med de syv universitetene som inngår i Circle U.
  • Foreslå emner og metoder som kan styrke undervisningen om klima og helse både innenfor medisin og de andre profesjons- og masterprogrammene ved fakultetene.

Innlegget er skrevet av Kristin M. Heggen, Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold og Ivar Prydz Gladhaug. Her er hele innlegget. 
 

Innlegget er et svar til debattinnlegg fra Bergensbaserte studenter og forskere som 12. januar 2021 etterlyste læren om FNs bærekraftsmål i helseutdanningen. Deres innlegg kan du lese her

Publisert 4. feb. 2021 09:14 - Sist endret 1. mars 2022 16:02