FNs bærekraftsmål #17 inn i medisinutdanningen

Frematidas helsevesen krever helsepersonell som er gode til å jobbe sammen.

Professor Jarle Breivik, som leder arbeidspakke 1 i SHE, har produsert en informasjonsvideo om teamarbeid i medisinutdanningen ved Det medisinske fakultet. 

Emneord: team, bærekraftsmålene 17, samarbeid, medisinstudiet, helse, bærekraft
Publisert 4. mai 2021 10:03 - Sist endret 4. mai 2021 10:14