Anne Helene Kveim Lie

Bilde av Anne Helene Kveim Lie
English version of this page
Telefon +47 22850607
Mobiltelefon +47 45471011
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Anne Kveim Lie er utdannet lege og idèhistoriker og er førsteamanuensis i medisinsk historie. Kombinasjonen av legeutdannelse og historieutøvelse har ført til en sterk interesse for historisering: Hun har særlig vært opptatt av hvordan sykdommer, medisinske praksiser og  medisinsk teknologi kommer til. Dette, at mye av det vi i dag oppfatter som naturlig og nødvendig, har en historie, setter dagens problemstillinger i relieff. Hva er det historikere om 100 år kommer til å si om oss? er et spørsmål alle helsearbeidere på et eller annet  tidspunkt burde stille seg. Blant hennes forskningsområder er historien til medisinske beslutninger, reproduksjonshistorie og infeksjonssykdommers historie. I de senere år har hun i særlig grad undersøkt fremveksten av antibiotika og dets bruk og regulering gjennom de siste femti år. Hun har også interessert seg for medisinske tekster, herunder bruk av metaforer og språklige virkemidler, både historisk og i vår egen samtid.

Kveim Lie har hentet teoretisk inspirasjon fra vitensskapsstudier og Michel Foucaults arbeider. Gjennomgående har hun beskjeftiget seg med metodiske og historiografiske problemstillinger.

For tiden arbeider hun med to bokprosjekter: En bok om syfilis' historie i Norge på engelsk, og en bok på norsk om den norske radesyken. 

Hun har fremdeles en tå i medisinen og er så heldig at hun får ha nærkontakt med pasienter hver sommer som legevikar ved Svolvær legesenter. 

Undervisning

Anne Kveim Lie er undervisningsleder i samfunnsmedisin og er opptatt av å sette medisinerstudentene i stand til å identifisere de samfunnsmedisinske aspekter ved et gitt helseproblem i løpet av studiet gjennom å bruke studentaktiviserende undervisningsmetoder. Hun er glad i å undervise og ble valgt til en av ti fantastiske formidlere i Morgenbladets kåring i 2016: https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne. I 2018 fikk hun Universitetet i Oslo sin utdanningspris. Hun veileder også prosjektoppgaver relatert til temaer som irregulære migranters helse/helserettigheter, og ulike aspekter ved medisinsk historie (antibiotikaresistens, reproduksjonshistorie, kjønnssykdommers historie, medisinske bilder og historien til medisinsk utdanning).  

 • MF0320 - Medical history: sources, methods and historiographic questions
 • MF9140 - Introduksjon til kvalitative forskningsmetoder
 •  
 • MED1100 - Medisinstudiet, modul 1
 • MED4500 - Medisinstudiet, modul 5
 • MED5600 - Medisinstudiet, modul 6
 • MED5700 - Medisinstudiet, modul 7
 • MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 
 • MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO 1
 • MF9010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I

Bakgrunn

 • Gjesteforsker ved Department for the history and sociology of science at the University of Pennsylvania 2015-2016
 • Førsteamanuensis i medisinsk historie/samfunnsmedisin fra 1.1 2011
 • Postdoc ved UiO 2008-2011.
 • Gjesteforsker ved Institut für geschichte der Medizin, Charité-Universitätsmedizin Berlin2002 og 2008-2009.
 • Disputerte 2008 v Universitetet i Oslo.
 • NFR-stipendiat 2001-2005
 • cand med 1998 ved Universitetet i Oslo.
 • 2000: vikar ved Svolvær legesenter, Lofoten.
 • 1994-95: Medisinstudier ved Universidad de Valencia, Spania.
 • 1992: Mellomfag idehistorie

Verv

 • Medisinsk redaktør, Tidsskrift for den norske legeforening, 2008-2015
 • Redaksjonsmedlem, Nytt Norsk Tidsskrift, 2005-2015
 • Styreleder i Forum for vitenskapsteori 2012-
 • Styremedlem i Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning 2012-2016
 • Undervisningsleder for samfunnsmedisin (medisinstudiet)

Priser

Fulbright Research Grant 2015-1016

Kåret til en av ti fantastiske formidlere i Morgenbladets kåring 2016

Samarbeid

Lie samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (se engelsk side for mer informasjon). 

Publikasjoner

 • Holmes, Seth; Castaneda, Ernesto; Geeraert, Jeremy; Castaneda, Heide; Probst, Ursula; Zeldes, Nina; Willen, Sarah S; Dibba, Yusupha; Frankfurter, Raphael; Lie, Anne Helene Kveim; askjer, john fredrik & Fjeld, Heidi E (2021). Deservingness: migration and health in social context. BMJ Global Health.  ISSN 2059-7908.  ;6:e005107. . doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005107
 • Lie, Anne Helene Kveim & Greene, Jeremy (2020). From Ariadne’s Thread to the Labyrinth Itself — Nosology and the Infrastructure of Modern Medicine. New England Journal of Medicine.  ISSN 0028-4793.  382, s 1273- 1277 . doi: 10.1056/NEJMms1913140
 • Øvregard, Marie-Therese & Lie, Anne Helene Kveim (2020). Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0057
 • Hobæk, Bård & Lie, Anne Helene Kveim (2019). Less Is More: Norwegian Drug Regulation, Antibiotic Policy, and the “Need Clause”. Milbank Quarterly.  ISSN 0887-378X.  97(3), s 762- 795 . doi: 10.1111/1468-0009.12405 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønne, Brita & Lie, Anne Helene Kveim (2019). Fra sykdom til kriminalitet - Endringer i synet på rusavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(15) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0098
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Acting by persuasion— values and rhetoric in medical certificates of work incapacity: A qualitative document analysis. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  0, s 1- 7 . doi: 10.1136/medhum-2018-011496
 • Tokle Grene, Gudrun & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Å synge salmer i visetakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(20), s 1- 9 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0129
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2017). ‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  18(55) . doi: 10.1186/s12875-017-0627-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1379- 1395 . doi: 10.1111/1467-9566.12481 Vis sammendrag
 • Lie, Anne Helene Kveim (2016). Naming and Classifying Diseases in the Eighteenth Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 61- 84
 • Paulsen, Nadia Shad & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Forskningsetikk på dagsordenen - debattene bak de etiske komiteene. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(20), s 1739- 1743 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0636
 • Podolsky, Scott H & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Futures and their uses. Antibiotics and Therapeutic Revolutions, In Jeremy Greene; elizabeth siegel watkins & Flurin Condrau (ed.),  Therapeutic Revolutions. Pharmaceuticals and Social Change in the Twentieth Century.  University of Chicago Press.  ISBN 978-0-226-39087-1.  Kapittel 1.  s 18 - 42
 • Sandvik, Anniken & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Ubehandlet syfilis - fra Oslo til Tuskegee. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(23/24), s 2010- 2016 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0543
 • Podolsky, Scott H; Bud, Robert; Gradmann, Christoph; Hobæk, Bård; Kirchhelle, Claas; Mitvedt, Tore; Santesmases, Maria Jesus; Thoms, Ulrike; Berild, Dag & Lie, Anne Helene Kveim (2015). History Teaches Us That Confronting Antibiotic Resistance Requires Stronger Global Collective Action. Journal of Law, Medicine & Ethics (JLME).  ISSN 1073-1105.  43(3), s 27- 32 . doi: 10.1111/jlme.12271
 • Lie, Anne Kveim (2014). Producing Standards, Producing the Nordic Region: Antibiotic Susceptibility Testing, from 1950–1970. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  27(2), s 215- 248 . doi: 10.1017/S0269889714000052
 • Lie, Anne Helene Kveim (2013). Abominable Ulcers, Open Pores, and a New Tissue: Transforming the Skin in the Norwegian Countryside 1750-1850, In Jonathan Reinartz & Kevin Siena (ed.),  A medical history of skin: Scratching the Surface.  Pickering & Chatto.  ISBN 978 1 84893 413 9.  Part I, chapter 2.  s 31 - 43
 • Pedersen, Amund & Lie, Anne Helene Kveim (2013). Da legemiddelkomiteene kom til Norge. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  121(9), s 24- 28
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Kroppsvæsker som natur og kultur - om blod og melk i fortid og samtid, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  1.  s 5 - 23
 • Jensen, Siri; Lie, Anne Kveim; Eliassen, Knut Eirik; Lindbæk, Morten & Gradmann, Christoph (2012). Antibiotikaresistens i Norge-aktørseminar 16.01.2008. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  9(1), s 13- 79
 • Jensen, Siri; Lie, Anne Kveim; Eliassen, Knut Eirik; Lindbæk, Morten & Gradmann, Christoph (2012). Erindringer om resistens- Et aktørseminar om antibiotikaresistensens historie. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  9(1), s 7- 12 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0283
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Syke blødninger og 1800-tallets sykelige kvinner, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  2.  s 23 - 51
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Sykehistorienes eksempelbruk, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel VIII.  s 203 - 229
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Vrangforestillingers historiske innhold. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 845- 846
 • Lie, Anne Kveim (2011). Alvorlig sinnslidelse i et historisk perspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2507- 2511
 • Lie, Anne Kveim (2011). Medisinens bilder. Susan Sontag og sykdomsmetaforene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(2/3), s 16- 35
 • Lie, Anne Kveim (2011). Virksomme metaforer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  28(1), s 5- 10
 • Jensen, Siri; Lindbæk, Morten; Gradmann, Christoph & Lie, Anne Kveim (2010). Erindringer om antibiotikaresistensens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  24(130), s 2494- 2498 . doi: 10.4045
 • Lie, Anne Kveim (2010). Constructing "the other": menstruation as pathology in Norway, 1850-1900, In Astri Andresen; William H. Hubbard & Teemu Ryymin (ed.),  International and Local Approaches to Health and Health Care.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-606-3.  kapitel 6.  s 99 - 115

Se alle arbeider i Cristin

 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (red.) (2012). Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  249 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • askjer, john fredrik; Hilden, Per Kristian & Lie, Anne Helene Kveim (2021). Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger. Utposten.  ISSN 0800-5680.  50(1), s 7- 11 Vis sammendrag
 • Lie, Anne Helene Kveim (2021, 12. februar). Studio 2 om penicillinens historie. [Radio].  NRK P2.
 • Slagstad, Ketil; Lie, Anne Helene Kveim & Iversen, Bjørn Gunnar (2021). Smittevern for sexarbeidere. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Austad, Ragnhild Helen; Sandbakken, Elisabeth; Sandrib, Hanna; Aavitsland, Preben; Bruun, Johan N; Eick, Frode & Lie, Anne Helene Kveim (2020). Smittsomme sykdommer blant pasienter ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0074
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). Allmennmedisinen i et historisk perspektiv.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020, 12. januar). Desse dagar om Rusreformen. [Radio].  NRK P2.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). Det kom et fly fra St. Anton i 2020. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). Diagnostisere, preparere, reparere – behandling og diagnostikk i historisk perspektiv.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020, 25. mai). EKKO 25.mai. [Radio].  NRK P2.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). Innlegg på Innspillsmøte om arbeidet med en offentlig utredning om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv..
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). «Koronaviruset i Kina: Informasjon, rykter og tillit.».
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020). Memento Mori. UBlogg. . doi: https://ublogg.no/memento-mori/?fbclid=IwAR3uI0C3Oh_FGk12QmFzbMrfWYS-AAPLnMuI9iuHZU5aOJjvX9rc9dvFBy0 Vis sammendrag
 • Lie, Anne Helene Kveim (2020, 23. mars). NRK nyhetsmorgen. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Lie, Anne Helene Kveim & Slagstad, Ketil (2020). Legers forståelse av kjønn påvirkes av sosiale og kulturelle normer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Anne Helene Kveim & Sundar, Tom (2020). Koronakrisens usynlige infrastruktur. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Slagstad, Ketil & Lie, Anne Helene Kveim (2020). Et romsligere samfunn kan gjøre behovet for kroppsjusterende behandling mindre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Allmennmedisinen i et historisk perspektiv.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Barnelegen og barnepasienten: noen glimt fra de siste hundre år.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Den norske sjukdomen.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019, 20. mars). Den ukjente sykdommen skremte hele Norge.  Dagbladet.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Med forebygging på dagsorden - vaksine og barnehelse på 1900-tallet.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Norsk barnemedisin i 100 år: De lange linjene. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening.  ISSN 1503-5360.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). När kroppen slöt sig och blev fast - avhandlingsrecension Annelie Drakman. Lychnos.  ISSN 0076-1648.  s 259- 256
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Resistance awareness – past and present..
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019, 04. januar). Samfunnsmedisiner og favorittforeleser Anne Kveim Lie. [Radio].  Salongen NRK P2.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Schizofreni – i medisinske rom på Teknisk museum. Vis sammendrag
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019, 26. februar). Studio 2 P2. [Radio].  NRK p2.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019, 01. mars). Sårene som forsvant.  Klassekampen.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2019). Å være menneske og lege. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(16) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0358
 • Lie, Anne Helene Kveim; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Aarseth, Guri (2019). The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners.
 • Lie, Anne Helene Kveim & Slagstad, Ketil (2019). Diagnosers historisitet.
 • Slagstad, Ketil & Lie, Anne Helene Kveim (2019). Skal religion definere hvordan medisin skal praktiseres?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lie, Anne Helene Kveim & Slagstad, Ketil (2018). Diagnosens makt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(11) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0438
 • Sandøy, Ingvild Fossgard & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Felles læringsutbyttebeskrivelser for samfunnsmedisinsk undervisning for medisinstudenter. Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society.  ISSN 1893-0786.  15(4), s 323- 327
 • Andersen, Elise Rønnevig; Bratberg, Øivind; Hellum, Mari Kjos; Hjelle, Ole Petter; Hussein, Bassam; Lie, Anne Helene Kveim; McNicol, John; Raklev, Are; Selboe, Tone; Skaar, Johannes & Stensaker, Inger G. (2017, 31. august). Landets beste forelesere svarer: Slik studerer du mest effektivt.  Aftenposten.
 • Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim; Malterud, Kirsti; Røttingen, John-Arne; Tellnes, Gunnar & Westin, Steinar (2017). Per Fugelli. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0800
 • Lie, Anne Helene Kveim (2017). Se til Amerika?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(5), s 341
 • Lie, Anne Helene Kveim; Jensen, Terje; Lichtwarck, Hanne; Storaas, Jon; Torjussen, Erik & Havnes, Ingrid Amalia (2015). Å sette brukeren i sentrum – allerede som student :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(14), s 1236- 1237 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0702
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2014). Legeerklæring ved arbeidsuførhet - skjema til besvær. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(1), s 58- 61 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1107
 • Lie, Anne Helene Kveim (2014). En danser med og mot tidsånder, I:  En lesebok: tekster i utvalg 1969-2014.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02091-4.  Del III.  s 424 - 434
 • Lie, Anne Helene Kveim (2014, 17. september). Legerollen gjennom 200 år. [Radio].  NRK.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2014). "Miserable som Dødens virkelige fanger" ; litt om radesyken i Norge. Lokalhistorisk magasin.  ISSN 0802-8931.  25(3), s 34- 37
 • Lie, Anne Kveim (2014, 07. januar). Ekko - antibiotikaresistens. [Radio].  NRK.
 • Lie, Anne Kveim (2014, 13. februar). billig kopimedisin til fattige land. [Radio].  NRK.
 • Langaas, Anne; Middelthon, Anne-Lise Orvin; Lie, Anne Helene Kveim & Berge, Kjell Lars (2013). Å berøre og bli berørt - å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudenters læring om og gjennom kroppen.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2013). Antibiotic resistance and the Nordic welfare state 1950-1980.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2013). Futures past: expectations of the future in medical and public discourse on antibiotics and infectious disease.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2013). The laboratory, the clinic and the Norwegian welfare state.
 • Lie, Anne Kveim (2013). Apokalypse nå?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2445- 2445
 • Aarseth, Guri; Lie, Anne Helene Kveim & Natvig, Bård (2012). Hvordan står det til med legeerklæringene?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 2148- 2149
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Daily invited commentaries.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012, 07. juni). Ekko (om vrangforestillingers historisitet). [Radio].
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012, 29. april). Gjest i God Helg på P1. [Radio].  NRK.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Havet, døden og ensomheten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 704- 705
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). Politics in the laboratory: Drug regulation in the Scandinavian Welfare state.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2012). The use of drugs have their origin in primitive and magic ideas”: Drug regulation in the Scandinavian welfare state 1938-1964.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2011). Hva skal vi med historien?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131, s 2449
 • Lie, Anne Helene Kveim (2011). Negotiating resistance to Staphylococcus aureus 1950-1970.
 • Lie, Anne Kveim (2011). Ole Bang and upheaval in Danish medicine. Medical history.  ISSN 0025-7273.  55(1), s 127- 128
 • Lie, Anne Helene Kveim (2010). Antimicrobial susceptibility testing:Making standards in the lab at Wilhelmsen , 1950-1970.
 • Lie, Anne Helene Kveim (2010). The Coming into Being and Passing Away of the Norwegian Radesyge.
 • Lie, Anne Kveim (2010). Constructing “the other”: the menstruating woman in Norwegian medical literature 1850-1900.
 • Lie, Anne Kveim (2010). Et dilemma som ble tiet i hjel. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 475- 474
 • Lie, Anne Kveim (2010). Et vellykket eksperiment. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 2511- 2512 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1267
 • Lie, Anne Kveim (2010, 28. september). Kroppens væsker I: Humoralpatologien. [Radio].  NRK P1.
 • Lie, Anne Kveim (2010, 13. oktober). Kroppens væsker II: Tårer. [Radio].  NrK P1 Norgesglasset.
 • Lie, Anne Kveim (2010, 14. oktober). Kroppens væsker III: krokodilletårer. [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Lie, Anne Kveim (2010, 18. oktober). Kroppens væsker IV: Menstruasjon. [Radio].  NRK P1.
 • Lie, Anne Kveim (2010, 20. oktober). Kroppens væsker V: blodets historie. [Radio].  NRK P1.
 • Lie, Anne Kveim (2010). La oss diskutere. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 471- 471
 • Lie, Anne Kveim (2010). Medisinske merkelapper. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 2447 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0970

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 14. sep. 2018 17:02