SHE-nytt uke 26

SHE har mottatt forskningsmidler i et tverrfaglig prosjekt med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg kan du lese om flere spennende forskningsprosjekter. Vi ønsker alle en god sommer!

SHE-nytt banner

SHE gratulerer forsker Ida Lillehagen med forskningsmidler

"Building equity in digital global health: the case of antimicrobial resistance in
low- and lower-middle-income countries" er et forskningsprosjekt i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som skal utvikle og implementere digitale verktøy for overvåkning av antibiotikabruk i lavinntektsland. Prosjektet ledes av Sundeep Sahay.

- Dette blir et tverrfaglig arbeid og vi gratulerer Ida Lillehagen med svært godt søknadsarbeid, sier styreleder i SHE, Eivind Engebretsen, som selv deltar i prosjektet fra SHE sammen med Trisha Greenhalgh som er professor ved Oxford University og professor II ved SHE. 

Nasjonalt klimatiltak i medisinutdanningene

SHE har fått i oppdrag å lede et utvalg som skal se på nødvendige nasjonale klimatiltak i medisinutdanningene ved alle de fire utdanningsinstitusjonene; Universitetet i Bergen, Norges arktiske universitet, NTNU og Universitetet i Oslo.

Arbeidet ledes av Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis i medisinsk historie. Medisinstudent Ritika Sharma, som også er en del av studentinvolveringsgruppa i SHE, er også med i dette arbeidet. 

Nyansettelse i SHE

Professor Mona Baker er ansatt som forsker i SHE i 20 % stilling.

Hun skal bidra i forskning, veiledning og forskningssøknader, samt til utviklingen av en stor åpen database som samler informasjon knyttet til bærekraft i helse (Oslo Medical Corpus) som vil være tilgjengelig for forskere og studenter ved SHE, men også andre som arbeider med bærekrafttematikk.

Mona Baker er professor innenfor fagområdet translasjons-studier og direktør for Centre for Translation and Intercultural Studies. 

Kompetanseheving i medisinutdanningen

- Å jobbe i team har blitt en viktig del av medisinutdanningen, sier Jarle Breivik. Han leder et prosjekt i SHE, der han og studenter utforsker og utvikler nye innovative pedagogiske metoder i helseutdanningen.

Carolina Borges Rau Steuernagel er ansatt som postdoktor i prosjektet. Les mer om Jarle Breiviks prosjekt i SHE her

Studenter bidrar til å utvikle utdanningen

Medisinstudentene Ida Maria Martinsson og Ritika Sharma er ansatt i professor Dan Baniks prosjekt i SHE, der formålet er å utvikle utdanningsmateriell om bærekraftig utvikling til høyere utdanningsinstitusjoner.

Studentene bidrar i arbeidet med å spre interesse for bærekraftsmålene blant studentene og forskere. 

SHE som internasjonal ekspertise

- Formålet er å gi studentene i Polen forstå mulighetene av å innlemme bærekraftige prinsipper i medisinske beslutninger, sier Kristin M. Heggen.

Som direktør i SHE er hun en del av et internasjonalt ekspertisemiljø som holder foredrag for medisin- og tannlegestudenter i Det medisinske universitetet i Lodz

Publikasjoner

Engebretsen, E., Ottersen, O.P. Vaccine Inequities, Intellectual Property Rights and Pathologies of Power in the Global Response to COVID-19. International Journal for Health Policy and Management (IJHPM) (2021). Les mer om publikasjoner i SHE her

Foredrag om bærekraft og helserelaterte tema

SHE har så langt arrangert og publisert 18 foredrag om bærekraft og helse. Alle foredrag og webinarer ligger tilgjengelige på SHEs YouTube-kanal. 

 

SHE-nytt er et nyhetsbrev fra Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE). Vil du abonnere på SHE-nytt kan du melde deg på her. Hvis du er styremedlem er du meldt på nyhetsbrevet automatisk. Du som abonnerer på SHE-nytt som enkeltperson kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å avregistrere deg her. Følg også med på nyheter fra SHE på Facebook, TwitterInstagram og YouTube.

Av Trine Kleven
Publisert 24. juni 2021 14:33 - Sist endret 1. juli 2022 22:47