Global helse, demokrati og SHE på sommerskoler i Paris og Oslo

Circle U. arrangerer tverrfaglige sommerskoler for første gang i historien, og SHE er med – både i Paris og i Oslo. Det har vært stor pågang og interesse for sommerskolene.

Studenter, røde t-skjorter, trær, smil

Foto: jarli&Jordan/UiO

Global helse i Paris

Den første sommerskolen er for PhD-studenter og starter 4. juli i Paris. Studenter fra ni universiteter i Europa skal jobbe med global helse på kurset «Rethinking Global Health». Eivind Engebretsen i Circle U. og SHE, er straks på vei til Paris.

- Jeg kommer til å ta opp bærekraftige beslutninger i global helsepolitikk på kurset. Særlig vil jeg fokusere på hvordan helsepolitiske beslutninger må ta inn over seg at forutsetningene for helse skapes langt utenfor helsesektoren - gjennom miljøpolitikk og økonomi, selvsagt, men også gjennom maktubalanse, kulturelle normer og holdninger.  Dette er temaer som er behandlet i Mona Bakers og min nyeste bok «Rethinking evidence in time of Pandemics».

Evidens og demokrati på sommerskolen ved UiO

8. august starter SHE og Circle U’s sommerskole for masterstudenter. Studenter fra ulike fag og ulike europeiske universiteter i Europa skal fordype seg i «Evidens og demokrati i krisetider» på Universitetet i Oslo.

Eivind Engebretsen har utviklet sommerkurset sammen med Tobias Bach, professor i statsvitenskap.

-Vi gleder oss til å ta imot 30 studenter med ulike fagbakgrunner! Det unike med sommerskolene i Circle U. er at det er en tverrfaglig bredde som verdsettes, og målet er å utveksle kunnskap og sammen bidra til å diskutere utfordringer og muligheter for fremtiden, forklarer Trine Kleven, koordinator i Circle U. og avdelingsleder i SHE.

SHE og Circle U.

SHE samarbeider med Circle U. gjennom å bygge relasjoner til samfunnsaktører, gjennom sommerskoler og ved å utvikle emner studenter i Circle U. kan ta på ulike nivåer i studieløpet; bachelor-, master, PhD-nivå.

Circle U. er en Europeisk universitetsallianse som består av ni breddeuniversiteter. Formålet er at studenter, forskere, administrativt ansatte og parter fra samfunnet, handel og offentlig sektor skal samarbeide og utvikle kompetanser og løsninger for fremtidens Europa. Circle U. hovedpilarer er global helse, klima og demokrati.

Publisert 30. juni 2022 11:08 - Sist endret 30. juni 2022 11:08