English version of this page

SHE samarbeider med Mat-Nat

Forskere og studenter i India, Sør-Korea, fra SHE og Institutt for Informatikk skal samarbeide om å designe og utvikle digital helseutdanning.  

datamaskin, mobil, person

Photo: Chris Liverani on Unsplash

Helseinformatikk

Formålet med dette store internasjonale samarbeidsprosjektet er å forstå hvordan digital teknologi kan implementeres i en sosial kontekst. Digitale plattformer for overvåkning av for eksempel antibiotikabruk er et av prosjektene det skal forskes på. SHE deltar med forskerne Ida Lillehagen og professor Eivind Engebretsen.

Internasjonalt samarbeid

Totalt skal det utvikles fem kursmoduler, hvorav SHE står for en av dem i samarbeid med Institutt for Informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Modulene skal utvikles og lages i samarbeid med master- og doktorgradsstudenter. Både norske, indiske og sør-koreanske forskere er med, det hele ledes av professor Sundeep Sahay ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Les mer om prosjektene her: Digital Platforms for Disease Surveillance and Control

Av Trine Kleven
Publisert 23. sep. 2021 15:30 - Sist endret 9. mai 2022 11:10