Å vekke gnisten hos de ferske studentene

Vi studenter må fortsette å etterspørre bærekraft i undervisningen, sier ny studentleder i SHE, Martin Schærven Aagaard.

jeans, bukse, ansikt, jakke, smil, hus, anlegg

Foto: Privat. Martin til venstre med sine studentkolleger Ritika Sharma, Marthilde Røed Jørgensen og Siri Hundstad.

Studentteamet i SHE består av fire studenter som representerer bredden av fag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. De fire studentene roterer på å være leder. 1. august var vår nye studentleder på plass.

Å vekke gnisten hos de ferske studentene

Hva vil du vektlegge som studentleder i SHE?
- Jeg vil fokusere på å vekke gnisten for bærekraft hos de ferskeste studentene, sånn at de har det bærekraftige mindsetet fra starten av. De fleste har hørt om temaet i skolen og fra samfunnsdebatten, men det er viktig at studentene på Det medisinske fakultet kjenner eierskap til problematikken.

Hvordan kan vi formidle nødvendigheten av bærekraft i helseutdanningene?
- Det gjelder å snakke nok om det i undervisningstid og vise konkrete eksempler i studiet - som å flette inn bærekraft i case-oppgaver. Det er undervisningen som setter standarden for hva man filtrerer frem som viktig, og dermed hva man tar med videre i studiene.

Hva har studentene i SHE gjort så langt i dette arbeidet?
- Studentteamet i SHE har vendt seg både mot mot fakultetsledelsen og mot studentene. Vi har utdelt stipend til ambisiøse studentprosjekter, bidratt til det elektive emnet MED3066 "Klimaendringer og helse: din innsats teller", holdt stand med klima- og helsequiz på PK, holdt workshop om klima og helse på FINO-konferansen, holdt klima- og helseuke med NMF, utformet et nasjonalt studentprogram mot medisinsk overaktivitet (Studenter for kloke valg), med flere. 

Studenter må etterspørre bærekraft i undervisningen

Hva kan studenter gjøre med hensyn til å fokusere mer på bærekraft i helseutdanningene?
-  Ikke slutt å stille spørsmål! Det er lett å være redd for å stille spørsmål i undervisningen når man vet at man ikke vet alt. Likevel er det gjennom spørsmål man får svar og får satt i gang gode diskusjoner.

Har du lyst til å jobbe i SHE?

Les mer om utlyst stilling med frist 22/8.

Av Trine Kleven
Publisert 3. aug. 2022 14:52 - Sist endret 3. aug. 2022 14:52