Hva er bærekraft?

Begrepene bærekraft og bærekraftige løsninger brukes i mange ulike sammenhenger. Hvordan skal vi forstå og bruke dem på en meningsfull måte? Dette skal Oslo Medical Corpus gi oss svaret på.

Bildet kan inneholde: signage, font, vis reklame, teknologi, skilt.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

SHE har utviklet Oslo Medical Corpus som er et verktøy for å forstå og undersøke begrepet bærekraft og ulike helsepolitiske nøkkelbegreper i offentlige dokumenter, forskningspublikasjoner, lærebøker og lignende.

Oslo Medical Corpus gjør det mulig for studenter og lærere å utforske og reflektere over prinsippene for bærekraftige helsebeslutninger.

Slik utvikles Oslo Medical Corpus

Dette omfattende og nyskapende prosjektet går ut på å samle tekster som belyser aspekter ved bærekraft og helse i alt fra populære tekster, politiske dokumenter,  undervisningsmateriale og vitenskapelige artikler. Denne tekstsamlingen på flere tusen sider skal gjøres åpent tilgjengelig for forskere og studenter.

Vi utvikler også elektroniske verktøy som gjør det mulig å identifisere og analysere meningsmønstre i store tekstmengder. Oslo Medical Corpus vil dermed være en svært nyttig ressurs for alle som er interessert i å analysere ulike betydninger av nøkkelbegreper i helse og medisin.

Møterom med skjerm
Jan Buts, førsteamanuensis ved Boğaziçi University, Tyrkia, under opplæringsseminar ved UiO mai 2022. Foto: Trine Kleven

- Dette er en pedagogisk innovasjon

- Dette er en pedagogisk nyvinning av sjeldent format, forteller arbeidende styreleder i SHE, Eivind Engebretsen. - Her kan studentene søke seg frem til et stort utvalg av tekster som er relevante for akkurat det temaet de er nysgjerrig på. Det kan være i politiske dokumenter, blogger, vitenskapelige artikler eller pakningsvedlegg. Holdninger til klima, antibiotikaresistens eller overbehandling er eksempler på bærekraftproblem som studenter, lærere og forskere kan fordype seg i gjennom Oslo Medical Corpus.

Moderne elektroniske analyseverktøy det mulig å «leke med» ordmønstre og begreper i klasserommet, litt som med et dataspill. Dette gir grunnlag for å diskutere hvordan ulike ordmønstre skal forstås. Figuren nedenfor viser et eksempel, her ser vi hvordan "refugee" og "migrant" benyttes i verktøyet. 

Bildet viser hvordan verktøyet presenterer ulike begrep
Baker, Mona. "Rehumanizing the Migrant: The translated past as a resource for refashioning the contemporary discourse of the (radical) left." Palgrave Communications 6.1 (2020): 1-16.

Hackathons og datathons i undervisningen

Studenter og forskere skal inviteres til hackathons eller datathons. Hackathons er en blanding av å hacke og maraton, det vil si å finne en løsning (hacking) innenfor en tidsramme (maraton). Hackathon er en rask, engasjerende og produktiv innovasjonsprosess. Med fokus på helse og medisin inviteres lagspillerne inn til å løse faktiske og praktiske utfordringer med fokus på bærekraftsmålene. I denne sammenhengen skal studentene løse problemer basert på analyser av data. Derfor kalles det datathons.

- Vi er også i gang med å lage et opplegg for lærere, såkalte «training of trainers»-kurs, forteller Kristin M. Heggen, daglig leder i SHE. - Dette skal gi motivasjon og kompetanse til å bruke denne gigantiske tekstsamlingen i undervisning og veiledning av studenter og til gjennomføring av datathons. Vi starter utprøving på Det medisinske fakultet høsten 2022 og vil etter hvert åpne kurset til interesserte lærere og forskere i inn- og utland. 

Oslo Medical Corpus er et internasjonalt prosjekt

Per i dag er det 14 undervisere og forskere og syv studenter fra ulike land og universiteter som er involvert i oppbyggingen av korpuset. I mai samlet SHE disse i Oslo for å arbeide videre med mulighetene og løsningene som fins. Det ble holdt seminar og kurs på tvers av fakultetene for studenter og forskere, både realister og humanister. I det videre arbeidet vil man lære opp lærerne slik at de kan veilede studenter som vil bruke Oslo Medical Corpus som verktøy i sine bachelor- og masteroppgaver.

Mer informasjon om Oslo Medical Corpus

Emneord: Oslo Medical Corpus, datathons, hackathons, utdanning, innovasjon Av Trine Kleven
Publisert 25. mai 2022 19:54 - Sist endret 30. juni 2022 11:32